Vírusy a antivírusový program

Ostatné » Informatika

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 06.12.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 230 slov
Počet zobrazení: 7 960
Tlačení: 339
Uložení: 360
Vírusy a antivírusový program
 
Úvod
Tému vírusy a antivírusové programy som si vybral preto, lebo informatika ma zaujíma a s touto témou sa v dnešnej dobe stretneme všetci, ktorý majú doma alebo v práci či v škole počítač. Vírusy vedia narobiť veľa škody a preto sa treba pred nimi brániť. Na to nám slúžia antivírusy. V mojej práci som spracoval niektoré vírusy a tie najbežnejšie antivírusové programy, ktoré používame aj doma.
 
2 Vírusy
2.1 Počítačový vírus a jeho šírenie
Počítačový vírus je počítačový program, ktorý môže infikovať iný počítačový program takým spôsobom, že do neho skopíruje svoje telo, čím sa infikovaný program stáva prostriedkom pre ďalšiu aktiváciu víru. Prvé publikácie v oblasti vírovej problematiky sa datujú do rokov 1984. Vírusy sa šíria v rámci jedného počítača i medzi počítačmi. Existuje niekoľko možných prenosových médií medzi počítačmi. Medzi bežné médiá môžeme zahrnúť: diskety, sieťové linky, telefónna linka, výmenné pevné disky a disky CD ROM. Medzi nie príliš časté médiá patria: sériová linka (pri prepojení počítačov), uverejnený zdrojový text vírusu a pamäte EPROM.
 
2.2 Ako sa správa vírus
Počítačové vírusy zvyčajne škodia v dvoch fázach svojej činnosti. Ide o obdobie latencie, kedy sa vírus neprejavuje alebo sa množí, a o obdobie akcie, kedy spúšťa časovanú bombu. Toto rozlíšenie nie je striktné. Veľa vírusov sa už od začiatku aj rozmnožuje, aj podniká svoju akciu. Akcia nemusí byť vždy deštruktívna.  Väčšina vírusov však v období akcie vykonáva činnosť veľmi nepríjemnú. Na PC môže dôjsť k deštrukcii FAT, zmazaniu súborov, označovaniu dobrých sektorov za chybné, modifikácii používateľských údajov , formátovaniu disku, či dokonca k zničeniu hardvéru. Napríklad ide o vysielanie signálu LF (posun o riadok) na tlačiareň. To je príčina krčenia a trhania papiera a možného odlomenia ihličky, rozkmitanie hlavičiek pevného disku, a dokonca ničenie grafickej karty vysielaním chybných signálov. Aj obdobie latencie sa môže prejavovať rôzne. Niektoré vírusy sú nebezpečné hneď od začiatku a infikujú takmer všetko, čo im príde do cesty. Toto obdobie môže trvať rôzne dlho a obdobie akcie je potom viazané na istú situáciu - splnenie istej podmienky.
 
2.3 Červy -worms
Takýto program neinfikuje spustiteľné súbory, ale rozširuje sa počítačovou sieťou. Červ nepotrebuje hostiteľa. Morrisov červ v novembri 1988 nakazil 6000 počítačov UNIX.
 
2.4 Trójske kone
Trójskymi koňmi bývajú označované programy, ktoré okrem užitočnej funkcie obsahujú skrytú časť, ktorá sa dá aktivizovať po splnení určitej podmienky (zvyčajne ide o viazanosť na určitý dátum, napr. 1. apríl, piatok trinásteho, Nový rok alebo Vianoce). Táto ukrytá časť spravidla vykonáva činnosť deštrukčného charakteru (modifikácia údajov, vymazanie súborov, formátovanie disku a pod.) Ak je bežný program nakazený vírusom, stáva sa nielen ďalším jeho rozširovateľom, ale aj trójskym koňom, ktorého činnosť je priamo úmerná s nebezpečnosťou vírusu.

2.5 Bomby
Programy, ktoré po spustení čakajú na aktivačný podnet (tzv. rozbuška), zväčša kľúč z klávesnice, zmena nejakého súboru, aktuálny dátum, alebo čas, a prevedú deštrukčnú rutinu.

2.3 Mám vírus?
Ak máte podozrenie, že váš počítač bol infikovaný, zaobstarajte si aktuálny antivírusový softvér. Pozrite si niektoré hlavné indikátory infikovaného stavu počítača:
•  Počítač funguje pomalšie ako zvyčajne.
•  Počítač prestane reagovať, často sa zablokuje.
•  Počítač zlyhá a po niekoľkých minútach sa reštartuje.
•  Počítač sa sám reštartuje. Jeho prevádzka sa okrem toho líši od bežného stavu.
•  Aplikácie spustené v počítači nefungujú správne.
•  Disky alebo diskové jednotky nie sú prístupné.
•  Položky sa netlačia správne.
•  Zobrazujú sa nezvyčajné chybové hlásenia.
•  Zobrazujú sa deformované ponuky a dialógové okná.
•  Príloha, ktorú ste práve otvorili, má dve prípony, napríklad .jpg, .vbs, .gif alebo.exe.
•  Antivírusový program sa bez príčiny vypol. Okrem toho ho nie je možné znova  spustiť.
•  Antivírusový program sa nedá do počítača nainštalovať alebo sa nedá spustiť.
•  Na obrazovke sa zobrazia nové ikony, ktoré ste tam neumiestnili, alebo také ikony,  ktoré nesúvisia so žiadnym naposledy nainštalovaným programom.
•  Program, ktorý ste z počítača neodstránili, zrazu zmizol.

