Pondelok, 29. mája 2017, meninyVilma, zajtra Ferdinand
Dnes prezretých 6191 študentských prácOnline: 466 mladých ľudí

Náuka o spoločnosti - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina SVADBA - pomenovanie výročí Referát 238 slov 129 13 10 03.03.2017 0
Slovenčina Základné ľudské práva a slobody Maturita 431 slov 622 38 41 30.03.2016 10
Slovenčina 3 základné ekonomické otázky Maturita 391 slov 757 51 56 30.03.2016 0
Slovenčina Vývin psychiky Maturita 201 slov 470 30 31 30.03.2016 0
Slovenčina Volebné systémy Maturita 353 slov 485 47 33 30.03.2016 0
Slovenčina Tolerancia, rasizmus, neonacizmus a xenofóbia Maturita 336 slov 996 52 53 30.03.2016 5
Slovenčina Súdy a inštitúcie podieľajúce sa na aplikácií a realizácií práva Maturita 465 slov 394 33 37 30.03.2016 1
Slovenčina Stres Maturita 261 slov 626 40 43 30.03.2016 0
Slovenčina Horizontálna deľba štátnej moci a zložky štátnej moci Maturita 387 slov 577 50 49 30.03.2016 0
Slovenčina Rodina Maturita 149 slov 424 34 31 30.03.2016 0
Slovenčina Proces tvorby ponuky, dopytu a ceny Maturita 361 slov 478 61 45 30.03.2016 0
Slovenčina Práva spotrebiteľa Maturita 439 slov 395 34 33 30.03.2016 0
Slovenčina Pracovná zmluva Maturita 232 slov 684 59 55 29.03.2016 0
Slovenčina Poisťovne a poistenie Maturita 192 slov 441 44 45 29.03.2016 0
Slovenčina Podnik a bankový systém Maturita 491 slov 424 30 31 29.03.2016 0
Slovenčina Osobnosť Maturita 202 slov 563 47 51 29.03.2016 0
Slovenčina Odvetvia práva Maturita 727 slov 384 36 45 29.03.2016 0
Slovenčina Nezamestnanosť Maturita 230 slov 344 28 25 29.03.2016 0
Slovenčina Neekonomické nátlakové skupiny Maturita 216 slov 529 41 43 29.03.2016 0
Slovenčina Ekonomické nátlakové skupiny Maturita 293 slov 851 55 43 29.03.2016 0
Slovenčina Masovokomunikačné prostriedky a verejná mienka Maturita 439 slov 909 51 52 29.03.2016 0
Slovenčina Kultúra Maturita 256 slov 424 29 31 29.03.2016 0
Slovenčina Georg Wilhelm Friedrich Hegel Maturita 285 slov 396 29 36 29.03.2016 0
Slovenčina Prezidentská, parlamentná a kabinetná forma vlády Maturita 720 slov 934 65 77 29.03.2016 0
Slovenčina Deviácia a nonkonformita Maturita 395 slov 1121 49 59 29.03.2016 0
Slovenčina Demokracia Maturita 377 slov 431 28 29 29.03.2016 0
Slovenčina Antická filozofia Maturita 1359 slov 544 36 56 29.03.2016 0
Slovenčina IV. Spoločenské väzby, medziľudské vzťahy Referát 1032 slov 764 59 60 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina III. Jednotlivec a spoločnosť Referát 1723 slov 917 58 67 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina II. Čo je spoločnosť Referát 562 slov 699 52 51 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina I. Čo je sociológia Referát 817 slov 596 45 54 11.01.2016 10 SOŠ
Slovenčina Pojem a druhy učenia Referát 912 slov 1274 87 85 24.05.2015 0
Slovenčina Francúzske stolovanie, kuchyňa a zvyky Referát 1361 slov 1993 200 184 18.02.2015 2.5
Slovenčina Techniky vedenia rozhovoru Referát 603 slov 1184 102 116 17.02.2015 9.5
Slovenčina Komunikačné techniky Referát 637 slov 1641 148 168 17.02.2015 1
Slovenčina Asertivita - asertívne správanie Referát 1938 slov 1059 141 156 17.02.2015 0
Slovenčina Konfucianizmus Referát 1235 slov 1783 171 179 08.12.2014 9.5
Slovenčina Pojem spoločnosť Poznámky 138 slov 1419 131 138 10.11.2014 0
Slovenčina Pojmy sociálny status a sociálna rola Poznámky 306 slov 2058 170 166 10.11.2014 0
Slovenčina Sociológia ako veda Poznámky 77 slov 1187 83 89 10.11.2014 0
Slovenčina Pojmy sociálna skupina a agregát Poznámky 524 slov 1397 127 156 10.11.2014 0
Slovenčina Členenie politických strán Poznámky 210 slov 1039 80 92 08.11.2014 0
Slovenčina 2 základné typy volebných systémov Poznámky 293 slov 1447 142 137 08.11.2014 0
Slovenčina Horizontálne rozdelenie štátnej moci Poznámky 379 slov 1595 126 148 08.11.2014 0
Slovenčina Špecifické znaky štátu Poznámky 295 slov 1577 122 132 08.11.2014 0
Slovenčina Unitárny a zložený štát Poznámky 294 slov 2373 158 171 08.11.2014 0
Slovenčina Monarchia a republika ako formy vlády Poznámky 176 slov 2373 160 164 08.11.2014 7
Slovenčina Pojem demokracia Poznámky 204 slov 1593 123 133 08.11.2014 0
Slovenčina Právomoci prezidenta Slovenskej republiky Poznámky 89 slov 1157 107 90 08.11.2014 0
Slovenčina Vláda Slovenskej republiky Poznámky 174 slov 1264 120 105 08.11.2014 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ďalej

