Nepravidelné slovesá a ich časovanie

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.05.2014
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 621 slov
Počet zobrazení: 34 574
Tlačení: 858
Uložení: 879
Praktické!
Nepravidelné slovesá a ich časovanie
- okrem pravidelných a pomocných slovies existuje v nemeckom jazyku aj skupina tzv. nepravidelných (silných) slovies, ktorých je približne dvesto – ktoré to sú, je potrebné naučiť sa jednoducho naspamäť
- časujú sa ako pravidelné slovesá podľa „machen“ a „heißen“, podľa „arbeiten“ iba v množnom čísle (v jednotnom čísle nepriberajú „e“ medzi kmeň slovesa a osobnú koncovku) a podľa „wechseln“ nikdy
(pozri tému Časovanie pravidelných a pomocných slovies)
- oproti pravidelným slovesám však pri nich dochádza k jednej zásadnej zmene a síce, v 2. a 3. os. j. č. sa ich kmeňová samohláska „a“ zmení na „ä“ alebo „e“ sa zmení na „i“ alebo „ie“
- podľa toho sa všetky nepravidelné slovesá rozdeľujú na tri skupiny:
 
1. podľa slovesa jazdiť, ísť (dopravným prostriedkom) = fahren
FAHREN → fahr/en → fahr (2. a 3. os. j. č. a → ä) + osobné koncovky
1. ich fahre
2. du fährst
3. er, sie, es fährt
 
1. wir fahren
2. ihr fahrt
3. sie, Sie fahren
 
 
2. podľa slovesa hovoriť, rozprávať = sprechen
SPRECHEN → sprech/en → sprech (2. a 3. os. j. č. e → i) + osobné koncovky
1. ich spreche
2. du sprichst
3. er, sie, es spricht
 
1. wir sprechen
2. ihr sprecht
3. sie, Sie sprechen
 
 
3. podľa slovesa čítať = lesen
LESEN → les/en → les (2. a 3. os. j. č. e → ie) + osobné koncovky
1. ich lese
2. du liest
3. er, sie, es liest
 
1. wir lesen
2. ihr lest
3. sie, Sie lesen
 
- okrem toho existujú nepravidelné slovesa, pri časovaní ktorých dôjde ešte k ďalšej zmene, ktorá však nie je žiadnym pravidlom a deje sa to len výnimočne – sú to napríklad slovesá:
vziať = nehmen (2. a 3. os. j. č. e → i + „h“ vypadne a „m“ sa zdvojí)
ich nehme; du nimmst; er, sie, es nimmt; wir nehmen; ihr nehmt; sie, Sie nehmen
vkročiť = betreten (2. a 3. os. j. č. e → i +  „t“ sa zdvojí)
ich betrete; du betrittst; er, sie, es betritt; wir betreten; ihr betretet; sie, Sie betreten
 
- jediné nepravidelné sloveso, ktoré nemá v kmeni samohlásku „a“ ani „e“, ale „o“ je sloveso
sotiť, udrieť = stoßen, pri ktorom sa v 2. a 3. os. j. č. zmení táto kmeňová samohláska „o“ na „ö“
ich stoße; du stößt; er, sie, es stößt; wir stoßen; ihr stoßt; sie, Sie stoßen

       
 
BEGRABEN pochovať

- ich begrabe
- du begräbst
- er begräbt

 

- wir begraben
- ihr begrabt
- sie begraben

 
 
QUELLEN prameniť, vyvierať

- ich quelle
- du quillst
- er quillt

 

- wir guellen
- ihr quellt
- sie quellen

 
 
SAUFEN piť (zvieratá), chľastať, slopať

- ich saufe
- du säufst
- er säuft

 

- wir saufen
- ihr sauft
- sie saufen

 
 
SCHMELZEN taviť, roztopiť, rozpúšťať

- ich schmelze
- du schmilzt
- er schmilzt

 

- wir schmelzen
- ihr schmelzt
- sie schmelzen

 
 
STECHEN pichnúť, bodnúť

- ich steche
- du stichst
- er sticht

 

- wir stechen
- ihr stecht
- sie stechen

 
 
TRETEN stúpiť, vkročiť

- ich trete
- du trittst
- er tritt

 

- wir treten
- ihr tretet
- sie tretem

 


 
VERDERBEN skaziť sa, pokaziť sa (o jedle)

- ich verderbe
- du verdirbst
- er verdirbt

 

- wir verderben
- ihr verderbt
- sie verderben

 
 
VERTRAGEN zniesť, strpieť, vydržať

- ich vertrage
- du verträgst
- er verträgt

 

- wir vertragen
- ihr vertragt
- sie vertragen

 
 
WERBEN získavať, uchádzať sa o, verbovať

- ich werbe
- du wirbst
- er wirbt

 

- wir werben
- ihr werbt
- sie werben

 
 
BEFEHLEN rozkázať, nariadiť

- ich befehle
- du befiehlst
- er befiehlt

 

- wir befehlen
- ihr befehlt
- sie befehlen

 
 
MELKEN dojiť, podojiť

- ich melke
- du milkst
- er milkt

 

- wir melken
- ihr melkt
- sie melken

 
 
ERLÖSCHEN vyhasnúť, zahasiť, vymazať

- ich erlösche
- du erlischst
- er erlischt

 

- wir erlöschen
- ihr erlöscht
- sie erlöschen

 


 

 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021