Realizmus

-  Vzniká ako nový umelecký smer v prvej polovici 19 st. v západnej Európe. Základom realizmu je pravdivé zobrazenie skutočnosti.
Vznik realizmu ovplyvnili – a) filozofia POZITIVIZMU – za skutočné, reálne považuje len to, čo sa dá experimentom overiť. Presadzoval záujem o prírodné vedy a technické vynálezy, metódy výskumu typické pre prírodné vedy sa začínajú uplatňovať aj v umení. Literárne dielo sa venuje analýze skutočnosti.
b) parnasizmus – francúzska literárna škola, hlásala myšlienky o absolútnej kráse umenia. Riadila sa heslom – „umenie je samo sebe cieľom“
c) NATURALIZMUS – literárny smer, presadzoval tzv. estetiku škaredého, realitu zobrazoval neprikrášlene, v jej skutočnej nahote. Zakladateľ naturalizmu – francúzsky prozaik Emile Zola.
d) impresionizmus – z latinského impresio – dojem. Umelci vyjadrovali osobný dojem z pozorovania predmetov, zaujímal ich záznam okamihu. Tento smer sa uplatnil najmä v maliarstve
- dominantným literárnym druhom romantizmu je próza, píšu sa najmä romány, poviedky a novely. Hlavná postava realizmu je bežný človek, postavy pochádzajú z rôznych spoločenských vrstiev, často až z okraja spoločnosti (napr. zločinecké prostredie, prostitútky).
- špeciálnym typom realizmu je tzv. kritický realizmus, uplatnil sa najmä v západnej Európe, zameriaval sa na odhaľovanie a kritiku negatívnych spoločenských javov. Presadil sa najmä v tvorbe Charlesa Dickensa a Honore de Balzaca.
 
Definície literárnych pojmov : a) román – veľký epický žáner, vystupuje v ňom veľa postáv, delia sa na hlavné a vedľajšie, má niekoľko dejových línií. Typy románov – spoločenské, historické, dobrodružné, ľúbostné atď.
b) novela – stredný epický žáner, má jednu hlavnú dejovú líniu, málo vedľajších, vystupuje tam menej postáv ako v románe
c) poviedka – krátky epický žáner, má jednu dejovú líniu, dej sa točí okolo jednej postavy.
 
Predstavitelia realizmu:
A)  Francúzska realistická literatúra
-  Medzi významných predstaviteľov realizmu patria : Honore de Balzac, Stendhal, Gustav Flaubert, Guy de Maupassant
 
Honore de Balzac
-  Vyštudoval právo, prežil život v chudobe a znechutený spoločenskými pomermi, zomrel ako 51-ročný na celkové vyčerpanie organizmu. Napísal okolo 100 románov, ktoré zhrnul do románového cyklu Ľudská komédia. Má tri časti – a) Analytické štúdie
b) Filozofické štúdie
c) Štúdie mravov (ich názvy poukazujú na vplyv pozitivizmu, vyzerajú skôr ako názvy diel odbornej literatúry)
- jeho najvýznamnejším dielom je román Otec Goriot. Hlavnou postavou románu je Goriot, bývalý obchodník s cestovinami, ktorý žije v penzióne po tom, čo svojim dvom dcéram zanechal celý majetok. Po smrti manželky svoju lásku preniesol na dcéry Anastasiu a Delphinu a rozmaznával ich. Neskôr im veľkým venom zabezpečil manželov z vyššej spoločnosti. Dcéry postupne oberajú otca o celý majetok, on sa uskromňuje, sám ľudsky aj spoločensky upadá. (jeho úpadok autor naznačuje aj jeho sťahovaním sa do stále lacnejšej izby a zanedbaným zovňajškom). Dcéry sa za neho hanbia, nestýkajú sa sním. Goriot zostáva sám, ochorie a zomiera. Dcéry mu neprídu ani na pohreb. Jediným človekom, ktorý sa o neho zaujíma je chudobný študent Eugene Rastignac, ktorý po smrti otca Goriota sľubuje pomstu jeho dcéram.  Autor sa týmto dielom pokúša kritizovať vtedajšiu spoločnosť a jej hodnoty, ktoré produkujú ľudí pre ktorých je dôležitý majetok a spoločenské postavenie. (dcéry otca Goriota a ich manželia) a zaoberá sa aj problematikou vhodnej výchovy. Otec Goriot nevystupuje ako negatívna postava, skôr ako človek, ktorý urobil chybu z nevedomosti a dobrého úmyslu. (jeho opičia láska k dcéram). V diele vystupuje množstvo postáv, niektoré pochádzajú z okraja spoločnosti (bývalý zločinec Vautrin), niektoré z nich sa objavujú aj v iných románoch cyklu.
 
