Johanes Gutenberg - Große deutsche Persönlichkeiten + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: smile5
Typ práce: Referát
Dátum: 06.09.2008
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 682 slov
Počet zobrazení: 6 153
Tlačení: 551
Uložení: 641
Seiner Zeit schrieb man die Bücher ab. Da war jedes Buch, an dem ein Mönch viele Jahre lang schrieb, ein wahres Kunstwerk mit schön gemalten Initialen. Aber diese Bücher blieben meistens in den Bibliotheken der Klöster , der Könige und des Adels . Der Hunger nach Büchern war riesengroß . Er, Johannes Gutenberg, machte sie zugänglich.

Keine Erfindung des 15. (fünfzehnten) Jahrhunderts war von so großer internationaler Bedeutung wie die Erfindung des Buchdrucks . Wer aber war der Mann, dem die Welt diese Erfindung verdankt ? Er hieß Johannes Gensfleich und wurde nach seinem Mainzer Geburtshaus „Zum Gutenberg“ genannt. Über die erste Hälfte seines Lebens weiß man so gut wie nichts . Nicht einmal sein Geburtsjahr ist genau bekannt. Man nimmt an , dass es das Jahr 1397 war. Nach dem Tode seines Vaters arbeitete er als Kunsthandwerker in Straßburg. Hier ließ sich Gutenberg seine erste Druckerpresse mit beweglichen Lettern aus Metall bauen. Nach und nach erfand er alles, was er für den Buchdruck brauchte.

So druckte Johannes Gutenberg in Mainz 1448 eine lateinische Grammatik und einen astronomischen Kalender. Er begann auch den berühmten Biebeldruck . Bis heute gilt die Gutenbergbiebel als Meisterwerk des Buchdrucks. Aber der teure Bibeldruck ruinierte Gutenberg, denn er war sehr arm. Nach 1455 musste er seine Werkstatt verlassen.

Bis 1455 war er auch der einzige Drucker in Mainz. Noch zu Gutenbergs Zeiten entstanden in vielen deutschen Städten Druckereien . Aber auch in Basel und Rom, in Pilsen und Barcelona war die „schwarze Kunst“ zu Hause. Um 1500 gab es 208 verschiedenen Orten bereits 1213 Druckereien. Doch erst als Gutenberg 70 Jahre alt war, wurde sein Verdienst anerkannt . Dem Erfinder wurde eine kleine Rente bewilligt. Am 3. Februar 1468 ist Gutenberg in seiner Vaterstadt Mainz gestorben. Auf einer Gedenktafel in Mainz kann man heute die Worte lesen: “Hier auf dem grünen Hügel wurde die Kunst des Buchdrucks erfunden, von hier verbreitete sich das Licht in die Welt.“

Fragen:
1. Wie entstanden die Bücher vor der Erfindung des Buchdrucks?
2. Was weiß man über dem Erfinder?
3. Was waren die ersten Drucke Gutenbergs?
4. Welches Buch war sein größtes Werk?
5. Was für Probleme hatte er?
6. Wie hat sich dann der Buchdruck verbreitet?
7. Welche Stadt ist mit dem Namen Gutenbergs verbunden?

Johannes Gutenberg
Svého času se knihy opisovaly. Proto byla každá kniha, kterou mnich psal řadu let, skutečné umělecké dílo s krásně namalovanými iniciálami. Ale tyto knihy zůstaly většinou v knihovnách klášterů, králů a šlechty. „Hlad“ po knihách byl obrovský. On, Johannes Gutenberg, je udělal dostupnými.
Žádný vynález 15. století nebyl tak velkého mezinárodního významu jako vynález knihtisku. Kdo byl ale ten muž, jemuž vděčí svět za tento vynález? Jmenoval se Johannes Gensfleisch a byl pojmenován po svém rodném domě v Mainzu „Zum Gutenberg“. O první polovině jeho života se neví téměř nic. Ani jeho rok narození není přesně znám. Má se za to, že to byl rok 1397. Po smrti jeho otce pracoval jako umělecký řemeslník ve Stra3burgu. Tady si nechal Gutenberg postavit svůj první tiskařský lis s pohyblivými písmeny z kovu. Dále objevil všechno, co potřeboval pro knihtisk. Tak vytiskl Johannes Gutenberg v Mainzu roku 1448 latinskou gramatiku a astronomický kalendář. Začal také se slavným výtiskem bible. Až dodnes platí Gutenbergova bible za mistrovské dílo knihtisku. Ale drahý tisk bible Gutenberga zruinoval, neboť on byl velmi chudý. Po roce 1455 musel opustit svou dílnu.

Do 1455 byl také jediným tiskařem v Mainzu. Ještě za Gutenbergových časů vznikly v mnoha německých městech tiskárny. Ale také v Bazileji a Římě, v Plzni a Barceloně bylo „černé umění“ doma. Okolo roku 1500 bylo 208 různých míst s přibližně 1213 tiskárnami. Přesto teprve když bylo Gutenbergovi 70 let, byla uznána jeho zásluha. Vynálezci byl povolen malý důchod.
3. února 1468 Gutenberg zemřel ve svém rodném Mainzu. Na jeho pamětní tabuli v Mainzu si dnes můžeme přečíst slova: „Zde na zeleném kopci bylo vynalezeno umění knihtisku, odtud se rozšířilo světlo do světa.“

Otázky:
1. Jak vznikaly knihy před vynálezem knihtisku?
2. Co se ví o vynálezci?
3. Jaké byly první Gutenbergovy tisky?
4. Která kniha byla jeho největším dílem?
5. Jaké měl problémy?
6. Jak se potom knihtisk rozšířil?
7. Které město je se jménem Gutenberga spojeno?
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Johanes Gutenberg - Große deutsche Persönlichkeiten + preklad

Pridať nový komentár


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015