Utorok, 28. februára 2017, meninyZlatica, zajtra Radomír
Dnes prezretých 10857 študentských prácOnline: 2549 mladých ľudí

Náuka o spoločnosti - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Základné ľudské práva a slobody Maturita 431 slov 485 31 32 30.03.2016 10
Slovenčina 3 základné ekonomické otázky Maturita 391 slov 510 32 38 30.03.2016 0
Slovenčina Vývin psychiky Maturita 201 slov 399 23 24 30.03.2016 0
Slovenčina Volebné systémy Maturita 353 slov 401 36 22 30.03.2016 0
Slovenčina Tolerancia, rasizmus, neonacizmus a xenofóbia Maturita 336 slov 731 40 42 30.03.2016 5
Slovenčina Súdy a inštitúcie podieľajúce sa na aplikácií a realizácií práva Maturita 465 slov 334 27 29 30.03.2016 1
Slovenčina Stres Maturita 261 slov 485 32 33 30.03.2016 0
Slovenčina Horizontálna deľba štátnej moci a zložky štátnej moci Maturita 387 slov 468 39 39 30.03.2016 0
Slovenčina Rodina Maturita 149 slov 343 27 23 30.03.2016 0
Slovenčina Proces tvorby ponuky, dopytu a ceny Maturita 361 slov 365 39 36 30.03.2016 0
Slovenčina Práva spotrebiteľa Maturita 439 slov 328 29 26 30.03.2016 0
Slovenčina Pracovná zmluva Maturita 232 slov 535 47 47 29.03.2016 0
Slovenčina Poisťovne a poistenie Maturita 192 slov 349 35 36 29.03.2016 0
Slovenčina Podnik a bankový systém Maturita 491 slov 350 22 23 29.03.2016 0
Slovenčina Osobnosť Maturita 202 slov 491 41 43 29.03.2016 0
Slovenčina Odvetvia práva Maturita 727 slov 304 28 28 29.03.2016 0
Slovenčina Nezamestnanosť Maturita 230 slov 292 19 19 29.03.2016 0
Slovenčina Neekonomické nátlakové skupiny Maturita 216 slov 435 36 37 29.03.2016 0
Slovenčina Ekonomické nátlakové skupiny Maturita 293 slov 599 43 32 29.03.2016 0
Slovenčina Masovokomunikačné prostriedky a verejná mienka Maturita 439 slov 659 38 38 29.03.2016 0
Slovenčina Kultúra Maturita 256 slov 335 21 24 29.03.2016 0
Slovenčina Georg Wilhelm Friedrich Hegel Maturita 285 slov 311 23 29 29.03.2016 0
Slovenčina Prezidentská, parlamentná a kabinetná forma vlády Maturita 720 slov 626 54 65 29.03.2016 0
Slovenčina Deviácia a nonkonformita Maturita 395 slov 725 34 44 29.03.2016 0
Slovenčina Demokracia Maturita 377 slov 357 21 22 29.03.2016 0
Slovenčina Antická filozofia Maturita 1359 slov 415 27 48 29.03.2016 0
Slovenčina IV. Spoločenské väzby, medziľudské vzťahy Referát 1032 slov 627 51 54 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina III. Jednotlivec a spoločnosť Referát 1723 slov 755 52 60 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina II. Čo je spoločnosť Referát 562 slov 574 44 42 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina I. Čo je sociológia Referát 817 slov 491 38 47 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina Pojem a druhy učenia Referát 912 slov 1152 75 77 24.05.2015 0
Slovenčina Francúzske stolovanie, kuchyňa a zvyky Referát 1361 slov 1705 185 172 18.02.2015 3
Slovenčina Techniky vedenia rozhovoru Referát 603 slov 1040 94 104 17.02.2015 9
Slovenčina Komunikačné techniky Referát 637 slov 1346 123 143 17.02.2015 1
Slovenčina Asertivita - asertívne správanie Referát 1938 slov 909 129 133 17.02.2015 0
Slovenčina Konfucianizmus Referát 1235 slov 1509 160 169 08.12.2014 9.5
Slovenčina Pojem spoločnosť Poznámky 138 slov 1276 121 131 10.11.2014 0
Slovenčina Pojmy sociálny status a sociálna rola Poznámky 306 slov 1756 154 152 10.11.2014 0
Slovenčina Sociológia ako veda Poznámky 77 slov 1034 75 81 10.11.2014 0
Slovenčina Pojmy sociálna skupina a agregát Poznámky 524 slov 1209 116 141 10.11.2014 0
Slovenčina Členenie politických strán Poznámky 210 slov 945 72 83 08.11.2014 0
Slovenčina 2 základné typy volebných systémov Poznámky 293 slov 1247 128 123 08.11.2014 0
Slovenčina Horizontálne rozdelenie štátnej moci Poznámky 379 slov 1452 121 139 08.11.2014 0
Slovenčina Špecifické znaky štátu Poznámky 295 slov 1364 114 124 08.11.2014 0
Slovenčina Unitárny a zložený štát Poznámky 294 slov 1923 139 152 08.11.2014 0
Slovenčina Monarchia a republika ako formy vlády Poznámky 176 slov 2043 144 142 08.11.2014 7
Slovenčina Pojem demokracia Poznámky 204 slov 1389 114 122 08.11.2014 0
Slovenčina Právomoci prezidenta Slovenskej republiky Poznámky 89 slov 1022 96 83 08.11.2014 0
Slovenčina Vláda Slovenskej republiky Poznámky 174 slov 1158 110 97 08.11.2014 0
Slovenčina Národná rada Slovenskej republiky Poznámky 139 slov 1125 107 115 08.11.2014 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ďalej