B)  Anglická realistická literatúra
-  Najvýznamnejším predstaviteľom anglického realizmu je prozaik Charles Dickens. Bol predstaviteľom kritického realizmu. Prežil ťažké detstvo, od mala musel pracovať, poznal ťažký život detí v sirotincoch, čo využil aj vo svojich dielach. Napísal romány Oliver Twist, David Coperfield, Malá Doritka (spája ich spoločná téma ťažkých osudov detí bez rodiny, o ktoré sa vtedajšia spoločnosť nedokáže postarať.)
C)  Ruská realistická literatúra
-  Jej diela patria k vrcholom svetovej realistickej literatúry. Vyvíjala sa v zložitom prostredí vtedajšieho Ruska, ktoré bolo zaostalým štátom s absolutistickou vládou cára, ktorý sa opieral o pravoslávnu cirkev, armádu a rozsiahly úradnícky systém. Medzi hlavné témy ruského realizmu patrí – kritika zaostalosti Ruska, kritika nevoľníctva, korupcie úradníckeho systému, byrokracie.
Predstavitelia ruskej realistickej literatúry – L.N.Tolstoj, F.M.Dostojevskij, N.V.Gogoľ, A.P.Čechov
 
L.N.Tolstoj  - ruský šľachtic, jeho osobným lekárom bol Slovák Dušan Makovický, vo svojej tvorbe presadzoval hodnoty kresťanského humanizmu. Medzi jeho najznámejšie romány patria : Vojna a mier , Anna Kareninová, Vzkriesenie
- román Vojna a mier je rozsiahla románová epopeja, ktorá zachytáva obdobie vpádu Napoleona do Ruska v roku 1812. Jedna dejová línia románu zachytáva skutočné historické udalosti ako napríklad bitku pri Borodine, boj o Moskvu, druhá je venovaná osudom hlavných postáv, ktorými sú knieža Andrej Bolkonskij a Nataša Rostovová. Okrem nich autor v diele zobrazil aj skutočné historické postavy ako napr. generál Kutuzov, Napoleon. Dielo vyzdvihuje hrdinstvo ruského ľudu v boji s Napoleonom.
- román Anna Kareninová je venovaný morálnej otázke mimomanželského vzťahu vydatej ženy z vyššej spoločnosti. Anna je vydatá, má jedného syna, zaľúbi sa do mladého poručíka Vronského, kvôli ktorému opúšťa rodinu. Odchádza s milencom do zahraničia, má s ním dieťa, ale trpí výčitkami svedomia kvôli tomu, že opustila syna. Jej vzťah s Vronským sa postupne dostáva do slepej uličky. Anna sa vracia do Ruska, neschopná riešiť svoje problémy umiera pod kolesami vlaku. Román má motto: „ Moja je pomsta, moja je odplata...“, ktoré pochádza z Biblie. Vyjadruje predstavu autora o treste za spáchaný morálny prečin. Na pozadí príbehu autor popularizuje rozvoj železničnej dopravy v Rusku.
 
F.M.Dostojevskij
-  Ruský prozaik, zakladateľ psychologického románu. (typ románu, v ktorom sa autor zameriava na psychoanalýzu pocitov a myslenia hlavnej postavy.)
-  Napísal román Zločin a trest, v ktorom sa zaoberal morálnym problémom vnímania zločinu vo vtedajšej spoločnosti. Hlavnou postavou románu je mladý študent Rodion Raskoľnikov (znamená Rozpoltený). Raskoľnikov študuje právo, je chudobný, podporuje ho matka-vdova a sestra, ktorá sa rozhodne vydať za staršieho muža, aby mohla brata podporovať. Raskoľnikov vníma tieto okolnosti ako spoločenskú krivdu a rozhodne sa zabiť starú úžerníčku, ktorá je pre neho symbolom zla. Po vražde začne mať Raskoľnikov výčitky svedomia, aj keď si rozumovo zdôvodňuje svoj čin ako spoločensky prospešný a porovnáva ho so zabíjaním vo vojnách, ktoré je tolerované. Dohnaný nepokojom sa neskôr sám udá na polícii a je ochotný prijať trest. Odsúdia ho na niekoľko rokov nútených prác. Veľkú časť románu tvoria vnútorné monológy hlavnej postavy, čo robí z románu román psychologický.
 
Nobelova cena – udeľuje sa od roku 1901ako prestížne medzinárodné ocenenie. Založil ju Alfred Nobel, vynálezca dynamitu, ktorý sklamaný vojenským  využívaním svojho vynálezu chcel, aby každoročne odmeňovali tých, čo nejakým spôsobom prispeli k rozvoju ľudstva. Udeľuje ju Švédska kráľovská akadémia v Štokholme v rôznych oblastiach, medziiným aj za literatúru. Práve autori realizmu patria medzi jej prvých nositeľov. Prvý autor slovanského pôvodu, ktorý ju dostal bol Poliak Henryk Sienkiewicz za román Quo Vadis.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/3861-realizmus/