Trennbare und nicht trennbare Präfixe

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: primak (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 18.10.2012
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 315 slov
Počet zobrazení: 9 818
Tlačení: 702
Uložení: 393
Praktické!
Trennbare und nicht trennbare Präfixe
 
1. Trennbare Präfixe


Odlučiteľné slovesá

predpona

príklad

preklad

ab

abholen
abheben

vyzdvihnúť
zdvíhať, sňať, vybrať

an

anfangen
anrufen

začať
zavolať

auf

aufhören
aufstehen

prestať
vstať

aus

ausgehen
aussehen

Ísť von
vyzerať

bei

beibringen
beitreten

Priblížiť, naučiť
pristúpiť, vstúpiť

ein

einkaufen
einschlafen

nakupovať
zaspať

fern

fernsehen

pozerať telku

fort

fortgehen
fortsetzen

Ísť ďalej, odísť
pokračovať

her

herkommen
herstellen

pochádzať
vyrábať

hin

hinfahren
hinstellen

Ísť tam
postaviť

los

losfahren
loswerden

vyraziť
oslobodiť sa, zbaviť sa

mit

mitbringen
mitnehmen

priniesť so sebou
vziať so sebou

nach

nachdenken
nachfragen

premýšľať
pýtať sa

statt

stattfinden
stattgeben

konať sa
vyhovieť

vor

vorhaben
vorstellen

mať v pláne
predstaviť

vorbei

vorbeikommen

zastaviť sa

weg

weggehen
wegnehmen

odísť
vziať

zu

zuhören
zugeben

načúvať, počúvať
admite

zurück

zurückgeben
zurückkommen

vrátiť
vrátiť sa

zusammen

zusammenfassen
zusammenkommen

zhrnúť, stručne podať
zísť sa stretnúť sa

Ďalšie odlučiteľné predpony (zriedka používané):
da, dabei, daran, empor, entgegen,
entlang, fehl, fest, gegenüber, gleich,
herauf, heraus, hinweg, hinzu, zurecht, zwischen

 
2. Nicht trennbare Verben
 

Neodlučiteľné slovesá

predpona

príklad

preklad

ant

antworten

odpovedať

be

bekommen
besuchen

dostať
navštíviť

emp

empfangen
empfehlen

prijať
odporúčať

ent

entdecken
entfernen

objaviť
odstrániť

er

erkennen
erholen

rozpoznať
zotaviť sa

ge

gehören
gewinnen

patriť
vyhrať

miss

missbrauchen
missverstehen

zneužiť
neporozumieť

ver

vergessen
versprechen

zabudnúť
sľúbiť

zer

zerbrechen
zerstören

rozbiť
zničiť

Podčiarknuté predpony tvoria 95% neodlučiteľných slovies.

 
3. Trennbare und nicht trennbare Präfixe


Dvojité

predpona

príklad

preklad

durch

durchdringen (odluč..)
durchfressen (neodluč..)

preniknúť
prehrýzť sa

hinter

hinterlassen (odluč.)
hinterlassen (neodluč.)

nechať ísť dozadu, pustiť dozadu
zanechať, odkázať
 

über

übersetzen (odluč..)
übersetzen (neodluč..)

previezť, prevážať, dostať sa
preložiť, prekladať

um

umziehen (odluč.)
umarmen (neodluč.)

prezliecť, presťahovať
objať

unter

untergehen (odluč..)
unterbrechen (neodluč.)

zapadať, zapadnúť, zájsť, potopiť sa
prerušiť

wider

widerspiegeln (odluč.)
widersprechen (neodluč.)

Odzrkadliť, odraziť, ukázať
odporovať

wieder

wiedersehen (sep.)
wiedergeben (insep.)

Znovu sa vidieť
reprodukovať, podať, predniesť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016