Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2017

  Názov práce Kategória
Slovenčina Postmoderna v súčasnej slovenskej próze Literatúra
Slovenčina Démon súhlasu obsah Čitateľský denník
Slovenčina Ako chutí moc rozbor Čitateľský denník
Slovenčina Deformácia ľudskej spoločnosti a jej odraz v próze po roku 1945 Literatúra
Slovenčina Čakanie na Godota obsah Čitateľský denník
Slovenčina Absurdná dráma znaky Literatúra
Slovenčina Kým kohút nezaspieva obsah Čitateľský denník
Slovenčina Obraz doby v slovenskej dramatickej próze po roku 1945 Literatúra
Slovenčina Premena poviedka obsah Čitateľský denník
Slovenčina Kto chytá v žite obsah a rozbor Čitateľský denník
Slovenčina Téma medziľudských vzťahov v 20. storočí Literatúra
Slovenčina Populárna pieseň Literatúra
Slovenčina Súčasná lyrická próza – Válek Literatúra
Slovenčina Súčasná lyrická próza - Rúfus Literatúra
Slovenčina Ťapákovci obsah Čitateľský denník
Slovenčina Krátka epická próza – novela Literatúra
Slovenčina Námestie svätej Alžbety obsah Čitateľský denník
Slovenčina Kolíska stručný obsah Čitateľský denník
Slovenčina Obraz 2. svetovej vojny v slovenskej próze Literatúra
Slovenčina Tematické a estetické zameranie medzivojnovej poézie; katolícka moderna Literatúra
Slovenčina Živý bič obsah Čitateľský denník
Slovenčina Krvavé sonety obsah Čitateľský denník
Slovenčina Téma 1. svetovej vojny v slovenskej poézii a próze Literatúra
Slovenčina Statky – zmätky obsah Čitateľský denník
Slovenčina Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch obsah Čitateľský denník
Slovenčina Dramatická tvorba Literatúra
Slovenčina Na západe nič nového obsah Čitateľský denník
Slovenčina Téma 1. svetovej vojny vo svetovej medzivojnovej literatúre Literatúra
Slovenčina Smrť Jánošíkova obsah Čitateľský denník
Slovenčina Veršovaná epika, romantizmus Literatúra
Slovenčina Rozdiel medzi Sládkovičovým Detvanom a Hviezdoslavovou Hájnikovou ženou Čitateľský denník
Slovenčina Detvan obsah Čitateľský denník
Slovenčina Hájnikova žena obsah Čitateľský denník
Slovenčina Obraz prírody a ľudu – Detvan, Hájnikova žena Literatúra
Slovenčina Drak sa vracia obsah Čitateľský denník
Slovenčina Próza naturizmu znaky Literatúra
Slovenčina Svetová a literárna moderna predstavitelia Literatúra
Slovenčina Pani Rafiková obsah Čitateľský denník
Slovenčina Rysavá jalovica obsah Čitateľský denník
Slovenčina Lakomec rozbor Čitateľský denník
Slovenčina Rôzne druhy humoru v literatúre Literatúra
Slovenčina Otec Goriot rozbor Čitateľský denník
Slovenčina Realistická literatúra Literatúra
Slovenčina Mamka Pôstková - Jozef Gregor Tajovský Čitateľský denník
Slovenčina Maco Mlieč obsah Čitateľský denník
Slovenčina Dom v stráni obsah Čitateľský denník
Slovenčina Keď báčik z chochoľova umrie obsah Čitateľský denník
Slovenčina Neprebudený obsah Čitateľský denník
Slovenčina Krátka epická próza (poviedka) v období realizmu Literatúra
Slovenčina Reštavrácia obsah Čitateľský denník
Slovenčina Detvan rozbor Čitateľský denník
Slovenčina Marína obsah Čitateľský denník
Slovenčina Zakliata panna vo Váhu a divný Janko obsah Čitateľský denník
Slovenčina Mor ho! rozbor Čitateľský denník
Slovenčina Epická poézia v období romantizmu Literatúra
Slovenčina Chrám Matky Božej v Paríži rozbor Čitateľský denník
Slovenčina Romantizmus znaky Literatúra
Slovenčina Klasicistická literatúra a osvietenstvo Literatúra
Slovenčina Baroková literatúra - maturitná otázka Literatúra
Slovenčina Humanizmus a renesancia znaky Literatúra
Slovenčina Moravsko – panónske legendy Čitateľský denník
Slovenčina Proglas – Konštantín Čitateľský denník
Slovenčina Kresťanská literatúra – Biblia, Staroslovienska literatúra Literatúra
Slovenčina Sofokles Antigona obsah Čitateľský denník
Slovenčina Epos o Gilganešovi obsah Čitateľský denník
Slovenčina Staroveká literatúra charakteristika Literatúra
0.013