Náuka o spoločnosti - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina SVADBA - pomenovanie výročí Referát 238 slov 206 16 13 03.03.2017 0
Slovenčina Základné ľudské práva a slobody Maturita 431 slov 734 44 44 30.03.2016 10
Slovenčina 3 základné ekonomické otázky Maturita 391 slov 906 59 65 30.03.2016 0
Slovenčina Vývin psychiky Maturita 201 slov 520 34 34 30.03.2016 0
Slovenčina Volebné systémy Maturita 353 slov 568 51 37 30.03.2016 0
Slovenčina Tolerancia, rasizmus, neonacizmus a xenofóbia Maturita 336 slov 1145 58 59 30.03.2016 5
Slovenčina Súdy a inštitúcie podieľajúce sa na aplikácií a realizácií práva Maturita 465 slov 440 37 42 30.03.2016 1
Slovenčina Stres Maturita 261 slov 713 45 48 30.03.2016 0
Slovenčina Horizontálna deľba štátnej moci a zložky štátnej moci Maturita 387 slov 676 54 53 30.03.2016 0
Slovenčina Rodina Maturita 149 slov 521 39 36 30.03.2016 0
Slovenčina Proces tvorby ponuky, dopytu a ceny Maturita 361 slov 618 66 51 30.03.2016 0
Slovenčina Práva spotrebiteľa Maturita 439 slov 464 38 37 30.03.2016 0
Slovenčina Pracovná zmluva Maturita 232 slov 804 64 60 29.03.2016 0
Slovenčina Poisťovne a poistenie Maturita 192 slov 521 48 50 29.03.2016 9
Slovenčina Podnik a bankový systém Maturita 491 slov 484 35 35 29.03.2016 0
Slovenčina Osobnosť Maturita 202 slov 619 51 55 29.03.2016 0
Slovenčina Odvetvia práva Maturita 727 slov 462 42 50 29.03.2016 0
Slovenčina Nezamestnanosť Maturita 230 slov 396 31 28 29.03.2016 0
Slovenčina Neekonomické nátlakové skupiny Maturita 216 slov 619 45 49 29.03.2016 0
Slovenčina Ekonomické nátlakové skupiny Maturita 293 slov 969 61 49 29.03.2016 0
Slovenčina Masovokomunikačné prostriedky a verejná mienka Maturita 439 slov 1034 59 58 29.03.2016 0
Slovenčina Kultúra Maturita 256 slov 517 35 36 29.03.2016 0
Slovenčina Georg Wilhelm Friedrich Hegel Maturita 285 slov 456 32 39 29.03.2016 0
Slovenčina Prezidentská, parlamentná a kabinetná forma vlády Maturita 720 slov 1107 73 84 29.03.2016 0
Slovenčina Deviácia a nonkonformita Maturita 395 slov 1308 59 69 29.03.2016 0
Slovenčina Demokracia Maturita 377 slov 491 33 33 29.03.2016 0
Slovenčina Antická filozofia Maturita 1359 slov 629 43 62 29.03.2016 0
Slovenčina IV. Spoločenské väzby, medziľudské vzťahy Referát 1032 slov 890 66 65 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina III. Jednotlivec a spoločnosť Referát 1723 slov 1030 63 72 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina II. Čo je spoločnosť Referát 562 slov 833 56 55 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina I. Čo je sociológia Referát 817 slov 686 49 60 11.01.2016 10 SOŠ
Slovenčina Pojem a druhy učenia Referát 912 slov 1387 91 92 24.05.2015 0
Slovenčina Francúzske stolovanie, kuchyňa a zvyky Referát 1361 slov 2252 209 191 18.02.2015 2.5
Slovenčina Techniky vedenia rozhovoru Referát 603 slov 1329 109 123 17.02.2015 8.3
Slovenčina Komunikačné techniky Referát 637 slov 1828 159 178 17.02.2015 1
Slovenčina Asertivita - asertívne správanie Referát 1938 slov 1192 147 164 17.02.2015 0
Slovenčina Konfucianizmus Referát 1235 slov 1978 176 184 08.12.2014 9.5
Slovenčina Pojem spoločnosť Poznámky 138 slov 1551 138 145 10.11.2014 0
Slovenčina Pojmy sociálny status a sociálna rola Poznámky 306 slov 2230 181 174 10.11.2014 0
Slovenčina Sociológia ako veda Poznámky 77 slov 1319 87 96 10.11.2014 0
Slovenčina Pojmy sociálna skupina a agregát Poznámky 524 slov 1506 133 165 10.11.2014 0
