Podobnosť trojuholníkov

Prírodné vedy » Matematika

Autor: milena (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 26.03.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 101 slov
Počet zobrazení: 7 350
Tlačení: 513
Uložení: 530
Podobnosť trojuholníkov
Dva trojuholníky sú podobné ak majú rovnaký pomer dĺžok odpovedajúcich si strán a zhodné odpovedajúce si uhly. Pre zistenie podobnosti používame vety o podobnosti trojuholníkov:
 veta (sss): dva trojuholníky sú podobné, ak pomery dĺžok každých dvoch odpovedajúcich si strán sa rovnajú,
● veta (sus): každé dva trojuholníky, ktoré majú ten istý pomer dĺžok dvoch dvojíc odpovedajúcich si strán a zhodujú sa v uhle nimi určenom sú podobné,
● veta (usu): každé dva trojuholníky, ktoré sa zhodujú v dvoch vnútorných uhloch sú posobné,
● veta (ssu): dva trojuholníky sú podobné, ak sa rovnajú pomery dĺžok dvoch strán a ak sa rovnajú veľkosti uhlov oproti väčšej z nich.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Matematika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.887