Reakcie kovov s kyselinou chlorovodíkovou a kyselinou dusičnou

Pomôcky » Laboratórne práce

Autor: filomena (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 22.09.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 451 slov
Počet zobrazení: 990
Tlačení: 35
Uložení: 35

Reakcie kovov s kyselinou chlorovodíkovou a kyselinou dusičnou

Téma: Reakcie kovov s kyselinou chlorovodíkovou a kyselinou dusičnou.

Úloha: Pozorovanie reakcií vybraných kovov s kyselinou chlorovodíkovou a kyselinou dusičnou.

Teória: Reakcia kovu a kyseliny je založená na princípe vytláčania H z príslušnej kyseliny. Pomocou Becketovho radu kovov vieme určiť, ktoré kovy budú reagovať s kyselinou. Becketov rad kovov delí kovy na neušľachtilé kovy a ušľachtilé kovy. Deliacim prvkom je vodík.
Kovy naľavo od vodíka nazývame neušľachtilé, ľahko sa oxidujú. V prírode sa vyskytujú len vo forme zlúčenín. Kovy napravo od vodíka nazývame ušľachtilé, môžu sa vyskytovať aj v nezlúčenom stave – Au, Ag, Cu.
Neušľachtilé kovy sú schopné vytlačiť zo zlúčeniny prvky nachádzajúce sa na pravej strane. Taktiež neušľachtilé prvky, ktoré sú viac naľavo, dokážu vytlačiť prvky, ktoré sú napravo a tiež sú neušľachtilé.Reaktivita kovov klesá smerom doprava

Elektrochemický rad napätia kovov – Becketov rad :

Li,K,Ca,Na,Mg,Al,Mn,Zn,Cr,Fe,Co,Ni,Sn,Pb,H,Cu,Ag,Hg,Au,Pt

Kyselina dusičná je silnejšia kyselina (silnejšie oxidačné činidlo) ako kyselina chlorovodíková.

Chemikálie: HCl, Mg, Zn, Fe, Cu

Pomôcky: 4 skúmavky, pinzeta

Postup: Do skúmaviek sme vložili kúsky príslušného kovu a pridali sme kyselinu chlorovodíkovú. Pozorovali sme priebeh reakcie.

Priebeh: Reakcia kyseliny chlorovodíkovej a horčíka prebehla najrýchlejšie. V skúmavke sme mohli pozorovať bublanie, ktoré spôsobilo uvoľňovanie vodíka. Výsledok – chlorid horečnatý a vodík

2HCl(zr - 2%)  + Mg(s)  → MgCl2(aq) + H2(g)

Reakcia kyseliny chlorovodíkovej a zinku prebehla rýchlo. Nastalo uvoľňovanie vodíka. Výsledok – chlorid zinočnatý a vodík

2HCl(zr - 2%)  + Zn(s)  → ZnCl2(aq) + H2(g)

Reakcia kyseliny chlorovodíkovej a železa prebehla najpomalšie. Nastalo uvoľňovanie vodíka. Výsledok – chlorid železitý a vodík

6HCl(zr - 2%)  + 2Fe(s)  → 2FeCl3(aq) + 3H2 (g)

Reakcia kyseliny chlorovodíkovej a medi neprebehla.

HCl(zr - 2%)  + Cu(s) → 

Chemikálie: HNO3, Mg, Zn, Fe, Cu

Pomôcky: 4 skúmavky, pinzeta

Postup: Do skúmaviek sme vložili kúsky príslušného kovu a pridali sme kyselinu dusičnú. Pozorovali sme priebeh reakcie.

Priebeh: Reakcia kyseliny dusičnej a horčíka. Pri rôznej koncentrácií sú rôzne produkty. Čím je koncentrácia väčšia, tým je aj reakcia rýchlejšia.

  1. Mg(s) + 2HNO3 (zr - 2%) → Mg(NO3)2(aq) + H2(g)
  2. 3Mg(s) + 8HNO3 (50%) → 3Mg(NO3)2(aq) + 2NO(g) + 4H2O
  3. Mg(s) + 4HNO3 (konc.) → Mg(NO3)2(aq) +2NO2(g) + 2H2O

Reakcia kyseliny dusičnej a zinku .

  1. 2HNO3(zr.-2%) + Zn(s) →Zn(NO3)2 + H2
  2. 4HNO3 (konc.) + Zn(s) → Zn(NO3)2(aq) + 2NO2(g) + 2H2O

Reakcia kyseliny dusičnej a železa prebehla pomerne rýchlo, rýchlejšie ako s kys. chlorovodíkovou. Nastalo uvoľňovanie vodíka. Výsledok – dusičnan železitý a vodík

6HNO3(zr.-2%) + 2Fe(s) → 2Fe(NO3)3(aq) + 3H2 (g)

Reakcia kyseliny dusičnej a medi prebehla pomaly.

2HNO3(zr.-2%) + Cu(s) → Cu(NO3)2(aq) + H2(g)

4HNO3(konc.)  + Cu(s) → Cu(NO3)2(aq) + 2NO2(g) + 2H2O

Záver: Pozorovali sme reakcie kyseliny HNO3 a príslušných kovov. Potvrdila sa nám pravdivosť Becketovho radu kovov a jeho vlastností. Pri reakciách kovov so zriedenou kyselinou dusičnou vznikali dusičnany kovov a plynný hnedý oxid dusičitý.

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Reakcie kovov s kyselinou chlorovodíkovou a kyselinou dusičnou

Pridať nový komentár


Odporúčame

Pomôcky » Laboratórne práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Zavrieť reklamu
Vygenerované za 0.061 s.