Náuka o spoločnosti - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#postavenie politických stran, koalicia, opozicia #znaky volebného práva #pôvod slova tolerancia #alkoholizmus vyklad #uvaha komunikacia medzi ludmi #duševné zdravie úvaha #ohrozenia ktorym celi uzemie antarktidy #sloh vyklad alkoholizmus #behavioralna psychologia #sociológia #v zdravom tele zdravy duch uvaha #Multikultúrna spoločnosť referat #uvaha zdravie alebo bohatstvo #eutanázia uvaha #struktura ludskej spolocnosti a socialne vztahy v nej #uvaha alkoholizmus #výhody a nevýhody komunizmu #kultúra, multikultúrnosť #ekonomika #výklad - ako zvládať stres #aky je rozdiel medzi republikou a monarchiou #trestne pravo #sloh na temu vo forme vykladu ako spravne zvladnut stres #Masovokomunikačné prostriedky #ekonomicka uloha statu #sebareflexia uvaha #kultura #štátný rozpočet #kto je to zadržaný #Uvaha o (ne)schopnosti cloveka uvedomit si vlastne stastie #Odievanie a móda v minulosti a dnes #Kto bol prvým starogréckym systematikom filozofie? #jednotlivec a skupina #eutanazia #alternatívne náklady #úvaha o migrantoch #politologia #konformita, nonkonformita a deviácia #stredoveka filozofia #úvaha,je fajčenie a pitie prejavom dospelosti ? #autoregulácia učenia #zakladne pravidla rozhovoru #socialne vztahy #úvaha o alkohole #stres #socialne siete #uvaha na temu socializacia #Vplyv vzorov no život mladého človeka výklad #znaky diktatury #výklad globálne oteplovanie

Náuka o spoločnosti - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Náuka o spoločnosti Kategória Rozsah
Slovenčina Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1939-1945 Náuka o spoločnosti 5003 slov
Slovenčina Spôsoby mučenia a vrážd Náuka o spoločnosti 5710 slov
Slovenčina Kultúra a jej prvky Náuka o spoločnosti 1250 slov
Slovenčina Komunikácia a bariéry v komunikácii Náuka o spoločnosti 657 slov
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Náuka o spoločnosti 271 slov
Slovenčina Multikulturalizmus – prínosy a zlyhania Náuka o spoločnosti 2157 slov
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Náuka o spoločnosti 1045 slov
Slovenčina Aspergerov syndróm a Autizmus Náuka o spoločnosti 4088 slov
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Náuka o spoločnosti 116 slov
Slovenčina Monarchia a republika ako formy vlády Náuka o spoločnosti 176 slov
Slovenčina Subkultúra mládeže Náuka o spoločnosti 9054 slov
Slovenčina Štát - Hobbes, Locke, Rousseau, Macchiavelli Náuka o spoločnosti 592 slov
Slovenčina Multikulturalizmus - prínosy a zlyhania (Občianska náuka) Náuka o spoločnosti 2097 slov
Slovenčina Tomáš Akvinský Náuka o spoločnosti 537 slov
Slovenčina Socializácia jednotlivca Náuka o spoločnosti 951 slov
0.066