Redoxné reakcie

Pomôcky » Laboratórne práce

Autor: ivanus (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 28.09.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 252 slov
Počet zobrazení: 667
Tlačení: 48
Uložení: 46

Protokol č. 5

Téma: Redoxné reakcie

Práca pridelená: 17. 5. 2004

Práca odovzdaná: 7. 6. 2004

Úlohy:

 1. Reakcia dichrómanu draselného so siričitanom sodným.
 1. Reakcia manganistanu draselného so siričitanom sodným.
 1. Elektrolýza a) roztok NaCl
 2. b) roztok CuSo4

Princíp:

Redoxné reakcie: všetky reakcie, pri ktorých dochádza k zmene oxidačného čísla atómov alebo iónov. Zmena oxidačného čísla je spôsobená odovzdaním alebo prijatím elektrónov. Má dva čiastkové deje - oxidáciu a redukciu.

Oxidácia: dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómov prvkov alebo iónov zväčšuje.

Redukcia: dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómov prvkov alebo iónov zmenšuje.

Elektrolýza: súbor chem. dejov, ktoré priebiehajú v roztoku alebo v tavenine prechodom jednosmerného el. prúdu.

Schéma reakcie:

 1. K2Cr2O7 + Na2SO3 +H2SO4 + H2O Cr2(SO4) + K2SO4 + NaOH
 1. 2KMnO4+ 3Na2SO3 + H2O 2MnO2 + 3Na2SO4 + 2KOH

Pomôcky: stojan na skúmavky, 2 skúmavky, zariadenie na elektrolýzu

Chemikálie: Roztoky: K2Cr2O7, Na2SO3, KMnO4, NaCl, CuSO4, H2SO4, fenolftaleín

Postup práce:

 1. a 2. Do skúmavky dáme asi 3cm3 tej látky, ktorá je v zadaní uvedená ako prvá. Potom pridáme niekoľko kvapiek roztoku kyseliny sírovej (ak je v zadaní) a malé množstvo tuhej látky, ktorá je v zadaní na druhom mieste. Pozorujeme zmeny v reakčných sústavách.
 1. Uskutočníme elektrolýzu a sledujeme ako sa uvoľňuje meď a chlór.

Pozorovanie:

 1. Cr VI – oranžový sa zmenil na Cr2III – modrý
 2. MnVII – fialový sa zmenil na MnIV –čierno-hnedý
 3. Na+ + 1e- Na0

2Cl- - 2e- Cl 0

+ -

Na+ Cl-

Záver: So zmenou oxidačného čísla pri redoxných reakciách sme pozorovali zmenu sfarbenia látok. Umožňujú to vlastnosti niektorých atómov d prvkov, ktoré sú charakteristické rôznymi sfarbenami v rôznych oxidačných číslach.

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Laboratórne práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.037 s.
Zavrieť reklamu