Schule und Bildung + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: smile5
Typ práce: Referát
Dátum: 06.09.2008
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 844 slov
Počet zobrazení: 14 517
Tlačení: 661
Uložení: 686
Praktické!
Ich habe bisher verschiedene Vorschul- und Schuleinrichtungen besucht. Zuerst war das die Kinderkrippe , der Kindergarten . Mit sechs Jahren wurde ich eingeschult und besuchte acht Jahre die Grundschule . In der achten Klasse musste ich mich entscheiden , wo ich die Schulpflicht beenden will. Ich hatte drei Möglichkeiten : in einer Berufsschule , am Gymnasium oder in einer der Fachschulen . Heutzutage ist es schon anders mit der Schulpflicht. Jetzt besucht man neun Jahre die Grundschule und damit ist dann die Schulpflicht erfüllt.

Das Lernen machte mir keine Schwierigkeiten . Ich hatte auch viele Interessen , wusste aber noch nicht, was ich werden möchte. Deshalb entschied ich mich für das Gymnasium. Es ist eine allgemeinbildende Mittelschule . Die Schüler können hier mathematische, naturwissenschaftliche , sprachliche, gesellschaftlich-historische und künstlerische Bildung gewinnen . Es ist auch die beste Vorbereitung für das Hochschulstudium.

Nachdem ich die Aufnahmeprüfung bestanden hatte, begann ich, diese Schule zu besuchen. Da ich genau weiß, dass ich gleich nach dem Abitur noch nicht arbeiten will, möchte ich studieren. Die Anmeldung zum Studium habe ich an die Philosophische und an die Pädagogische Fakultät der Karlsuniversität gesendet. Wenn es nicht klappt, möchte ich einen zweijährigen Sprachkurs besuchen und das Staatsexamen in Deutsch und Englisch ablegen . Aber so weit denke ich lieber nicht. Vor mir steht ja das Abitur! Das Abitur besteht aus zwei Teilen . Im April haben wir die schriftliche Prüfung in Tschechisch gemacht. Für mich war das der schlimmste Teil des Abiturs. Wenn ich etwas schreiben soll, muss ich mich gut fühlen und genug Zeit haben. Das Thema muss mir passen, sonst schaffe ich nichts.

Im Mai legen wir die mündliche Prüfung ab. Tschechisch und eine Fremdsprache sind Pflicht , zwei Fächer wählen wir selbst. Wir können das Abitur in Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Geographie, Informatik, Geschichte und Bürgerkunde machen. Das sind fast alle Fächer, die am Gymnasium unterrichtet werden. Ich habe Deutsch, Englisch und Geschichte ausgewählt.

Die mündliche Prüfung legt man vor einer Abiturkommision ab. Diese dauert insgesamt zwei Stunden. Für ein Fach hat jeder Schüler eine halbe Stunde Zeit. Zuerst zieht man sich eins von 25 oder 30 Themen heraus und bereitet sich eine Viertelstunde vor. Danach spricht man über das Thema, löst verschiedene Aufgaben und beantwortet die von den Lehrern gestellten Fragen. Wenn man genug gelernt hat und auch Glück hat, fällt man nicht durch. Und was kann ich erwarten? Ich glaube, dass ich ein guter Schüler bin. Ich lerne zwar nicht viel, aber trotzdem hoffe ich, dass alles gut klappt.

Fragen:
1. Welche Vorschuleinrichtungen haben Sie besucht?
2. Mit wie vielen Jahren begannen Sie, die Grundschule zu besuchen?
3. Wie lange dauerte die Schulpflicht früher und wie ist es heute?
4. Warum haben Sie sich nach der Grundschule fürs Gymnasium entschieden?
5. Wie sieht das Abitur aus?
6. Was planen Sie nach dem Abitur?

Škola a vzdělání
Dosud jsem navštěvoval různá předškolní a školní zařízení. Nejprve to byly jesle, školka. V šesti letech jsem vstoupil do školy a navštěvoval osm let základní školu. V osmé třídě jsem se musel rozhodnout, kde dokončím povinnou školní docházku. Měl jsem tři možnosti: na učňáku, na gymnáziu nebo na odborných školách. Dnes už je to s povinnou školní docházkou jinak. Nyní se navštěvuje devět let základní škola a tím je splněna povinná školní docházka.

Učení mi nedělalo žádné obtíže. Měl jsem také mnoho zájmů, nevěděl ale, čím bych se chtěl stát. Proto jsem se rozhodl pro gymnázium. Je to všeobecná vzdělávací střední škola. Žáci zde mohou získat matematické, přírodovědné, společensko-historické a umělecké vzdělání. Je to také nejlepší příprava na vysokoškolské studium.

Poté, co jsem uspěl při přijímacích zkouškách, jsem začal navštěvovat tuto školu. Protože přesně vím, že hned po maturitě ještě nechci pracovat, chtěl bych studovat. Přihlášky ke studiu jsem poslal na filosofickou a pedagogickou fakultu Karlovy Univerzity. Když to nevyjde, chtěl bych navštěvovat dvouletý jazykový kurs a složit státnice z němčiny a angličtiny. Ale tak dalece raději nemyslím. Přede mnou stojí maturita! Maturita sestává ze dvou částí. V dubnu jsme dělali písemnou zkoušku z češtiny. Pro mě to byla nejhorší část maturity. Když mám něco napsat, musím se cítit dobře a mít dost času. Téma mi musí sednout, jinak nezvládnu nic.

V květnu skládáme ústní zkoušku. Čeština a jeden cizí jazyk jsou povinností, dva předměty si volíme sami. Můžeme maturovat z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, informatiky, dějepisu a občanky. To jsou skoro všechny předměty, které se vyučují na gymnáziu. Zvolil jsem si němčinu, angličtinu a dějepis.

Ústní zkoušku skládá člověk před maturitní komisí. Trvá dohromady dvě hodiny. Na jeden předmět má každý žák půl hodiny času. Nejprve si člověk vytáhne jedno z 25 nebo 30 témat, řeší různé úkoly a odpovídá na otázky kladené učiteli. Když se člověk dost učil a má také štěstí, nepropadne.
A co mohu očekávat? Věřím, že jsem dobrý žák. Sice se mnoho neučím, ale přesto věřím, že všechno dobře vyjde.

Otázky:
1. Jaká předškolní zařízení jste navštěvoval?
2. V kolika letech jste začal navštěvovat základní školu?
3. Jak dlouho trvala povinná školní docházka dříve a jak je tomu dnes?
4. Proč jste se rozhodl po základní škole pro gymnázium?
5. Jak vypadá maturita?
6. Co plánujete po maturitě?
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019