Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) – podľa skratky

  Názov práce Kategória
Slovenčina EČV BA (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV BL (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV BD (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV BE (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV BI (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV BT (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV BB (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV BC (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV BK (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV BJ (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV BN (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV BR (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV BS (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV BY (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV CA (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV DK (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV DS (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV DT (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV GA (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV GL (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV HC (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV HE (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV IL (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV KA (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV KE (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV KC (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV KI (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV KK (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV KM (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV KN (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV KS (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV LC (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV LE (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV LM (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV LV (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV MA (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV MI (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV ML (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV MT (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV MY (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV NR (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV NI (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV NT (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV NM (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV NO (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV NZ (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV PB (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV PD (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV PE (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV PK (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV PN (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV PO (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV PV (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV PS (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV PP (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV PT (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV PU (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV RA (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV RK (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV RS (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV RV (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV SA (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV SB (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV SC (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV SE (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV SI (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV SK (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV SL (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV SN (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV SO (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV SP (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV SV (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV TT (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV TA (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV TB (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV TN (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV TC (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV TE (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV TO (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV TR (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV TS (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV TV (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV VK (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV VT (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV ZA (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV ZI (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV ZL (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV ZC (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV ZH (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV ZM (ŠPZ skratka) Nezaradené
Slovenčina EČV ZV (ŠPZ skratka) Nezaradené
0.015