Arbeit und Beruf + preklad

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: studak
Typ práce: Referát
Dátum: 17.03.2008
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 1 192 slov
Počet zobrazení: 34 771
Tlačení: 1 266
Uložení: 1 024
Praktické!
Berufe, Berufswahl, Motivation
    Seit fernen Zeiten arbeiteten die Menschen und halfen sich gegenseitig. Die Menschheitdurchlief mehrmalige Änderungen, Wirtschaftskris und Industrierevolutionen. Die heutigen Zeit ist das Ergebnis einer langen Entwicklung, in deren Verlauf neue immer neue Handwerke entstanden.
So wie in der Vergangenheit üben die Leute auch heute noch unterschiedliche Berufe aus. Sie arbeiten in Fabriken, bei der Post, in Dienstleistungsbetrieben, in Krankenhäusern, in Schulen, auf dem Flughafen, in der Privatwirtschaft und in der Landwirtschaft.

Nach dem Ende der Grundschule muss sich jeder für seinen weiteren Weg entscheiden: entweder geht man weiter in die Schule oder man macht eine Lehre.

    Wichtig bei der Berufswahl sind unsere Interessen und Vorlieben, weil jeder von uns in seinem zukünftigen Beruf gerne etwas erreichen würde und nützlich sein möchte. Wir leben in einer Zeit, in der sich viele von uns dem Studium auch noch lange nach dem Ablegen des letzten Staatsexamens oder einer anderen Prüfung widmen. Die Menschen sind gezwungen, sich während ihres ganzen Lebens zu bilden, weil sie an ihrem Arbeitsplatz immer dabei sein wollen, informiert sein und mit den neuesten Errungenschaften der Wissenschaft und Technik Schritt halten wollen.

    Zu den Berufen, die der Mensch schon seit Menschengedenken ausübt, gehören zum Beispiel: Bäcker, Müller, Metzger/Fleischer, Schmied, Tischler, Maurer, Schuster, Schneider, Bauer und Weinbauer. Mit der Entwicklung der Industrie und Technik sind beispielsweise die Berufe Mechaniker, Fahrer, Elektriker, Klempner, Schweier, Installateur, Traktorist, Schlosser, Konstrukteur, Fotograf, Programmierer und ähnliches entstanden.
In der heutigen Zeit werden oft gesucht: Verkäuferinnen, Kellner, Maler, aber  auch Architekten, Dolmetscher, Fotomodells, Krankenschwestern und Ärzte, Reporter und Ähnliches.

Zu den meistgefragtesten Berufen gehören ohne Zweifel: Jurist, Wirtschaftsexperte, Manager. Zollbeamter, Finanzier, Bauarbeiter, Journalist, Stewardess, Sänger, Schauspieler, Kriminalist und auch der Unternehmer.

Arbeitsmarkt
Manchmal kommt es vor, dass der Mensch seinen ursprünglichen Beruf verliert und arbeitslos wird. Vor allem junge Leute finden nach Abschluss ihres Studiums nur schwierig neue Arbeitsplätze. Viele, die arbeitslos geworden sind, melden sich bei verschiedenen Kursen an oder nehmen an verschiedenen Schulungen teil mit dem Ziel sich wieder in das Arbeitsverhältnis einzufügen. Die Arbeitslosenzahl wächst beständig vor. Beim Suchen der Arbeit können die Arbeitsämter oder Personallagenturen helfen.Einige Leute suchen die neue Arbeit über das Internet. Die Arbeitsämter geben Arbeitslosen 6 Monate die Arbeitslosenhilfe. Manche Leute suchen die Arbeit auch im Ausland. Unsere Republik wurde in diesem Jahr  Mitglied der Europäischen Union, deshalb wurde der Arbeitsmarkt  erweitert. Es gibt aber sogenannte Übergangzeit – 7 Jahre – Arbeitsmöglichkeiten in einigen Professionen sind für unsere Einwohner beschränkt. Trotzdem auf dem Euro- arbeitsmarkt git es Interesse für die Professionen wie z.B. IT Arbeiter, medizinisches Personal, Dolmetscher, Bauarbeiter, Geodäten, Architekten, Pfleger.Wer möchte im Ausland arbeiten, sollte gute Sprachkenntnisse haben. Einige Leute vor allem junge Leute suchen in den Ferien nur Job.Wenn wir die Arbeit suchen, senden wir potenzionellen Arbeitsgeber zuerst Stellebewerbung mit Lebenslauf und Motivationsbrief. Der Arbeitgeber ladet uns dann zum Bewerbungsgespräch. Zu diesem Gespräch sollte der Bewerber pünktlich kommen, er sollte sich passend kleiden, sich vorstellen, seine Interesse für die Arbeit zeigen, Fragen beantworten, er konnte auch selbst Fragen stellen. Nach dem Bewerbungsgespräch muss er nur geduldig auf eine Antwort warten.
Arbeitszeit, Freizeit

    Die zeitliche Organisation der Arbeit ist wichtig, denn von der Einteilung der Arbeitszeiten hängt das alltägliche  Leben ab. Der Arbeitstag beginnt oft um 6, 7 oder 8 Uhr und dauert 8 bis 8,5 Stunden. Neben der fixen gibt es in mehreren Behörden auch gleitende Arbeitszeit. Das Ende der Arbeitszeit nennt man Feierabend. Dann können sich die Berufstätigen ihren Freunden bzw. Hobbys widmen und Sport treiben. Manche Experten arbeiten sogar zu Hause.

