Maturitné témy z literatúry

  Názov práce Kategória
Slovenčina Súčasná slovenská epická próza Literatúra
Slovenčina Súčasná lyrická poézia Literatúra
Slovenčina Absurdná dráma vo svetovej a slovenskej literatúre Literatúra
Slovenčina Komédia ako dramatický žáner Literatúra
Slovenčina Tragédia ako dramatický žáner Literatúra
Slovenčina Dráma a dramatické dielo Literatúra
Slovenčina Fantasy, science-fiction, detektívny román Literatúra
Slovenčina Retrospektívny kompozičný postup Literatúra
Slovenčina Existencializmus Literatúra
Slovenčina Naturizmus a lyrizovaná próza Literatúra
Slovenčina Nadrealizmus v slovenskej poézii Literatúra
Slovenčina Moderná poézia Literatúra
Slovenčina Stratená generácia Literatúra
Slovenčina Román zo štylistického a kompozičného hľadiska Literatúra
Slovenčina Novela zo štylistického a kompozičného hľadiska Literatúra
Slovenčina Symbolizmus vo svetovej a slovenskej literatúre Literatúra
Slovenčina Lyrika, lyrické žánre, členenie lyriky Literatúra
Slovenčina P. O. Hviezdoslav – Hájnikova žena, Krvavé sonety, Ežo Vlkolinský Literatúra
Slovenčina Realizmus v slovenskej literatúre Literatúra
Slovenčina Literárny smer realizmus Literatúra
Slovenčina Slovenská romantická literatúra Literatúra
Slovenčina Život a dielo Ľudovíta Štúra Literatúra
Slovenčina Romantická literatúra Literatúra
Slovenčina Klasicizmus vo svetovej a slovenskej literatúre Literatúra
Slovenčina H. Gavlovič, rytmus, sylabický veršový systém Literatúra
Slovenčina Svetová a slovenská baroková literatúra Literatúra
Slovenčina Humanistická a renesančná literatúra Literatúra
Slovenčina Staroslovienska kultúra, vzdelanosť a literatúra Literatúra
Slovenčina Staroveká literatúra - typické motívy a žánre Literatúra
Slovenčina Literatúra ako umenie Literatúra
0.015