Slovenčina Členenie politických strán Poznámky 210 slov 1152 83 97 08.11.2014 0
Slovenčina 2 základné typy volebných systémov Poznámky 293 slov 1565 149 142 08.11.2014 0
Slovenčina Horizontálne rozdelenie štátnej moci Poznámky 379 slov 1719 129 152 08.11.2014 0
Slovenčina Špecifické znaky štátu Poznámky 295 slov 1736 129 138 08.11.2014 0
Slovenčina Unitárny a zložený štát Poznámky 294 slov 2602 167 182 08.11.2014 0
Slovenčina Monarchia a republika ako formy vlády Poznámky 176 slov 2637 180 179 08.11.2014 7
Slovenčina Pojem demokracia Poznámky 204 slov 1738 126 136 08.11.2014 0
Slovenčina Právomoci prezidenta Slovenskej republiky Poznámky 89 slov 1258 111 93 08.11.2014 0
Slovenčina Vláda Slovenskej republiky Poznámky 174 slov 1361 127 109 08.11.2014 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ďalej

Náuka o spoločnosti - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#postavenie politických stran, koalicia, opozicia #pôvod slova tolerancia #znaky volebného práva #uvaha komunikacia medzi ludmi #alkoholizmus vyklad #uvaha zdravie alebo bohatstvo #Multikultúrna spoločnosť referat #eutanázia uvaha #sociológia #v zdravom tele zdravy duch uvaha #duševné zdravie úvaha #kto je to zadržaný #konformita, nonkonformita a deviácia #sebareflexia uvaha #ohrozenia ktorym celi uzemie antarktidy #sloh vyklad alkoholizmus #behavioralna psychologia #žiadosť o prijatie do policajného zboru #Masovokomunikačné prostriedky #aky je rozdiel medzi republikou a monarchiou #uvaha alkoholizmus #socialne vztahy #výhody a nevýhody komunizmu #struktura ludskej spolocnosti a socialne vztahy v nej #diktat pre policajtov #trestne pravo #jednotlivec a skupina #kultúra, multikultúrnosť #výklad - ako zvládať stres #ekonomika #sloh na temu vo forme vykladu ako spravne zvladnut stres #úvaha,je fajčenie a pitie prejavom dospelosti ? #Odievanie a móda v minulosti a dnes #Uvaha o (ne)schopnosti cloveka uvedomit si vlastne stastie #ekonomicka uloha statu #kultura #autoregulácia učenia #štátný rozpočet #úvaha o alkohole #úvaha o migrantoch #náboženstvo a jeho atribúty #zakladne pravidla rozhovoru #stres #demokracia uvaha #politologia #Kto bol prvým starogréckym systematikom filozofie? #úvaha o peniazoch #uvaha na temu socializacia #eutanazia #esej migranti

Náuka o spoločnosti - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Náuka o spoločnosti Kategória Rozsah
Slovenčina Vznik práva, jeho počiatky, morálka Náuka o spoločnosti 692 slov
Slovenčina Druhy učenia – podmienky, od čoho závisí Náuka o spoločnosti 602 slov
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina Sebapoznávanie a jej metódy Náuka o spoločnosti 641 slov
Slovenčina Multikulturalizmus - prínosy a zlyhania (Občianska náuka) Náuka o spoločnosti 2097 slov
Slovenčina Subkultúra mládeže Náuka o spoločnosti 9054 slov
Slovenčina IV. Spoločenské väzby, medziľudské vzťahy Náuka o spoločnosti 1032 slov
Slovenčina Socializácia jednotlivca Náuka o spoločnosti 951 slov
Slovenčina Rôzne typy ekonomík Náuka o spoločnosti 677 slov
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Náuka o spoločnosti 1045 slov
Slovenčina Formy štátu Náuka o spoločnosti 489 slov
Slovenčina Zákonnosť, PZ, zbor nápravy I,II,III Náuka o spoločnosti 1419 slov
Slovenčina Multikulturalizmus – prínosy a zlyhania Náuka o spoločnosti 2157 slov
Slovenčina Psychické javy Náuka o spoločnosti 197 slov
Slovenčina Citáty Platóna a Aristotela porovnanie Náuka o spoločnosti 579 slov
0.017