Tabuľkové procesory a editory

Ostatné » Informatika

Autor: Dievča diana (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 07.02.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 820 slov
Počet zobrazení: 6 143
Tlačení: 428
Uložení: 430
Tabuľkové procesory a editory - všeob. char., tabuľkové procesory v rôznych operačných systémoch, fruhy, charakteristika vybraného tab. procesora
Spočiatku boli tabuľkové procesory vytvorené ako elektronická náhrada účtovných tabuliek s jedným hlavným zámerom: zjednodušiť riadkovú a stĺpcovú aritmetiku. Tieto programy sa za posledných desať rokov rýchlo rozvíjali a dnes sú najpoužívanejšou kategóriou softvérových produktov. Napríklad program Excel sa stal popredným grafickým tabuľkovým procesorom. S príchodom Windows 95 sú program Excel a ďalšie tabuľkové procesory ešte pružnejšie a výkonnejšie a obsahujú viac užívateľských prostriedkov ako napríklad ľahší prístup a riadenie súborov, dlhšie názvy súborov, rozšírený "help" a mnoho ďalších.
Všeobecne o použití tabuľkových procesorov
Tabuľkové procesory možno použiť pre rôzne aplikácie. Najčastejšie sú:

Základné tabuľkové aplikácie:
Aj keď sú tieto programy viacúčelové, stále sa najčastejšie používajú ako náhrada za účtovné tabuľky. Efektívne môžeme zautomatizovať finančné operácie , predpovede predaja, finančné prevody, inventúry, fakturácie - zoznam možných použití je nekonečný
 
Finančné modelovanie:
Môžeme vytvárať finančné modely, ktoré nám umožňujú robiť citlivostnú analýzu. Zmenou jednej alebo viacerých premenných a prepočítaním modelu môžeme vytvoriť nové výsledky v tabuľkovej alebo grafickej forme. Automaticky možno uskutočňovať viacúrovňové zlučovanie a zber dát. Napríklad z jednotlivých finančných centier môžu byť údaje zhromažďované do oddelení, ich údaje do divízií a potom do celkových súhrnov spoločnosti

Vedecké a technické výpočty:
Aj keď sa tabuľkové procesory obvykle považujú za prostriedky pre obchodníkov, poskytujú mnoho štatistických, analytických a vedeckých funkcií. Používajú sa pre analýzu a úpravu výsledkov v mnohých vedeckých a technických tímoch.

Prezentačná grafika:

Napríklad Excel je výkonný, pružný, prezentačný grafický nástroj. Listy môžu obsahovať grafy a diagramy a môžu sa formátovať tak ,aby boli podané čo najpôsobivejšie

Spracovanie databázy:

Tabuľkový procesor je veľmi dobrý prostriedok aj na spracovanie databáz. Užívatelia poznajú, že pre mnohé požiadavky databáz im umožňujú oveľa rýchlejšie spracovanie ako originálne programy spracovávajúce databázy. Napr. v Exceli sa dá veľmi jednoducho zadávať, upravovať, triediť a filtrovať údaje v databáze.

Užívateľské aplikácie:
Tabuľkový procesor môže byť aj výkonný nástroj pre vývoj aplikácií. Mnoho svetových spoločností používa napr. najznámejší Excel pre vytváranie veľkých užívateľských aplikácií. Tento program je prvý produkt spoločnosti Microsoft, ktorý obsahuje VBA (Visual Basic Application Edition).
Tabuľkové procesory sú aplikované takmer v každom odvetví hospodárstva. Pre konkrétnu predstavu je to napr. priemyselná výroba, stavebníctvo, služby, štátna správa, finančníctvo, poisťovníctvo, spoje, doprava, spracovateľský priemysel, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, architektúra, dizajn, maloobchod, veľkoobchod a iné.
 
LOTUS 1-2-3
PTab
Quattro Pro
 
EXCEL 2000
Excel 2000 vyvinula firma Microsoft, pričom kládla dôraz hlavne na tri ciele:
 
· spolupráca prostredníctvom siete www a zdieľanie informácií - Excel 2000 ponúka vďaka WWW sieti nový produktívny štýl práce, ktorý spája tradičné prostriedky s WWW sieťou a zjednodušuje tak proces zdieľania informácií a spoluprácu s ostatnými užívateľmi. Súčasne vďaka WWW sieti dochádza k zjednodušenému prístupu k dátam, ktorý je teraz umožnený každému, kto má k dispozícii prehliadač. Excel 2000 je vyhľadávaným nástrojom pr eprácu s tabuľkovými dátami na Internete. Výborne sa hodí pre vytváranie, publikovanie, prehliadanie a analýzu týchto dát na WWW sieti.
 
· analytické nástroje pre lepšie rozhodovanie - podniky postupne začínajú využívať Excel ako hlavné rozhranie pre svoje podnikové výkazníctvo. Excel 2K uľahčuje využitie Internetu na prístup k dôležitým obchodným informáciám a poskytuje inovované analytické nástroje, ktoré pomáhajú skvalitňovať a urýchľovať rozhodovanie.
 
· ľahko ovládateľný softvér - Excel 2K poskytuje novú úroveň flexibility a inteligencie. Užívatelia a podniky v ňom môžu začať ľahko a rýchlo pracovať a dosiahnuť vo svojej práci skvelé výsledky s menšími nákladmi.
 
K novinkám patria nasledovné funkcie:
1) HTML ako pridružený súborový formát - Excel 2K môže spoľahlivo ukladať a čítať súbory vo formáte HTML, ktorý je povýšený na rovnakú úroveň ako pôvodný súborový formát (.xls)
2) zavedenie a uloženie HTML - užívatelia môžu v programe vytvárať dokumenty, ukladať ich ako HTML, znovu ich otvárať v programe Excel a používať funkcie, ktoré tento program poskytuje.
3) ukladanie na WWW stránky - proces publikovania celých tabuliek Excel alebo dielčich častí na WWW sieti bol zjednodušený. Excel 2K tiež umožňuje ukladať tabuľkové dáta a grafy ako interaktívne WWW stránky.
4) Excel umožňuje získať spätné väzby na údaje prostredníctvom "Web Dsicussions". Viac užívateľov môže vkladať svoje komentáre do vnútra dokumentov a HTML súborov, ktoré sa môžu prezerať cez Web prehliadač.
5) analytické nástroje pre lepšie rozhodovanie:
· dynamické pohľady kontingenčnej tabuľky - nové rozhranie dovoľuje užívateľom vytvárať a manipulovať polia pohľadu kont. tabuľky priamo v tabuľke Excel preťahovaním polí na určené miesto v kont. tabuľke
· automatický formát kont. tabuľky
· dynamické pohľady konting. grafu - možnosť vytvárania obnoviteľných grafov, spojených priamo s dátami v kont. tabuľkách
· dotazy - databázové dotazy v programe Excel 2K boli vylepšené a umožňujú v dátovej tabuľke vkladať stĺpce, zachovávať formáty a automaticky vypĺňať vzorce v priľahlých stĺpcoch pri obnovení dotazu
· zlepšené dotazy WWW -nové dialógové okno uľahčuje prenášanie dát pre sledovanie alebo analýzu z WWW siete priamo do programu Excel
· Import obnoviteľného textu - údaje z textových súborov môžu byť teraz do programu prenesené rovnakým spôsobom, akým sú vytvárané ostatné DB dotazy. Pri obnovení textového dotazu sa zachová formátovanie a vzorce.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.9)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017