Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúške

  Názov práce Kategória
Slovenčina Kariérne plánovanie a vývoj. Stupne kariéry. Manažment
Slovenčina Teória Path-goal. Transformačný a charizmatický prístup k vodcovstvu. Michiganské štúdie vodcovstva. Manažment
Slovenčina Rizikové teórie (contingency) vo vodcovstve (Fiedler, Hersey - Blanchard) Manažment
Slovenčina Rysy a teórie správania sa vo vodcovstve Manažment
Slovenčina Vodcovstvo a nasledovanie (stúpenectvo) Manažment
Slovenčina Rozdielny prístup k rozhodovaniu. Osbornov model (techniky) Manažment
Slovenčina Skupinové vs. individuálne rozhodovania. Výhody, nevýhody. Manažment
Slovenčina Kvantitatívne techniky rozhodovania Manažment
Slovenčina Robenie rozhodnutí a riešenie problémov (definícia) Manažment
Slovenčina Techniky On-the-job a Off-the-job vo vývoji manažmentu. Manažment
Slovenčina Kultúrna perspektíva Manažment
Slovenčina Prečo manažéri potrebujú viacnásobný pohľad na organizačný proces Manažment
Slovenčina Čo je vyjednávanie aká je jeho rola v práci manažéra Manažment
Slovenčina Stratégie riešenia konfliktov Manažment
Slovenčina Definícia konfliktu a typy konfliktov. Prístupy riešenia konfliktov Manažment
Slovenčina Základné komunikačné zručnosti (listening, feedback, assertiveness, resolving conflicts, solving problems) Manažment
Slovenčina Efektívna a účinná manažérska komunikáci Manažment
Slovenčina Čo je komunikačná rola v procese manažmentu Manažment
Slovenčina Pojem akceptovaná autorita Manažment
Slovenčina Môže moc uškodiť organizácií? Manažment
Slovenčina Moc a organizačná politika Manažment
Slovenčina Stres a ako stres súvisí pri zmene manažmentu Manažment
Slovenčina Typy zmien, stratégie zmien a bariéry zmien. Odpor k zmenám, krízy pri zmenách. Manažment
Slovenčina Prečo je meniaci sa manažment dôležitý pre manažérov Manažment
Slovenčina Podstata Nového modelu organizácie Manažment
Slovenčina Hlavné črty teórie chaosu Manažment
Slovenčina Organická organizačná štruktúra Manažment
Slovenčina Hlavné princípy klasického dizajnu organizácie Manažment
Slovenčina Aký je rozdiel medzi skupinou a tímom? Manažment
Slovenčina Klasifikujte kritéria a typy skupín. Výkonnosť skupín Manažment
Slovenčina Výhody a nevýhody skupiny z pohľadu manažéra Manažment
Slovenčina Hlavné funkcie skupiny Manažment
Slovenčina Učenie a posilnenie (reinforcement) ako navzájom súvisia Manažment
Slovenčina Dizajn pracovného miesta a ako súvisí s motiváciou na pracovisku Manažment
Slovenčina Rola manažéra v organizačnej podpore Manažment
Slovenčina Wroomova motivačná teória Manažment
Slovenčina Vysvetlite obsahové teórie motivácie z pozície manažérskej práce Manažment
Slovenčina Ochota k výkonu a motivácie k práci Manažment
Slovenčina Čo je vnímanie a prečo je dôležité pre manažéra Manažment
Slovenčina Pojem hodnoty a ako vplývajú na individuálnu výkonnosť na pracovisku Manažment
Slovenčina Individuálne faktory výkonnosti Manažment
Slovenčina Charakteristiky prístupu japonského manažmentu Manažment
Slovenčina Vysoko výkonné organizácie (definícia a charakteristika) Manažment
Slovenčina Podstata manažérskej práce Manažment
Slovenčina Pojem organizačné správanie – dôvod, misia a stratégia organizácií Manažment
0.013