Klik: Oficiálne Testy Testovanie 5-2019 aj s odpoveďami

Ludwig van Beethoven - Große deutsche Persönlichkeiten + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: Chlapec smile5
Typ práce: Referát
Dátum: 06.09.2008
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 1 185 slov
Počet zobrazení: 7 927
Tlačení: 671
Uložení: 642
Praktické!

Ludwig van Beethoven wird am 17. (siebzehnten) Dezember 1770 in Bonn geboren. Er stammt aus einer Musikerfamilie. Sein Vater und sein Großvater waren beide Sänger in einem Chor. Der junge Ludwig nimmt nie gern an gewöhnlichen Kinderspielen teil. Er beschäftigt sich schon früh lieber mit tiefen und schönen Gedanken und liebt die Einsamkeit . Mit der Musik kommt er erstmals im Alter von 10 Jahren richtig in Kontakt. Er wird von dem Protestanten Neefe in Musik unterrichtet. Er ist von der Begabung des jungen Beethoven fest überzeugt . Der Einfluss dieses Mannes auf Beethoven ist sehr groß. Beethoven spielt oft auch in der Kirche und mit 14 Jahren wird er Hoforganist . In dieser Zeit entstehen Beethovens erste Kompositionen.
Bis 1787 komponiert er vor allem seine Klaviersonaten. Im Frühling 1787 reist Beethoven nach Wien. Angeblich soll er dort von Mozart Unterricht bekommen haben. Ob das wirklich so war, ist unbekannt . Der Aufenthalt in Wien dauert nur zwei Wochen.

Nach dem Tod seiner Mutter durchlebt er eine Krise. Sein Vater verfällt dem Alkohol. 1790 schreibt Beethoven trotz der Probleme in der Familie sein erstes größeres Werk. Er schreibt das „Ritterballett“. Nach dem Tode Mozarts (1792) reist Beethoven erneut nach Wien. Beethoven wird dort von Haydn und Salieri unterrichtet. Joseph Haydn bezeichnet Beethoven als einen großen Meister.

Bald darauf werden die Klaviertrios op.1 und die Hornkonzerte op. 17 herausgegeben. Er wird in seinen Werken vor allem durch die Gedanken der Französischen Revolution inspiriert. Beethoven widmet diese Werke hauptsächlich seinem Vorbild Joseph Haydn und 1796 schreibt er das erste Streichtrio (in Es-Dur). Im selben Jahr unternimmt Beethoven mehrere Reisen und trifft große Persönlichkeiten wie den König von Preußen oder Prinz Ferdinand. Seine Zufriedenheit wird jedoch durch seine Taubheit vermindert . Er drückt seine Angst vor dem nahen Tod im „Heiligenstädter Testament“ aus. In den folgenden Jahren ist er hauptsächlich an seiner Akademie beschäftigt und unterrichtet. Er komponiert die Sinfonie Nr.3, auch bekannt als Eroica. Außerdem wird diese Zeit durch sein Schicksal , die Taubheit, bestimmt . Gleichzeitig schafft er jedoch durch die Eroica und die Kreutzer-Sonate den endgültigen Durchbruch und gilt nach Haydns Tod als der größte Meister der Instrumentalmusik. Sein großer Erfolg ist vor allem dadurch zu begründen , dass seine Werke so zeitgerecht sind, dass selbst die schärfsten Kritiker Abstand nehmen. Im Jahre 1803 beginnt Beethoven mit seiner ersten Opernkomposition. 1803 verfasst er die Urfassung seiner einzigen Oper „Fidelio“. Erst 1814 vollendet er diese Oper nach zahlreichen Änderungen . Er unterscheidet sich also grundlegend von Mozart, der seine Werke von sich selbst aus nie überarbeitet hat. Im Jahre 1811 und 1812 trifft sich Beethoven in Teplitz mit Goethe. Im Jahre 1819 ist Beethoven völlig taub . Ein Jahr vor seinem Tod verfasst er sein größtes Werk, die bekannte 9. (neunte) Sinfonie (d-Moll, 1823) mit Schlusschor nach „Schillers Ode an die Freude“. Seine letzte Komposition ist das Finale (op.130). Zu einer geplanten zehnten Sinfonie kommt es nicht mehr. Er stirbt nach langer Krankheit am 26.März 1827.
Die Stilformen seiner Werke haben sich im Laufe der Zeit deutlich verändert. Die ersten Werke Beethovens unterscheiden sich daher auch deutlich von seinen späteren Werken. Die ersten Werke halten sich recht deutlich an die Grundsätze der Wiener Klassik, die späteren Werke sind individueller und bürgerlicher . Er versucht , die Gedanken der französischen Revolution in Töne umzusetzen . Bei allen Werken Beethovens ist deutlich zu erkennen , in welcher Verfassung oder aus welchem Grund er sie geschrieben hat. Sein Ziel war es, die Musik den Menschen zugänglich zu machen. Die Musik soll als Eigentum der Menschheit und nicht als gesellschaftliches Privileg verstanden werden.

