Vypracované otázky NOS

  Názov práce Kategória
Slovenčina Základné ľudské práva a slobody Náuka o spoločnosti
Slovenčina 3 základné ekonomické otázky Náuka o spoločnosti
Slovenčina Vývin psychiky Náuka o spoločnosti
Slovenčina Volebné systémy Náuka o spoločnosti
Slovenčina Tolerancia, rasizmus, neonacizmus a xenofóbia Náuka o spoločnosti
Slovenčina Súdy a inštitúcie podieľajúce sa na aplikácií a realizácií práva Náuka o spoločnosti
Slovenčina Stres Náuka o spoločnosti
Slovenčina Horizontálna deľba štátnej moci a zložky štátnej moci Náuka o spoločnosti
Slovenčina Rodina Náuka o spoločnosti
Slovenčina Proces tvorby ponuky, dopytu a ceny Náuka o spoločnosti
Slovenčina Práva spotrebiteľa Náuka o spoločnosti
Slovenčina Pracovná zmluva Náuka o spoločnosti
Slovenčina Poisťovne a poistenie Náuka o spoločnosti
Slovenčina Podnik a bankový systém Náuka o spoločnosti
Slovenčina Osobnosť Náuka o spoločnosti
Slovenčina Odvetvia práva Náuka o spoločnosti
Slovenčina Nezamestnanosť Náuka o spoločnosti
Slovenčina Neekonomické nátlakové skupiny Náuka o spoločnosti
Slovenčina Ekonomické nátlakové skupiny Náuka o spoločnosti
Slovenčina Masovokomunikačné prostriedky a verejná mienka Náuka o spoločnosti
Slovenčina Kultúra Náuka o spoločnosti
Slovenčina Georg Wilhelm Friedrich Hegel Náuka o spoločnosti
Slovenčina Prezidentská, parlamentná a kabinetná forma vlády Náuka o spoločnosti
Slovenčina Deviácia a nonkonformita Náuka o spoločnosti
Slovenčina Demokracia Náuka o spoločnosti
Slovenčina Antická filozofia Náuka o spoločnosti
0.009