Noska - Politológia témy

  Názov práce Kategória
Slovenčina Členenie politických strán Náuka o spoločnosti
Slovenčina 2 základné typy volebných systémov Náuka o spoločnosti
Slovenčina Horizontálne rozdelenie štátnej moci Náuka o spoločnosti
Slovenčina Špecifické znaky štátu Náuka o spoločnosti
Slovenčina Unitárny a zložený štát Náuka o spoločnosti
Slovenčina Monarchia a republika ako formy vlády Náuka o spoločnosti
Slovenčina Pojem demokracia Náuka o spoločnosti
Slovenčina Právomoci prezidenta Slovenskej republiky Náuka o spoločnosti
Slovenčina Vláda Slovenskej republiky Náuka o spoločnosti
Slovenčina Národná rada Slovenskej republiky Náuka o spoločnosti
0.011