Hranol vzorce

Prírodné vedy » Matematika

Autor: milena (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 29.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 108 slov
Počet zobrazení: 12 623
Tlačení: 648
Uložení: 643

Hranol vzorce

Hranol je časť priestoru ohraničeného dvomi podstavami a n počtom bočných stien. Ide teda o priestorový geometrický útvar – teleso.

Podstavy sú tvorené zhodnými n-uholníkmi (trojuholníky, štvoruholníky, päťuholníky, ....) ležiacimi v rovnobežných rovinách. Vzdialenosť podstáv vyjadruje výška hranola.

Bočné steny sú rovnobežníky. Podľa počtu stien rozlišujeme hranol trojboký, štvorboký, päťboký, atď.

Povrch a objem hranola:

S = 2. Sp + Spl
S = 2. Sp + Q, Q = Spl
Spl = O . v
 
V = Sp . v
 
Sp – obsah podstavy
Spl – obsah plášťa
v – výška hranola
O – Obvod podstavy

Povrch hranolu sa rovná súčtu jeho dvoch podstáv Sp a povrchu plášťa Spl.

Objem hranolu sa  rovná násobku obsahu podstavy Sp a výšky hranola v.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Matematika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016