Teplo

Pomôcky » Laboratórne práce

Autor: Siu-liu
Typ práce: Ostatné
Dátum: 31.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 323 slov
Počet zobrazení: 4 318
Tlačení: 522
Uložení: 569
Princíp: Tepelná výmena prebieha tak, že teleso s vyššou teplotou odovzdá teplo telesu s nižšou teplotou kým sa ich teploty
Nevyrovnajú. Teplo je mierou tepelnej výmeny a vypočítame ho zo vzťahu Q =m.c.∆t. Je mierou vykonanej práce aj energie Q=W=E. Závisí priamo úmerne od hmotnosti, hmotnostnej tepelnej kapacity a zmeny teploty. Hmotnostná tepelná kapacita vyjadruje koľko tepla potrebujeme, aby sa 1kg látky zohrial (ochladil) o 1ºC. Je to konštanta s označením c a jednotkou Jkg-1K-1

Pomôcky: varná kanvica, viac kusou teplomerov, odmerná nádoba, stopky

Postup:
1. Zistili sme aký výkon je udaný na varnej kanvici a zistenú hodnotu sme zapísali do tabuľky.
2. Určili sme objem vody a zapísali sme ho do tabuľky, ktorého budeme merať čas, za ktorý zmení svoju teplotu na hodnotu, ktorú sme určili a zapísali do tabuľky.
3. Odmerali sme teplotu vody v kanvici pred jej zohrievaním a zapísali sme ju do tabuľky.
4. Udaný objem vody sme začali  ohrievať a merali sme stopkami čas, za ktorý sa voda v kanvici ohriala a tento čas sme zapísali do tabuľky.
5. Vypočítali sme mernú tepelnú kapacitu z nameraných údajov a jej hodnotu sme zapísali do tabuľky.
6. Tento postup sme zopakovali štyrikrát.
7. Vypočítali sme priemernú hodnotu mernej tepelnej kapacity vody z nameraných hodnôt.

Tabuľka:
meranie    m(kg)    P (W)    t1 (ºC)    t2 (ºC)    t (s)    c (JkgK-1)
1.    1    2000    18    60    111    5285,7
2.    1,5    2000    18    80    225    4838
3.    1    2000    19    70    120    4705,9
4.    1,25    2000    18    50    98    4900
5.    1,7    2000    19    60    117    5078

Výpočty:Záver: Hodnota hmotnostnej tepelnej kapacity zistená experimentálne je 4961,2 Jkg-1K-1 a skutočná hodnota hmotnostnej tepelnej kapacity (podľa tabuliek) je 4180 Jkg-1K-1. Hodnota zistená experimentálne sa odlišuje od skutočnej hodnoty v dôsledku nepresnosti merania t1 a t2, nepresnosťou objemu vody v rýchlovarnej kanvici (objem je len približný) ako aj veľkými stratami tepla cez plast vernej kanvici.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#laboratórne práce #teplo #s #ohrievanie vody


Odporúčame

Pomôcky » Laboratórne práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013