Natur, Umweltschutz + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: smile5
Typ práce: Referát
Dátum: 11.09.2008
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 734 slov
Počet zobrazení: 24 318
Tlačení: 891
Uložení: 871
Praktické!
Der Umweltschutz gehört heute zu den Schlüsselfragen der menschlichen Existenz. Täglich berichten die Massenmedien über die Umweltverschmutzung, die keine Grenzen kennt und die alle Menschen bedroht.

Auch bei uns ist die Umweltverschmutzung ein viel diskutiertes Thema. Durch die Schadstoffe in der Luft ist die Hälfte unserer Wälder geschädigt , im Norden der Republik sogar ein Drittel . Hinsichtlich des Schwefeldioxids gehört die Tschechische Republik im Weltmaßstab zu den am meisten betroffenen Ländern, wenn auch sehr viele Emissionen aus den benachbarten Staaten kommen (aus Polen und Deutschland). Auch die Wasserverschmutzung stellt ein ernsthaftes Problem dar.

Wer sind die größten „Sünder “, die bei uns die Umwelt belasten ? Die größten „Produzenten“ von Emissionen sind ohne Zweifel die Kohlekraftwerke , die Braunkohle mit hohem Schwefelgehalt verbrennen und die Chemiebetriebe . Sie könnten nicht ohne eine umfangreiche Braunkohlenförderung existieren, die weite Gebiete in Mondlandschaften verwandelt .

In Gebieten mit großer Bevölkerungsdichte kommen noch die Privathaushalte hinzu , die mit ihren Rauchgasen die Luft verschmutzen , sowie die Kraftfahrzeuge durch die Auspuffgase . Auch der zunehmende Urlauberzustrom hat für die Natur negative Folgen . Viele Gebirge sind im Sommer wie im Winter stark überlaufen , wobei die Touristen mit ihren Autos am liebsten bis auf die Gipfel fahren würden. Die Auspuffgase der Autos stellen für die Natur des Hochgebirges ebenfalls eine große Gefahr dar.

Zu den Sündern ist nicht zuletzt auch die Landwirtschaft zu rechnen , wo häufig ein Übermaß an Mineraldünger verwendet wird. Die Umweltverschmutzung ist allerdings nicht nur unser Problem. Weltweit sterben die Wälder und Tiere, die Menschen atmen schmutzige Luft ein, sind vom Lärm bedroht , leiden an Erkrankungen der Atemwege , an Krebs und verschiedenen Allergien.

Deshalb wird dem Umweltschutz erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet : Es werden Kläranlagen gebaut, Reinigungsfilter installiert, umweltfreundliche Technologien eingeführt , bleifreies Benzin verwendet oder Autos mit Katalysator gebaut. Es müssen auch alternative Energiequellen gesucht werden, denn wir wissen, die Atomkraftwerke sind nicht die beste Lösung .
Wir müssen versuchen, das Versäumte nachzuholen – die Umwelt zu retten , bevor es zu spät ist.

Fragen:
1. Warum widmen sich auch die Massenmedien dem Umweltschutz so viel?
2. Hat auch die Tschechische Republik Probleme mit der Ökologie?
3. Welcher Schadstoff ist so gefährlich für unsere Wälder?
4. Wer spielt in der Umweltverschmutzung bei uns die größte Rolle?
5. Wodurch ist die Landwirtschaft schädlich?
6. Was sind die Folgen der Verschmutzung?
7. Was wird gegen die Umweltverschmutzung getan?

Příroda, ochrana živ. prostředí
Ochrana životního prostředí patří dnes ke klíčovým otázkám lidské existence. Denně nás zpravují média o znečištění přírody, které nezná hranice a ohrožuje všechny lidi.

Také u nás je znečištění přírody hodně diskutovaným tématem. Škodlivými látkami ve vzduchu je poškozena polovina našich lesů, na severu republiky dokonce třetina. Ohledně oxidu siřičitého patří Česká republika v celosvětovém měřítku k nejvíc postiženým zemím, i když mnoho emisí přichází ze sousedních států (z Polska a Německa). Také znečištění vody představuje vážný problém.

Kdo jsou největší hříšníci, kteří u nás zatěžují životní prostředí? Největší producenti emisí jsou bezpochyby tepelné elektrárny, které spalují hnědé uhlí s vysokým obsahem síry, a chemické závody. Nemohly by existovat bez rozsáhlé těžby hnědého uhlí, která proměňuje rozsáhlé oblasti v měsíční krajinu. V oblastech s velkou hustotou obyvatel se připojují ještě soukromé domácnosti, které kouřovými plyny znečišťují vzduch, stejně jako automobily výfukovými plyny.

Také vzrůstající příliv lidí, jedoucích na dovolenou, má pro přírodu negativní následky. Mnoho pohoří je v létě, stejně jako v zimě, silně zaplavených, přičemž by turisté se svými auty nejraději vyjeli až na vrchol. Výfukové plyny aut představují pro přírodu vysokých hor právě velké nebezpečí.
K hříšníkům je nutné v neposlední řadě počítat i zemědělství, kde se často užívá přemíra minerálních hnojiv.

Znečištění životního prostředí není ostatně jenom náš problém. Na celém světě umírají lesy a zvířata, lidé dýchají špinavý vzduch, jsou ohrožováni rámusem, trpí onemocněním dýchacích cest, rakovinou a různými alergiemi.
Proto se věnuje ochraně přírody zvýšená pozornost. Staví se čističky, instalují čistící filtry, zavádějí se technologie, šetrné k životnímu prostředí, používá se bezolovnatý benzín nebo se staví auta s katalyzátorem. Musí se také hledat alternativní zdroje energie, neboť víme, že atomové elektrárny nejsou nejlepší řešení. Musíme se pokusit dohnat propásnuté - zachránit svět dříve, než bude pozdě.

Otázky:
1. Proč se věnují také média tolik ochraně živ. prostředí?
2. Má také Česká republika problémy s ekologií?
3. Jaká škodlivá látka je tak nebezpečná pro naše lesy?
4. Kdo hraje u nás největší roli ve znečištění životního prostředí?
5. Čím je škodlivé zemědělství?
6. Jaké jsou následky znečištění?
7. Co se dělá proti znečištění životního prostředí?
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035