Kubizmus

Prírodné vedy » Matematika

Autor: Dievča petuska1 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 12.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 262 slov
Počet zobrazení: 2 587
Tlačení: 288
Uložení: 280
Kubizmus
Bolo to avantgardné umelecké hnutie, ktorého princíp spočíva v priestorovej koncepcii diela. Predmet zobrazuje z mnohých uhlov súčasne. Znamenal aj zmenu v prístupe ku skutočnosti, predovšetkým v práci s realitou. Zobrazovaný predmet je rozkladaný na najjednoduchšie geometrické útvary, (viď príloha č.4). Najčastejšie sú to kocky (latinsky cubus). Tie boli potom skladané pomocou fantázie do obrazu. Mal veľký dopad na umelcov na začiatku 20. storočia. Tým ovplyvnil vývoj nových umeleckých štýlov, ako sú napríklad futurizmus, expresionizmus či konštruktivizmus.

História
Prvé impulzy, ktorými bol tento smer ovplyvnený, boli okolo roku 1906 pri dielach, ktoré vytvárali Georges Brague (Francúz) a Pablo Picasso (Španiel) nezávisle od seba. V roku 1907 začali pracovať spolu až do vypuknutia prvej svetovej vojny. Slovo „kubizmus“ ako prvý použil francúzsky kritik, ktorý tieto obrazy nazval „bizarreries cubiques“ = kockovité čudnosti. Neskôr bol termín kubizmus prijatý, aj keď sa jeho zakladateľom nepáčil.

Kubistické hnutie sa rýchlo rozšírilo. Podľa tvorby delíme kubizmus na:
1. Pre kubizmus (1906 – 1909)
-  v tomto období kubizmus vznikal (Georges Braque a Pablo Picasso)
-  postupne sa zobrazované predmety obmedzovali na geometrické tvary
-  využívali sa len odtiene sivej a hnedej farby

2. Analytický kubizmus (1909 – 1912)

-  farba sa stále takmer nepoužívala
-  zobrazovaný predmet rozložili na jednotlivé geometrické tvary. Tie potom zobrazili neperspektívne vedľa seba
 
3.Syntetický kubizmus  (1912 – 1914)
-  kubizmus sa priblížil k abstrakcii
-  objavuje sa koláž ( lepenie kúskov papiera alebo textilu ) a aj farba

4. Orfizmus

- dochádza k úplnej abstrakcii, využíva farby
5. Po roku 1923 došlo k ďalšiemu rozvoju kubizmu. Už to však nebol čistý kubizmus alebo bol niečím ovplyvnení. Napríklad imaginatívny kubizmus bol ovplyvnený surrealizmom.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#kubizmus #mocniny teória


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Matematika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.029