Privlastňovacie zámená a privlastňovanie

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.05.2014
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 414 slov
Počet zobrazení: 9 557
Tlačení: 421
Uložení: 406
Praktické!
Privlastňovacie zámená a privlastňovanie
- v nemeckom jazyku, na rozdiel od slovenčiny, poznáme len dva tvary privlastňovacích zámen, spoločný tvar pre podstatné mená mužského a stredného rodu (mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr) a spoločný tvar pre podstatné mená ženského rodu a množné číslo (meine, deine, seine, ihre, unsere, eure, ihre, Ihre)
napr. môj brat, moja sestra, moje dieťa, moji rodičia (kým v slovenčine má privlastňovacie zámeno „môj“ rozličné podoby podľa rodu a čísla podstatného mena, v nemčine to môže byť len tvar „mein“ alebo „meine“)
- aby sme vedeli priradiť ku konkrétnemu podstatnému menu správny tvar privlastňovacieho zámena, musíme dobre ovládať členy (rody) podstatných mien
napr.
tvoja lopta →
tvoja = dein/ deine
lopta = der Ball
- lopta je v nemčine mužského rodu, takže nie „deine“ (tvar pre ženský rod a množné číslo), ale „dein“ (tvar pre mužský a stredný rod):
tvoja lopta = dein Ball
tvoje lopty →
tvoje = dein/ deine
lopty = die Bälle
- je to množné číslo, takže nie „dein“ (tvar pre mužský a stredný rod), ale „deine“ (tvar pre ženský rod a množné číslo podstatných mien)
tvoje lopty = deine Bälle
 
- pred podstatným menom môže stáť buď určitý člen, alebo neurčitý člen (pozri tému Určitý a neurčitý člen podstatných mien), alebo záporný člen (pozri tému Zápor nicht alebo kein/ keine) alebo privlastňovacie zámeno, alebo číslovka, avšak nikdy nie spolu
napr. jej syn = ihr der Sohn ihr Sohn, dvaja dedkovia = zwei die Opas zwei Opas
 
- ak chceme privlastniť nejakej osobe s konkrétnym menom (vlastné podstatné meno) nejakú inú bytosť, vec alebo jav (Petrova lopta, Evin sen, Janova mama, kabát pána Wagnera) môžeme to urobiť dvoma spôsobmi a to buď tak, že k danému menu pripojíme koncovku -s, alebo pomocou predložky von
- v nemčine, na rozdiel od slovenčiny, mena osôb neskloňujeme (Petrova = Peter, Evin = Eva)
napr.
Janova mama = Jans Mutter = die Mutter von Jan
Petrova lopta = Peters Ball = der Ball von Peter
Evin sen = Evas Traum = der Traum von Eva
kabát pána Wagnera = Herr Wagners Mantel = der Mantel von Herr Wagner
 
- ak už dané meno (vlastné podstatné meno) končí na -s, -z alebo -x (Hans, Franz, Felix), nedávame koncovku -s, ale apostrof za menom, prípadne použijeme formu s „von“
napr.
Tomášov kabát = Thomas´ Mantel = der Mantel von Thomas
Felixov Pes = Felix´ Hund = der Hund von Felix
- ak však chceme privlastniť bytosť, vec alebo jav inej bytosti, veci alebo javu (tvár ženy, rám obrazu), teda nie osobe s konkrétnym menom, platia iné pravidlá (pozri tému Predložky a Skloňovanie podstatných mien)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.116