Multimédiá - charakteristika, prostriedky

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 05.02.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 815 slov
Počet zobrazení: 10 844
Tlačení: 612
Uložení: 645
Multimédiá - charakteristika, technické a programové prostriedky pre tvorbu mult. aplikácie, multimédiá v praxi
Multimédiá predstavujú integráciu rôznych médií ako sú text, obrázky, fotografie, videá, zvuky, animácie do jednej aplikácie za účelom poskytovania informácií, zábavy alebo reklamy.
rozdelenie médií:
Podľa časovej závislosti delíme médiá na
· statické ( sú časovo nezávislé, to znamená, že s plynutím času sa ich informácia nemení)
· dynamické (informácie poskytované takýmto médiom sú závislé na plynutí času)
 
Statické médiá poznáme nasledovného typu:
  ¨ vektorový obraz - priamky, krivky, plochy
  ¨ statický obraz - rastrový - bitové mapy ® fotografie a obrázky
  ¨ text
Z dynamických médií sú najznámejšie
  • video (pohyblivý obraz)
  • počítačová animácia - sekvencia počítačom generovaných obrázkov, ktoré môžu byť tiež kombinované so zvukmi - pomocou nich je možné vytvoriť obdobu kresleného filmu.
  • audio    - reč
- hudba
- šum.
Na to, aby sa uvedené dáta dali spracovávať pomocou počítača, je nutné ho vybaviť príslušnými hardwarovými a softwarovými prostriedkami:
 
1) HARDWAROVÉ PROSTRIEDKY:
Zvuková karta je elektronické zariadenie, ktoré sa pripája na voľný slot základnej dosky, či už ide o slot ISA alebo PCI.
Umožňuje: · generovať zvuk
· digitalizovať analógový signál
· prevod dig. signálu na analógový
· generovanie zvuku pomocou tabuľky reálnych hlasov a zvukov
· ovládanie hudobných nástrojov, ktoré sú vybavené štandardizovaným rozhraním MIDI
Na vstup zvukovej karty sa pripájajú rôzne zvukové zdroje:
  • mikrofón
  • analógové záznamové zariadenia (magnetofón, diktafón, a pod.)
  • iné analógové zariadenia (AM/FM tunery, TV tunery, CD prehrávače a pod.)
Na vstup obrazových dát sa používa:
  • scaner - umožňuje nasnímať obrazovú predlohu a uložiť ju v digitálnej podobe
• digitálny fotoaparát - zaznamenáva obraz v číslicovej podobe, nie na filme, ale na magnetickom pamäťovom nosiči
• digitálne kamery
• video (overlay) karty - snímanie ľubovoľných analógových videosignálov z rôznych zdrojov (TV, videomagnetofón)
•framegrabber - umožňuje videozáznam previesť do digitálnej podoby a uložiť ako obrázok a následne ho spracovať
Ako základné médium sa používa CD-ROM - počítač bez CD-ROM nie je možné považovať za multimediálny.
 
2) SOFTWAROVÉ PROSTRIEDKY:

Sú to prostriedky pre spracovanie:
a) textu - Microsoft Word, Wintext 602, Lotus WordPro a pod.)
b) statického obrazu - Corel Draw, AutoCad, Adobe Photoshop, Paint Shop Pro
c) animácií - Autodesk Animator, Autodesk 3D Studio, GIF Animator
d) videa - Media Player (súčasť MS Windows) - pracuje so súbormi typu AVI a MPEG, XING MPEG Player, MPEG Video Toolbox.
e) zvuku - Sound Recorder (MS Windows), MP3 Compressor - prehrávanie cez WinAmp alebo Sonique, JetAudio a pod.
Sú to takisto prostriedky pre integráciu mulitmediálnych údajov:
Tieto prostriedky predstavujú triedu programov umožňujúcu integrovať jednotlivé multimediálne komponenty, ktoré boli spracované pomocou vyššie opísaných technických a programových prostriedkov, do prostredia spoločnej aplikácie:
 
· autorské systémy - dovoľujú vytvárať interaktívne multimediálne aplikácie bez programátorských znalostí. Umožňujú importovať multimediálne dáta z iných aplikácií, v obmedzenej miere ich spracovať, a hlavne vytvoriť väčšinou samostatne spustiteľnú a použiteľnú aplikáciu, ktorá sa distribuuje väčšinou na nosičoch CD-ROM. (Director od firmy Macromedia)
· prezentačné programy - tiež umožňujú vytvárať multimediálne aplikácie, označované ako "slide show" alebo obchodná grafika, resp. prezentácia. (Microsoft PowerPoint)
· programy pre tvorbu multimediálnych WWW dokumentov - na vytváranie WWW stránok sa popri používaní programovacieho jazyka HTML používajú rôzne editory, ktoré umožňujú konštrukciu týchto stránok aj bez znalosti tohto jazyka. Všetky editory však neobsahujú nástroje na včlenenie multimediálnych údajov do stránok. Jedným z programov, ktorý umožňuje vytvárať skutočne veľmi pôsobivé multim. WWW dokumenty, je Backstage Internet Studio od firmy Macromedia, ktorá sa špecializuje na multimédiá. (Microsoft Front Page).

Multimédiá v budúcnosti
Vzhľadom na široké použitie multimédií hlavne prostredníctvom internetu bude k dispozícii veľké množstvo možností, kde sa objavia prvky multimédií. Počítačová sieť a multimédiá sa presunú do ulíc a budú ponúkať informácie, zábavu a služby tak, ako predtým v iných na to určených zariadeniach.
Ako:
¨ Informačné zóny  - budú to zariadenia, ktoré nahradia súčasné informačné kancelárie. Prostredníctvom interaktívnej dotykovej obrazovky bude možné vyhľadať, vybrať a potvrdiť rezerváciu v reštaurácii a potom napríklad vytlačiť mapku cesty.
¨ Multimediálne kiosky - nahradia telefónne búdky, využívajúc tým už vybudovanú telefónnu káblovú štruktúru. Svojím účelom sa veľmi podpbajú informačným zónam. Prostredníctvom nich bude možné rezervovať si dovolenku, vytvoriť účet v banke alebo objednať sa u lekára. Takisto si tu bude možné vytlačiť potrebné materiály.
¨ Multimediálne  bary - Takýto bar  poskytne novú zábavu a komunikačné možnosti pre ľudí pri stole. Bude možné si objednať  nápoj , kontaktovať ostatné stoly alebo "prijať" virtuálnu návštevu   z domu alebo z iného baru, a to buď prostredníctvom videofónu alebo intímnejšie cez elektronickú poštu. Každý stôl má svoju vlastnú hudbu a video, čím nahradí klasický jukebox.
¨ Multimediálny rozdeľovač - umožní prístup do veľkej hudobnej a filmovej databázy prostredníctvom interaktívneho dotykového zariadenia. Jednotlivé skladby, klipy a filmy si bude môcť každý uložiť na nahrávateľný čip.
¨ Hudobné tričká - umožnia počúvať obľúbenú hudbu jednoduchým nasadením sluchátok zabudovaných v tričku. Tieto tričká majú v sebe zamontovanú solárnu batériu pre zabezpečenie dostatočnej energie. Potrebná technológia je zabudovaná do vlákien, čo ju robí takmer neviditeľnou.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020