Pomôcky - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

Podkategórie:

Pomôcky - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#meranie objemu 1 kvapky vody #momentova veta #laboratórne práce #Meranie posuvnym meradlom a mikrometrom #overenie momentovej vety #rýchlosť chemických reakcií #faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie #chemicke reakcie 7 rocnik #protokoly z fyziky #postup merania s posuvným meradlom #meranie hmotnosti mince #objem kvapky vody #overenie momentovej sily #vlastnosti kyseliny octovej #pokusy so svetlom #zinok #chemické reakcie #tollensovo cinidlo #MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA #poriadok chemickej reakcie #Rychlost chemickej reakcie #Chemická reakcia vápenca s octom #karboxylové kyseliny #praimočtiare šírenie svetla #aldehydy #kinetická energia #fyzikalne pokusy z optiky #sviatky v ruskom jazyku #2.laboratorna praca z fyziky Zako odrazu svetla #chémia laboratorná práca 7.ročník #maturitne testy C1 #termodynmika #kréta vagy interaktív tábla #kyselina octova #molekulova fyzika termodynmika #priamočiare šírenie svetla #laboratórne práce fyzika #Rozklad svetla #katalyzator teplota #pokus na fyziku #laboratorna praca pre 9. rocnik z fyziky #zákon odrazu a lomu svetla #kyselina chlorovodíkocá #mometova veta #Vplyv teploty na rýchlosť chemickej reakcie #meranie posuvnym meradlom #hotel #objemu 1 kvapky vody #molekulovost a poriadok chemickej reakcie #Približné určenie priemeru molekuly kyseliny olejovej

Pomôcky - najčítanejšie práce za včera

0.012