Dedenie

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: Chlapec primak (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 316 slov
Počet zobrazení: 5 519
Tlačení: 549
Uložení: 577
dedenie
Dedenie je všeobecný prechod práv a povinností po zomretej osobe na iný subjekt okrem prípadov, o ktorých zákon ustanovuje inak.

Dedičstvo je prechod majetku – majetkových práv a povinností po zomrelej osobe na jeho dediča, a to buď zo závetu alebo zo zákona.
 
Subjekty dedenia:
1.) poručiteľ
2.) dedič
3.) štát
 
Spôsoby nadobudnutia dedičstva:
1.) zo zákona
2.) zo závetu
3.) kombinovane
 
Dedenie zo zákona:
1.) 1.skupina = deti (prípadne ich potomkovia) + manžel – rovnakým dielom
2.) 2.skupina = manžel (najmenej polovicu), poručiteľovi rodičia, tí, ktorí žili s poručiteľom po dobu jedného roka v spoločnej domácnosti, ktorú  sa o ňu starali alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa – rovnakým dielom
3.) 3.skupina = súrodenci (poprípade ich deti), ktorí žili s poručiteľom v spoločnej domácnosti po dobu jedného roka
4.) 4.skupina = poručiteľovi prarodičia (poprípade ich deti) – rovnakým dielom
 
Potomok môže byť vydedený, ak:
1.) v rozpore s dobrými mravmi neposkytoval poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch
2.) o poručiteľa trvalo neprejavoval opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať
3.) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej 1 roka
4.) trvalo vedie neusporiadaný život
 
Potomok nededí, ak:
1.) sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom
2.) sa dopustil zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle (môže dediť, ak mu to poručiteľ odpustí)
 
Druhy závetu:
1.) napísaný vlastnou rukou
2.) napísaný v inej forme za účasti svedkov
3.) napísaný vo forme notárskej zápisnice
 
Náležitosti závetu:
1.) písomná forma
2.) dátum podpísania + podpis
3.) dvaja svedkovia + ich podpisy
 
Odmietnutie dedičstva:
1.) ústnym vyhlásením na súde
2.) písomným vyhlásením zaslaným na súd – musí byť bez výhrad a podmienok urobené do jedného mesiaca a je neodvolateľné
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8.7)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#dedenie #dednie #dedenie zo zakona #dedičstvo #maturitné témy nauka o spolocnosti #povinnosti dediča #závet #poručiteľ #zo závetu


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024