Náuka o spoločnosti - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#postavenie politických stran, koalicia, opozicia #pôvod slova tolerancia #znaky volebného práva #uvaha komunikacia medzi ludmi #alkoholizmus vyklad #uvaha zdravie alebo bohatstvo #Multikultúrna spoločnosť referat #eutanázia uvaha #sociológia #duševné zdravie úvaha #ohrozenia ktorym celi uzemie antarktidy #v zdravom tele zdravy duch uvaha #sloh vyklad alkoholizmus #sebareflexia uvaha #kto je to zadržaný #behavioralna psychologia #Masovokomunikačné prostriedky #aky je rozdiel medzi republikou a monarchiou #uvaha alkoholizmus #konformita, nonkonformita a deviácia #struktura ludskej spolocnosti a socialne vztahy v nej #trestne pravo #výhody a nevýhody komunizmu #kultúra, multikultúrnosť #výklad - ako zvládať stres #socialne vztahy #ekonomika #sloh na temu vo forme vykladu ako spravne zvladnut stres #jednotlivec a skupina #úvaha,je fajčenie a pitie prejavom dospelosti ? #ekonomicka uloha statu #kultura #štátný rozpočet #Uvaha o (ne)schopnosti cloveka uvedomit si vlastne stastie #úvaha o alkohole #úvaha o migrantoch #žiadosť o prijatie do policajného zboru #Odievanie a móda v minulosti a dnes #autoregulácia učenia #stres #politologia #zakladne pravidla rozhovoru #Kto bol prvým starogréckym systematikom filozofie? #diktat pre policajtov #esej migranti #eutanazia #alternatívne náklady #stredoveka filozofia #socialne siete #Úvaha Rasizmus

Náuka o spoločnosti - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Náuka o spoločnosti Kategória Rozsah
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Náuka o spoločnosti 271 slov
Slovenčina Druhy učenia – podmienky, od čoho závisí Náuka o spoločnosti 602 slov
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Náuka o spoločnosti 116 slov
Slovenčina Subkultúra mládeže Náuka o spoločnosti 9054 slov
Slovenčina Rozvoj sociológie – Durkheim, Weber Náuka o spoločnosti 717 slov
Slovenčina Štát - Hobbes, Locke, Rousseau, Macchiavelli Náuka o spoločnosti 592 slov
Slovenčina Aspergerov syndróm a Autizmus Náuka o spoločnosti 4088 slov
Slovenčina Komunikácia a bariéry v komunikácii Náuka o spoločnosti 657 slov
Slovenčina Tolerancia Náuka o spoločnosti 417 slov
Slovenčina Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita Náuka o spoločnosti 343 slov
Slovenčina Multikulturalizmus - prínosy a zlyhania (Občianska náuka) Náuka o spoločnosti 2097 slov
Slovenčina Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1939-1945 Náuka o spoločnosti 5003 slov
Slovenčina Horizontálna a vertikálna deľba moci Náuka o spoločnosti 414 slov
Slovenčina Kultúra a jej prvky Náuka o spoločnosti 1250 slov
0.027