Dejiny náboženstva

Spoločenské vedy » Náboženstvo

Autor: maturantkaa
Typ práce: Referát
Dátum: 27.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 329 slov
Počet zobrazení: 10 462
Tlačení: 700
Uložení: 659
Prvé znaky náboženstva sa objavujú už na úsvite ľudských dejín, v praveku. Svedčia o tom jaskynné maľby, pochovanie mŕtvych. O náboženstvách starovekých civilizácií vieme, že mali dôležitú úlohu. Náboženstvo ovplyvnilo na verejný, súkromný život, umenie, napokon olympijská hra vznikol na počesť boha Dia. Vytvorili sa dva základné typy náboženstva: východné, ázijské náboženstvo – hinduizmus, budhizmus, a západné  - židovské, kresťanstvo.  Na európsku kultúru malo najväčší vplyv antické a židovské náboženstvo. Židovské náboženstvo sa vytvorilo približne od 13. storočia pred naším letopočtom. Vtedy prišli do Palestíny prvé hebrejské kmene.

Predstavy židovských kmeňov odzrkadľuje Starý zákon, ktorý začína s tvorením sveta a človeka (Adama a Evy), nasledujú príbehy o vyhnaní z raja, o potope zeme (Noemova archa). Starý zákon opisuje aj legendy a historické udalosti z dejín židovského národa, rozpráva o vojnách, kráľoch, bojoch. Je aj Nový zákon, ktorý opisuje prvé kresťanské zhromaždenie. Základom nového náboženstva sa stala viera v Ježiša. Okolo jeho postavy sa vytvorilo celé učenie a liturgia. Život Ježiša opisujú Evanjelia. S Ježišovým životom súvisia aj najvýznamnejšie kresťanské sviatky: Vianoce – narodenie Ježiša, Veľká noc – Ježišova smrť, vzkriesenie. Kresťanstvo sa rozšírilo v 2. a 3. storočí. V roku 380 sa stala oficiálnym náboženstvom Rímskeho impéria.

Mníšske rády a kláštory vznikali od 4. storočia. V dejinách kresťanstva má obrovský význam pápež Gregor 1., ktorý zjednotil liturgiu a vytvoril jednotné predpisy. Cirkev v stredoveku už mal obrovskú hospodársku, kultúrnu a politickú moc. Snahy o reformy kresťanského náboženstva a cirkvi začínajú v 14. storočí. Najvýznamnejšími osobnosťami v reformovaní boli Ján Hus a Marton Luther. Vtedy vznikol evanjelická cirkev. V období osvietenstva autorita a moc pápeži zoslabli. Svetskú moc stratil pápež po vyhlásení talianskeho kráľovstva. Cirkev už dnes neusiluje o politickú moc – naopak, snaží sa o zblíženie cirkví a o svetový mier. Na svete žije dnes približne 900 miliónov pokrstených, 70 miliónov evanjelikov. Najväčšími svetovými náboženstvami sú popri katolicizme islam a budhizmus. Svoje zvláštne náboženské predpisy majú aj sekty. Prívrženci  sekty nasledujú svojho učiteľa a vo všetkom sa mu podriaďujú.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Náboženstvo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.043