Slowakei - Ein Kleines Groβes Land + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: ImpossibleGirl (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.08.2013
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 409 slov
Počet zobrazení: 5 142
Tlačení: 321
Uložení: 349
Praktické!
SLOWAKEI - Ein Kleines Groβes Land
 
Region Prešov
Die Region Prešov bereitet sich in dem Nordost aus der in der Slowakischen Republik aus, an der Grenze zu Polen und der Ukraine. Dank der vielen Natursehenswürdigkeiten, aber auch der historischen Denkmäler (Levoča, Prešov, Bardejov, Poprad und Kežmarok) ist die Region häufiges Ziel von Besuchern der Slowakei.
 
Prešovský kraj sa rozprestiera na severovýchode Slovenskej republiky, na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. Vďaka mnohým prírodným zaujímavostiam, ale aj historickým pamiatkam (Levoča, Prešov, Bardejov, Poprad a Kežmarok), je kraj častým cieľom návštevníkov Slovenska.
 
Hohe Tatra
Die Hohe Tatra ist das höchste und wichtigste Gebirge des Karpatenbogens. Höchste Erhebung des Gebirges ist der Gerlachovský štít (2 655 ü. d. M.). Zu den bekanntesten Tourismuszentren gehören Štrbské Pleso, Smokovce und Tatranská Lomnica. Beliebte Ausflugsorte sind Popradské pleso, Sliezsky dom, Hrebienok, die Wasserfälle Studený potok und Skalnaté Pleso. Ein schönes Ereignis ist eine Fahrt mit der Hängeseilbahn zur Lomnicer Spitze (2 632 m n. m.).

Vysoké Tatry sú najvyššie a najmohutnejšie pohorie Karpatského oblúka. Najvyšším vrchom pohoria je Gerlachovský štít (2 655 m n.m.). Medzi najznámejšie turistické centrá patria Štrbské Pleso, Smokovce a Tatranská Lomnica. Obľúbenými miestami výletov sú Popradské pleso, Sliezsky dom, Hrebienok, vodopády Studeného potoka a Skalnaté pleso. Pekným zážitkom je jazda visutou lanovkou na Lomnický štít.
 
Spišský hrad Zipser Burg
Einer der größten Burgkomplexe in Mitteleuropa (4 ha). Die Burg Spišský hrad ist seit dem Jahr 1993 in der UNESCO – Liste des Weltkulturerbes eingetragen. In den Räumen der oberen Burg sind die Ausstellungen der archäologischen Funde von der Burg und ihrer Umgebung und die Waffen – und Militaria-Exposition zu besichtigen. Außerdem kann man die Burgkapelle und den Donjon (Bergfried) mit Aussichtsplattform besuchen.
 
Jeden z najväčších hradných komplexov v strednej Európe. Spišský hrad je zapísaný v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO od roku 1993. V priestoroch horného hradu je sprístupnená expozícia archeologických nálezov z hradu a okolia a expozícia zbraní a militárií. prístupná je hradná kaplnka a veža donjon s vyhliadkou.
 
Červený kláštor (Rotes Kloster)
Das nationale Kulturdenkmal Červený kláštor beim gleichnamigen Ort wurde von zwei Mönchsorden bewohnt. Die Mönche lebten hier ein Einsiedlerleben, sie widmeten sich dem Wirtschaften, der Imkerei, der Heilung von Krankheiten und dem Sammeln von Heilpflanzen. Sehr interessant sind Floßfahrten auf dem Dunajec, die eine örtliche touristische Attraktion sind.
 
Národná kultúrna pamiatka Červený Kláštor bola osídlená dvoma rádmi mníchov. Mnísi tu žili pustovníckym spôsobom života, venovali sa hospodáreniu, včelárstvu, liečeniu chorých a zbieraniu liečivých rastlín. Veľmi zaujímavý je splav Dunajca na pltiach, ktorý je miestnou turistickou atrakciou.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015