Zoznam základných znalostí z analytickej geometrie

Prírodné vedy » Matematika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 27.12.2007
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 153 slov
Počet zobrazení: 5 167
Tlačení: 455
Uložení: 454
dané 2 (3) body:
• vyjadriť priamku (parametricky, všeobecnou rovnicou, v smernicovom tvare)
• zistiť, či C patrí AB,
• vyjadriť úsečku, polpriamku, polrovinu
• vyjadriť rovinu (parametricky, všeobecnou rovnicou)
• zistiť, či body D, E ležia v jednej polrovine/jednom polpriestore

∆KLM:
• obvod, obsah, dĺžky ťažníc a stredných priečok
• všeobecné rovnice výšok, priesečník výšok (ortocentrum)
• veľkosti vnútorných uhlov
• všeobecné rovnice ťažníc, ťažisko
• všeobecné rovnice osí strán, priesečník osí strán (stred opísanej kružnice)

štvorsten – objem, ťažisko, povrch

bodom viesť:
• kolmicu, rovnobežku s danou priamkou
• kolmicu na danú rovinu
• rovnobežnú rovinu s danou rovinou
• rovnobežnú priamku s danou rovinou (je ich nekonečne veľa)

vzájomná poloha:
• 2 priamok
• 2 rovín
• priamky a roviny

priesečník:
• 2 priamok
• priamky a roviny

priesečnica 2 rovín
vedieť používať podmienky kolmosti a rovnobežnosti 2 priamok, 2 rovín, priamky a roviny

vzdialenosť:
• bodu od roviny
• bodu od priamky (napr. veľkosť výšky trojuholníka)
• 2 rovnobežných priamok (ako vzdialenosť bodu jednej priamky od priamky druhej)
• 2 rovnobežných rovín (ako vzdialenosť bodu jednej roviny od roviny druhej)
Zdroj: Martin Slota
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Matematika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016