Sociológia – 2. ročník

  Názov práce Kategória
Slovenčina IV. Spoločenské väzby, medziľudské vzťahy Náuka o spoločnosti
Slovenčina III. Jednotlivec a spoločnosť Náuka o spoločnosti
Slovenčina II. Čo je spoločnosť Náuka o spoločnosti
Slovenčina I. Čo je sociológia Náuka o spoločnosti
0.007