Deutschmobil 2: Lekcia 6 – prekladové vety

Cudzie jazyky » Nemčina

Autor: Chlapec monty
Typ práce: Ťahák
Dátum: 28.12.2007
Jazyk: Nemčina
Rozsah: 479 slov
Počet zobrazení: 15 207
Tlačení: 500
Uložení: 489
Praktické!

1. Sie macht keine Hausaufgaben, sondern sitzt vor dem Fenster.
- Nerobí si úlohy, ale sedí pri okne.

2. Sie will nicht sofort arbeiten, sondern will noch Pause machen.
- Nechchce hneď pracovať, ale chce mať ešte prestávku.

3. Sie muss am Schreibtisch sitzen, aber sie hat keine Lust.
- Musí sedieť za pisacím stolom, ale nemá chuť.

4. Sie findet Hausaufgaben blöd, aber sie fängt endlich an.
- Úlohy považuje za hlúpe, ale konečne začína.

5. Albert Einstein war kein guter Schüler.
- Albert Einstein nebol dobrým žiakom.

6. Trotzdem wurde er ein berühmter Physiker.
- Napriek tomu sa stal slávným fyzikom.

7. Zu ihrer Zeit gab es immer wieder Krieg überall in Europa.
- Za jej čias bola vojna všade v Európe.

8. Trotzdem arbeitete Bertha von Sutter ihr Leben lang für den Frieden.
- Napriek tomu pracovala Bertha von Sutter cely svoj život za mier.

9. Meine Eltern wollen, dass ich im Leben mehr erreiche als sie.
- Moji rodicia chcú, aby som v živote dosiahol viac ako oni.

10. Deshalb darf ich nur gute Noten nach Hause bringen.
- Preto musím domov nosiť iba dobré známky.

11. Paul hat schlechte Noten in Mathe.
- Paul má z matematiky zlé známky.

12. Außerdem hat er Probleme auch mit dem Mathelehrer.
- Okrem toho má tiež problémy s učiteľom matematiky.

13. Obwohl Norbert Zeugnisse nicht gut findet, braucht er zum Lernen Noten als Kontrolle.
- Hoci Norbert nepovažuje hodnotenia za dobré, potrebuje k učeniu známky ako kontrolu.

14. Obwohl Max bei schlechten Noten zu Hause keinen Ärger bekommt, ist er furchtbar von sich selbst enttäuscht.
- Hoci Max nemá doma za zlé známky problémy, je sám so seba strašne sklamaný.

15. Obwohl Sabine Noten unwichtig findet, muss sie nur gute nach Hause bringen.
- Hoci považuje Sabína známky za nepodstatné, domov musí nosiť iba dobré známky.

16. Man kann nach dem Essen schlecht lernen und wird leicht müde.
- Po jedle sa ťažko učí a ľahko sa unaví.

17. Das Gehirn braucht etwas Zeit, um warm zu werden.
- Mozok potrebuje trochu času, aby sa zahrial.

18. Man sollte möglichst immer zu gleicher Tageszeit Hausaufgaben machen.
- Úlohy by sa mali robiť podľa možnosti v tom istom čase.

19. Man gewöhnt sich dann an diese Zeit, und es macht einem nicht mehr so große Schwierigkeiten anzufangen.
- Na tento čas sa potom navykne a človeku to nespôsobuje veľke ťažkosti začínať.

20. Die beste Zeit zum Arbeiten muss jeder für sich selbst herausfindet.
- Najlepší čas na prácu si musí nájsť každý sám.

21. Ich finde es gut, wenn niemand Noten bekommen würde.
- Považujem to za dobré, keby nikto nedostával známky.

22. Wenn es keine Schule gäbe, würden die Kinder nichts von Lehrern bekommen.
- Keby nebolo školy, deti by od učiteľov nič nezískali.

23. Ich habe den besten Aufsatz geschrieben.
- Napísal som najlepšiu slohovú prácu.

24. Ich habe das lustigste Mädchen kennen gelernt.
- Spoznal som najveselšie dievča.

25. Anna hat das schönste Bild gemalt.
- Anna namalovala najkrajší obraz.

26. Andreas hat die meisten Fehler im Diktat.
- Andreas mal v diktáte najviac chýb.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Nemčina

:: Aktuelle Wechselkurse Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018