Informatika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Umelecký štýl sloh Referát 2283 slov 628 35 29 26.10.2016 0
Slovenčina Zvuková rovina jazyka Referát 1219 slov 311 21 25 26.10.2016 0
Slovenčina Služby siete a prenos po sieti Referát 1271 slov 368 30 30 26.10.2016 0
Slovenčina Počítačové vírusy druhy Referát 710 slov 2403 116 112 09.09.2015 7.6
Slovenčina Informatika MS Office Referát 2898 slov 1010 90 95 13.05.2015 0
Slovenčina Služby siete a prenos po sieti Referát 1307 slov 1191 117 125 05.03.2015 5.5
Slovenčina Základné pojmy z informatiky Referát 755 slov 1502 67 65 05.03.2015 3
Slovenčina XnView – Voľný grafický prehliadač a editor Referát 840 slov 1305 138 151 01.11.2014 0
Čeština Malware Referát 1611 slov 1376 172 177 01.11.2014 6
Čeština Slovníček pojmů LCD Referát 1457 slov 1018 158 169 01.11.2014 0
Slovenčina Informatika základné pojmy Referát 1016 slov 2419 184 175 01.11.2014 8.8
Slovenčina Gainward 7600GS 256MB Referát 501 slov 857 111 121 01.11.2014 1
Slovenčina HTML kód základy Referát 1248 slov 1768 210 219 30.09.2014 2
Slovenčina Formáty video súborov Referát 930 slov 3425 183 192 30.09.2014 3.7
Slovenčina Akcidenčné tlačoviny (príležitostné tlačoviny) Referát 1104 slov 1202 156 159 30.09.2014 10
Slovenčina Počítačové siete Referát 1512 slov 2502 214 219 30.09.2014 10
Slovenčina Digitálny zvuk Referát 1330 slov 3200 235 228 30.09.2014 9.5
Slovenčina Digitalizácia zvuku Referát 1538 slov 4084 254 272 30.09.2014 4
Slovenčina Kríza a krízové riešenie Referát 1653 slov 2385 275 251 31.05.2014 9
Slovenčina Systémová bezpečnostná politika IT Referát 978 slov 1538 163 196 31.05.2014 0
Slovenčina Celková bezpečnostná politika IT Referát 672 slov 1448 171 163 31.05.2014 0
Slovenčina Zásady výstavby bezpečnostnej politiky organizácie Referát 1447 slov 1253 200 216 31.05.2014 8
Slovenčina Analýza rizík Referát 1262 slov 1393 210 215 31.05.2014 4
Slovenčina Efektívne zaistenie bezpečnosti Referát 136 slov 1186 139 153 31.05.2014 0
Slovenčina Informačná bezpečnosť Referát 367 slov 1646 195 207 31.05.2014 2
Slovenčina Bezpečnostná politika - Riadenie a koordinácia Referát 1897 slov 1454 190 195 31.05.2014 0
Slovenčina Bezpečnostný projekt Referát 333 slov 1219 178 179 12.04.2014 0
Slovenčina Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov Referát 138 slov 1122 145 154 12.04.2014 0
Slovenčina Analýza a manažment rizík Referát 10732 slov 2099 249 237 12.04.2014 0
Slovenčina Riadenie kvality IS Referát 4541 slov 1365 236 259 12.04.2014 0
Slovenčina Prevádzka a údržba IS Referát 733 slov 1061 148 179 12.04.2014 0
Slovenčina Akceptačné testovanie IS Referát 1168 slov 2696 294 272 12.04.2014 0
Slovenčina Integrácia a testovanie IS Referát 741 slov 1290 167 167 12.04.2014 0
Slovenčina Budovanie HW a SW platformy IS Referát 275 slov 919 156 173 12.04.2014 0
Slovenčina Vývoj SW Referát 317 slov 1080 162 155 12.04.2014 8
Slovenčina Projektovanie IS Referát 480 slov 1014 175 170 12.04.2014 0
Slovenčina Analýza IS Referát 1784 slov 1551 216 216 10.04.2014 0
Slovenčina Plánovanie a manažment procesu budovania IS Referát 2747 slov 1153 220 205 10.04.2014 0
Slovenčina Modely životného cyklu IS Referát 698 slov 1990 204 240 10.04.2014 0
Slovenčina Fázy životného cyklu IS Referát 135 slov 1436 174 170 10.04.2014 0
Slovenčina Životný cyklus IS Referát 467 slov 2038 214 215 10.04.2014 0
Slovenčina Informačný systém a informačná technológia Referát 111 slov 1466 184 188 10.04.2014 2
Slovenčina Manažment v IT Referát 92 slov 1297 156 140 10.04.2014 0
Slovenčina Informačné procesy Referát 118 slov 1220 175 183 10.04.2014 0
Slovenčina Informácia - vysvetlenie Referát 108 slov 1469 155 144 10.04.2014 0
Slovenčina Pojmy: Bezpečnosť a manažment informačných systémov Referát 1878 slov 2245 251 251 10.04.2014 0
Slovenčina Formáty zvukovej informácie Referát 940 slov 1985 255 260 28.01.2014 0
Slovenčina Vektorová grafika Referát 212 slov 1684 227 243 28.01.2014 7
Slovenčina Obrazový formát GIF Referát 112 slov 1328 160 188 28.01.2014 6
Slovenčina Obrazový formát JPEG Referát 268 slov 1118 157 183 28.01.2014 0
1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Informatika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Informatika Kategória Rozsah
Slovenčina Ako sa píše zavináč Informatika 49 slov
Slovenčina Získavanie a spracovanie informácií Informatika 261 slov
Slovenčina Druhy softvéru a aplikačné programy Informatika 1442 slov
Slovenčina Služby Internetu Informatika 701 slov
Slovenčina Počítačové vírusy druhy Informatika 710 slov
Slovenčina Vstupno - výstupné zariadenia Informatika 2753 slov
Slovenčina Číselné sústavy Informatika 597 slov
Slovenčina Prezentácia - Základné pravidlá, PowerPoint Informatika 416 slov
Slovenčina Vírusy a antivírusy Informatika 6708 slov
Slovenčina Vírusy a antivírusový program Informatika 1230 slov
Slovenčina Základné charakteristiky počítačových vírusov Informatika 2684 slov
Slovenčina Autorské práva, licencie, legálny softvér Informatika 1272 slov
Slovenčina Externé pamäťové médiá Informatika 2196 slov
Slovenčina Operačný systém MS Windows (98, 2000) Informatika 1028 slov
Slovenčina Možnosti pripojenia na Internet Informatika 546 slov
0.019