Fragen:
1. Wann und wo wurde Beethoven geboren?
2. Wer waren seine Lehrer?
3. Was inspiriert Beethoven in seinen ersten Werken?
4. Welche Erkrankung verbitterte sein musikalisches Schaffen?
5. Wie heißt die einzige Oper Beethovens?
6. Welche Werke Beethovens kennen Sie noch?
7. Was wollte Beethoven erzielen?

Velké německé osobnosti

Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven se narodil 17. prosince 1770 v Bonnu. Pochází z muzikantské rodiny. Jeho otec a dědeček byli zpěváci v jednom sboru. Mladý Ludwig se nikdy rád nezúčastňoval obvyklých dětských her. Zabývá se už brzy raději hlubokými a krásnými myšlenkami a miluje samotu. Pořádně přichází do kontaktu s hudbou poprvé ve věku 10 let. Je vyučován v hudbě protestantem Neefem. On je pevně přesvědčený o nadání mladého Beethovena. Vliv tohoto muže na Beethovena je velmi velký. Beethoven hraje často také v kostele a ve čtrnácti letech se stává dvorním varhaníkem. V této době vznikají Beethovenovy první skladby.

Do roku 1787 komponuje především své klavírní sonáty. Na jaře 1787 cestuje Beethoven do Vídně. Údajně měl dostávat výuku od Mozarta. Zda to byla pravda, není známo. Pobyt ve Vídni trvá jen dva týdny.
Po smrti jeho matky prožívá krizi. Jeho otec propadá alkoholu. 1790 píše Beethoven přes problémy v rodině své první velké dílo. Píše „Ritterbalett“. Po smrti Mozarta (1792) cestuje Beethoven znovu do Vídně. Beethoven je tam vyučován Haydnem a Salierim. Joseph Haydn označuje Beethovena za velkého mistra.

Brzy nato jsou vydány klavírní tria op.1 a koncert pro lesní roh op.17. Je ve svých dílech inspirován především myšlenkami francouzské revoluce. Beethoven věnuje tato díla hlavně svému vzoru Josephu Haydnovi a v roce 1796 píše první smyčcové trio v Es Dur. V tomtéž roce podniká Beethoven více cest a potkává velké osobnosti, jako pruského krále nebo prince Ferdinanda. Jeho spokojenost se ale ztišila jeho hluchotou. Vyjadřuje svůj strach před blízkou smrtí v „Heiligenstadter Testament“. V následujících letech je zaměstnaný na své akademii a vyučuje. Komponuje symfonii číslo 3, také známou jako Eroiku. Mimo to je tato doba určována jeho osudem - hluchotou. Současně vytváří ale Eroikou a Kreutzerovou sonátou konečně platný průlom a po Haydnově smrti platí za největšího mistra instrumentální hudby. Jeho velký úspěch je odůvodněním především tím, že jeho díla jsou tak současná, že samotní nejostřejší kritici zaujímají odstup. V roce 1803 začíná Beethoven se svou první operní skladbou. 1803 skládá první verzi jeho jediné opery Fidelio. Teprve 1814 dokončuje tuto operu po četných proměnách. Odlišuje se tedy zásadně od Mozarta, který svá díla sám od sebe nikdy nepřepracoval. V letech 1811 a 1812 se setkává v Teplicích s Goethem. V roce 1819 je Beethoven plně hluchý. Rok před svou smrtí skládá své největší dílo, známou 9. symfonii d moll se závěrečným sborem podle Schillerovy Ódy na radost. Jeho poslední skladbou je Finále (op.130). Na plánovanou desátou symfonii už nikdy nedošlo. Umírá po dlouhé nemoci 26. března 1827.

Stylové formy jeho děl se během času zřetelně změnily. První Beethovenova díla se tak odlišují od jeho pozdějších děl. První díla se drží opravdu zřetelně zásad vídeňské klasiky, pozdější díla jsou individuálnější a měšťanštější. Zkouší zhudebnit myšlenky francouzské revoluce. U všech děl Beethovena lze zřetelně rozeznat, v jaké náladě nebo z jakého důvodu je psal. Jeho cílem bylo, udělat hudbu přístupnou člověku. Hudba by měla být chápána jako vlastnictví lidstva a ne jako společenské privilegium.

Otázky:
1. Kdy a kde se Beethoven narodil?
2. Kdo byli jeho učitelé?
3. Co inspirovalo Beethovena v jeho prvních dílech?
4. Které onemocnění zhoršilo jeho hudební tvorbu?
5. Jak se jmenuje jediná Beethovenova opera?
6. Která Beethovenova díla znáte?
7. Čeho chtěl Beethoven docílit?
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.2)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017