3 Antivírová ochrana
Aby sme zamedzili prístupu vírusov do počítača, musíme ho pred takouto nežiadanou návštevou chrániť. Vhodnou kombináciou dvoch aspektou (aktívna antivírová obrana a prevencia) môžeme výrazne znížiť riziko vírovej nákazy. Antivírus, alebo Antivírusový softvér je počítačový program, ktorého cieľom je identifikovať a eliminovať počítačové vírusy.
 
3.1 Typy antivírusových programov
Jednoúčelové antivírusy - Sú to antivírusové programy, ktoré sa zameriavajú na detekciu, príp. aj dezinfekciu jedného konkrétneho vírusu. Nedajú sa použiť ako plnohodnotná antivírusová ochrana.
Balík jednoúčelových antivírusov - Ide o podobnú záležitosť ako v predošlom prípade, s tým rozdielom, že tento druh antivírusu dokáže nájsť a odstrániť väčšie množstvo obvykle hojne sa vyskytujúcich vírusov.
  On-demand skenery - Táto kategória antivírusových programov sa uplatní pri dezinfekcii počítačov, na ktorých nefunguje napr. MS Windows. Zaraďujú sa sem aj internetové a on line skenery. Obvykle sú to rôzne aplety, ktoré v spojení s internetovým prehliadačom dokážu prehľadať pevný disk používateľa. Väčšinou ide o freeware pre operačný systém MS-DOS.
  Antivírusové systémy - Najčastejšia forma antivírusových programov. Skladá sa z častí, ktoré sledujú všetky najpodstatnejšie vstupné miesta, ktorými by sa prípadná infiltrácia mohla do počítačového systému dostať (e-mail, disketa,DVD...). Samozrejmosťou býva aj aktualizácia prostredníctvom internetu.
  Komplexné antivírusové riešenia ("balíky") - Obvykle sú to balenia niekoľkých produktov od rovnakého výrobcu, ktoré sú určené pre podnikové siete. Balenie je väčšinou zložené tak, aby jednotlivé produkty dokázali dohromady kontrolovať vstupné/výstupné miesta siete, ktoré sú pre infiltráciu populárne. Často sa v balení vyskytuje:
•  Antivírusový systém pre stanice
•  Antivírus pre poštové servery - antispam
•  Antivírus pre súborové servery
•  Firewall

3.2 Antivírusy
 1. NOD32 antivírus(komerčný)
Najlepší antivírus podľa množstva nezávislých testov napr. Virus Bulletin, alebo ocenenie od Softpedie. Tento program vyvíja slovenská spoločnosť Eset. Je aktualizovaný každý deň, a má výbornú heuristiku.
2. Antivir antivírus (zadarmo)
Jeden z najlepších antivírov dnešnej doby, obsahuje viac než 70.000 vírov v databázy. Ako jeden z mála z najlepších je dostupný zadarmo
 
3. Norton Antivirus(komerčný)
Jeden z najrozšírenejších, najpoužívanejších a najlepších antivírových riešení vôbec, no jeho problémom je to, že je aj jeden z najdrahších .

4. Active Virus Shield(zadarmo)

Aplikácia je založená na základe firmy Kaspersky Lab., ale vo verzii freeware a preto nás nečakajú žiadne problémy s licenciou. Aplikácie chráni pred vírmy, trójskymi koňmi, apod. Ale aj spywareom, adwareom, malware atd. Bezpečnosť zaisťujú tiež pravidelné aktualizácie z internetu, ktoré sú každú hodinu.

5. Kaspersky antivírus (komerčný)

Ďalší z často oceňovaných antivírusov, ochrana, podporuje kontrolu emailov, Office dokumentov a iných. Každý deň nové definície vírusových databáz. Hlavne pre domácich užívateľov.

6. Panda Antivirus Titanium(komerčný)

Panda Antivirus Titanium obsahuje nový super rýchly engine, ktorý je o 30 % rýchlejší, než jeho predchodca a tiež technológiu SmartClean, ktorá zneškodní viry, a odstráni chyby , ktoré boli vyvolané po útoku "trojana". Základnými vlastnosťami sú rýchla detekcia a odstránenie virov, jednoduché používanie, pokročilá antivírova technológia pre Internet a email, nový super rýchly engine a SmartClean technológia.

7. McAfee antivírus (komerčný)

Posledný z radu tých lepších antivírusov je McAfee, má všetko čo predchádzajúce, jeho zaujímavosťou je vírusová mapa sveta, podľa, ktorej môžete vidieť rozšírenie jednotlivých vírusov .
Počet nezachytených vírusov od roku 1998-2010.

Záver
V mojej práci som rozobral ako vírusy fungujú. Vírusy sú veľmi nebezpečné pretože v počítači si môžu robiť čo sa im chce, na čo sú naprogramované. Ďalej som rozobral ich šírenie, ktoré je veľmi jednoduché, ale veľa ľudí o tom nevie a preto nie sú chránení. Chrániť sa môžu napríklad antivírusmi, ktoré sa snažia buď zabrániť prístupu vírusu alebo ak sa mu podarí dostať do počítača, tak sa ho snažia zneškodniť prípadne vymazať nakazený súbor. V práci som spomenul aj najznámejšie antivírusové programy, vďaka ktorým sú naše dáta chránené.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014