Remarque - Mein beliebter deutsch schreibender Schriftsteller + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: smile5
Typ práce: Referát
Dátum: 03.09.2008
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 794 slov
Počet zobrazení: 12 293
Tlačení: 725
Uložení: 826
Praktické!
Erich Maria Remarque
Zu meinen beliebtesten Autoren gehört Erich Maria Remarque.
Er wurde am 22. (zweiundzwanzigsten) Juni 1898 in Osnabrück geboren. Die Stadt Osnabrück liegt in Deutschland – in Niedersachsen.
Sein eigentlicher Name ist Erich Paul Remark, erst seit 1923 nannte er sich Erich Maria Remarque. Sein Vater war Buchbinder und so wuchs er in erdrückenden kleinbürgerlichen Verhältnissen auf. Mit 18 Jahren meldete sich Remarque als Kriegsfreiwilliger und wurde als Soldat an der Westfront eingesetzt. Nach dem Krieg übte er verschiedene Berufe aus: Er war Buchhalter , Korrespondent, Händler , Volksschullehrer und Redakteur [redak'tø:r] verschiedener Zeitungen. So wollte er seinen Lebenssinn finden.
Erich Maria Remarque gehört zu den meistgelesenen deutschen Schriftstellern der Gegenwartsliteratur.

1929 erschien sein bekanntestes Buch „Im Westen nichts Neues“ , das in viele Sprachen übersetzt wurde. Er schildert in diesem Buch in beeindruckender Weise die Grausamkeiten des 1. (ersten) Weltkrieges. Der Roman erreichte innerhalb von 18 Monaten eine Auflage von 3,5 (drei Komma fünf) Millionen Bücher und wurde bereits 1930 verfilmt . Er war sofort Gegenstand von erbitterten Auseinandersetzungen . Für die einen war es die nüchterne , ehrliche Beschreibung des Kriegswahnsinns , für die anderen ein bewusstes Anti-Kriegsbuch, eine Beleidigung der Frontsoldaten. Die Geschichte vom Leben und Sterben des 19-jährigen Paul Bäumer und seiner Kameraden muss als bewusste Anklage gegen den Krieg verstanden werden.

1933 wurden Remarques Bücher als erste öffentlich verboten und verbrannt . Dem Schriftsteller wurde die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen .
Er lebte jedoch schon seit 1931 in der Schweiz und emigrierte dann in die USA, wo er die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm . In dieser Zeit schrieb er weitere weltbekannte Bücher, wie „Drei Kameraden“ und „Arc de Triomphe“ ['arkdetri'ø:f]. 1948 kehrte Remarque in die Schweiz zurück, wo er im Alter von 72 Jahren starb. Bis zu seinem Tode 1970 wurde Erich Maria Remarque von keinem der deutschen Nachkriegsstaaten je zur Rückkehr aus der Emigration eingeladen.
Erich Maria Remarque wird in der Literaturgeschichte zu den ehrlichsten und überzeugendsten Chronisten der Zeit zwischen 1914 und 1945 gezählt . In vielen seiner Bücher spiegeln sich eigene Erfahrungen und eigenes Erleben wider. Durch seine einfache und ergreifende Schreibweise ist es leicht, sich in seine Helden hineinzuversetzen.

Fragen:
1. Wer ist Ihr Lieblingsschriftsteller?
2. Wo und wann ist er geboren?
3. Wie ist der eigentliche Name Remarques?
4. In welchem Alter wurde Remarque Soldat?
5. Wohin emigrierte er und warum?
6. Wie heißt sein bekanntester Roman und warum hatte er einen so großen Erfolg ?
7. Welche andere Werke dieses Autors kennen Sie noch?
8. Was haben Sie von Remarque selbst gelesen oder verfilmt gesehen?

Můj oblíbený německy píšící spisovatel

Erich Maria Remarque
K mým nejoblíbenějším autorům patří Erich Maria Remarque.
Narodil se dvacátého druhého června 1898 v Osnabruku. Město Osnabruk leží v Německu - v Dolním Sasku. Jeho skutečné jméno je Erich Paul Remark, teprve roku 1923 se pojmenoval jako Erich Maria Remarque. Jeho otec byl vazačem knih a tak vyrostl v těsných maloměstských podmínkách. V osmnácti letech se přihlásil jako válečný dobrovolník a byl nasazený jako voják na západní frontě. Po válce vykonával různá povolání - byl účetní, dopisovatel, obchodník, učitel na národní škole a redaktor různých novin. Tak chtěl najít smysl svého života.

E.M.R. patří k nejčtenějším německým spisovatelům současné literatury.
V roce 1929 vyšla jeho nejznámější kniha - Na západní frontě klid, která byla přeložena do mnoha jazyků. Líčí v této knize působivým způsobem hrůzy 1. sv. války. Román dosáhl po dobu 18 měsíců nákladu 3,5 milionu knih a byl již roku 1930 zfilmován. Byl ihned předmětem roztrpčených rozporů. Pro jedny to byl střízlivý, pravdivý popis nesmyslnosti války, pro jiné to byla záměrná protiválečná kniha, urážka vojáků na frontě. Příběh o životě a smrti 19letého Pavla Baumera a jeho kamarádů musí být chápán jako vědomá obžaloba války. V roce 1933 byly R. knihy jako první veřejně zakázány a spáleny. Spisovateli bylo odebráno německé občanství.

Žil však už od roku 1931 ve Švýcarsku a emigroval potom do USA, kde přijal americké občanství. V této době napsal další světoznámé knihy jako Tři kamarádi a Vítězný oblouk. 1948 se vrátil do Švýcarska, kde zemřel ve věku 72 let. Až do své smrti v roce 1970 nebyl R. vyzván žádným z německých poválečných států k návratu z emigrace. R. je řazen v dějinách literatury k nejpravdivějším kronikářům doby mezi roky 1914 a 1945.V mnoha jeho knihách se zrcadlí vlastní zkušenosti a život. Díky jeho jednoduchému a poutavému způsobu psaní je jednoduché vcítit se do hrdinů.

Otázky:

1. Kdo je váš oblíbený spisovatel?
2. Kdy a kde se narodil?
3. Jaké je Remarquovo vlastní jméno?
4. V jakém věku se stal vojákem?
5. Kam emigroval a proč?
6. Jak se jmenuje jeho nejznámější román a proč měl tak velký úspěch?
7. Jaká další díla tohoto autora ještě znáte?
8. Co jste sám od Remarqua četl nebo viděl zfilmované?
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Remarque - Mein beliebter deutsch schreibender Schriftsteller + preklad

Pridať nový komentár


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.135