In Fabriken, im Verkehr oder im Krankenhaus gibt es drei Schichten. Wer mehr Stunden arbeitet, macht Überstunden. Die meisten Arbeitnehmer arbeiten am Wochenende nicht, sie haben frei. Jedes Jahr bekommen alle Arbeitnehmer einen bezahlten Urlaub.

PRÁCA  A  POVOLANIE

Povolania, voľba povolania, motivácia
    Od dávnych dôb ľudia pracovali a navzájom si pomáhali. Ľudstvo prešlo niekoľkými zmenami, hospodárskymi krízami i priemyselnými revolúciami. Dnešná doba je výsledkom dlhého vývoja, v priebehu ktorého vznikali nové a nové remeslá.

Tak ako v minulosti, tak aj dnes vykonávajú ľudia rôzne povolania. Pracujú v továrňach, na pošte, v službách, v nemocniciach, v školách, na letiskách, v súkromnom sektore a v poľnohospodárstve.
Po skončení základnej školy sa mu sa musí každý rozhodnúť pre svoju ďalšiu cestu:  pôjde študovať, alebo sa pôjde vyučiť.

    Pri výbere povolania sú dôležité naše záujmy a záľuby, pretože každý z nás vo svojom budúcom povolaní rád niečo dosiahol a chcel by byť užitočný. Žijeme v dobe, v ktorej sa mnohí z nás ešte dlho po zložení poslednej štátnej alebo inej skúšky venujú štúdiu. Ľudia sú nútený sa behom svojho celého života vzdelávať, pokiaľ chcú byť na svojom pracovnom mieste stále na úrovni, byť informovaní a držať krok s najnovšími vymoženosťami vedy a techniky.

    K povolaniam, ktoré človek od nepamäti vykonáva, patrí napr.: pekár, mlynár mäsiar, kuchár, kováč, stolár, murár, obuvník, tkáč, krajčír, roľník a vinár. S rozvojom priemyslu a techniky vznikla, napr. povolania mechanik, šofér, elektrikár, klampiar, zvárač, inštalatér, traktorista, zámočník, konštruktér, fotograf, programátor apod.
V súčastnej dobe sú často vyhľadávané predavačky, čašníci, maliari, ale tiež architekti, prekladatelia, fotomodelky, zdravotné sestry a lekári, reportéri apod.

K najžiadanejším povolaním patrí bez pochýb právnik, ekonóm, manažér, colník, finančník, stavbár, letuška, spevák, herec, kriminalista a tiež súkromný podnikateľ.

Pracovný trh

Niekedy sa stane, že človek stratí svoje pôvodné povolanie a stane sa nezamestnaný. Najmä mladí ľudia hľadajú ťažko po ukončení štúdia nové pracovné miesta. Mnohí, ktorí sa stali nezamestnaní sa prihlasujú do rôznych kurzov a školení s cieľom zaradiť sa znovu do pracovného pomeru. Počet nezamestnaných stále rastie. Pri hľadaní povolania nám môžu pomôcť úrady práce alebo personálne agentúry. Niektorí ľudia si hľadajú novú prácu cez Internet. Úrady práce dávajú nezamestnaným 6 mesiacov podporu v nezamestnanosti. Mnohí ľudia si hľadajú prácu aj v zahraničí.  Naša republika sa tento rok stala členom  Európskej únie, čím sa trh práce rozšíril. Existuje tzv. prechodné obdobie. 7 rokov – pracovné možnosti v niektorých profesiách sú pre našich občanov obmedzené. Napriek tomu je na európskom pracovnom trhu veľký záujem o profesie – IT pracovníkov, medicínsky personál, tlmočníkov, stavbárov, geodetov, architektov, opatrovníkov. Kto chce pracovať v zahraničí mal by mať dobré jazykové znalosti. Mnohí ľudia, najmä mládež si cez prázdniny hľadajú len brigádu. Keď si hľadáme prácu, posielame potencionálnemu zamestnávateľovi najskôr  žiadosť o miesto so životopisom a motivačným listom. Zamestnávateľ nás pozve na pohovor. Na tento pohovor by mal uchádzač o miesto prísť včas, vhodne oblečený, mal by sa predstaviť, preukázať svoj záujem o prácu, mal by zodpovedať dané otázky, mal by aj sám klásť nejaké. Po pohovore musí čakať na odpoveď.

Pracovný čas, voľný čas
Časová organizácia práce je dôležitá, lebo od rozdelenia pracovného času závisí nás všedný život. Pracovný deň začína často o 6, 7 alebo 8 hodine a trvá 8 až 8,5 hodiny. Vedľa fixného pracovného času je ešte úradný pracovný čas a tiež pohyblivý pracovný čas. Po skončení pracovného času majú ľudia voľný večer. Potom sa môžu pracujúci venovať s priateľmi ich koníčkom a môžu sa venovať športu. Niektorí experti pracujú aj doma.
Vo fabrikách, v doprave ale aj v nemocniciach sú tri zmeny. Kto pracuje viacej hodín má nadčas. Väčšina pracujúcich nepracuje cez víkend. Majú voľno. Každý rok majú pracujúci zaplatenú dovolenku. 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013