Momentová veta

Pomôcky » Laboratórne práce

Autor: Siu-liu
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 332 slov
Počet zobrazení: 16 689
Tlačení: 1 281
Uložení: 1 084
Pomôcky: nitka, lepiaca páska, nožnice, závažie, čokoláda, meradlo dĺžky, pomôcky na uchytenie nite

Princíp: Princípom tejto laboratórnej práce je overiť platnosť momentovej vety za pomoci nitkových váh. Momentová veta nám hovorí , že otáčavý účinok síl pôsobiacich na tuhé teleso otáčavé okolo nehybnej osi sa ruší, ak vektorový súčet momentov všetkých síl vzhľadom na os otáčania je nulový vektor, alebo je blízky tejto hodnote.

Postup:
1. Medzi dva stojany sme upevnili nitku tak, aby bola voľná.
2. Na nitku sme zavesili závažie a čokoládu. (schéma 1)
3. Čokoládu sme umiestnili do vybratej polohy na uvoľnenej nitke a závažie sme po nej posúvali tak, aby sme ich dostali do vodorovnej polohy. (schéma 2)
4. Odmerali sme ramená r1; r2. Merania sme opakovali 6-krát a hodnoty sme zaznamenali do tabuľky.
5. Výpočtom sme overili hmotnosť daného závažia.

Tabuľka merania
číslo merania:    hmotnosť m1 (kg)    rameno r1 (m)    rameno r2 (m)    hmotnosť m2 (kg)
1.    0,200    0,246    0,819    0,0600
2.    0,200    0,94    0,275    0,068
3.    0,200    0,279    0,867    0,064
4.    0,200    0,236    0,812    0,058
5.    0,200    0,168    0,535    0,062
6.    0,200    0,253    0,894    0,056

Výpočty:
1. hmotnosť závažia m2                          2. priemerná hmotnosť závažia:
m1 = 0,200                                             ∑m2:6 =  0,368:6 = 0,061
m2 = ?
r1 = 0,246
r2 = 0,819
m1.r1 = m2. r2
m2  = m1.r1 ⁄ r2
m2 = 0,200 . 0,246 / 0,819
m2 = 0,0600 kg

Záver:
  Nitkové váhy sú jednoduchá pomôcka, ktorou môžeme jednoducho overiť princíp momentovej vety. Pomocou nich sme overili platnosť momentovej vety a dôkazom jej overenia je hodnota priemernej hmotnosti guľôčky, ktorá nám výpočtom vyšla 0,061kg a odchýlka od skutočnej hmotnosti guľôčky je len veľmi malá, hodnota skutočnej váhy guľôčky je 0,063kg a túto váhu sme zistili pomocou váh. Momentovú vetu sme použili pri výpočte m2, pretože vieme z momentovej vety odvodiť matematický vzorec m1.r1 = m2.r2 z ktorého vieme vyjadriť potrebnú neznámu, v našom prípade neznámou bola m2.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Laboratórne práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.019 s.
Zavrieť reklamu