Stužková slávnosť – Scenár a organizácia

Ostatné » Nezaradené

Autor: celestina (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 21.11.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 222 slov
Počet zobrazení: 680
Tlačení: 52
Uložení: 42

Stužková slávnosť – Scenár a organizácia

Stužková slávnosť je udalosť, ktorá má mať v našich spomienkach trvalú hodnotu, pretože je jedinečnou udalosťou, na ktorej sa v rovnakom čase, na rovnakom mieste stretávajú žiaci, ich rodičia, učitelia a ďalší pozvaní hostia.

Je miestom, kde atmosféra dýcha krásnymi vôňami, elegantnými šatami , dobrou náladou, úsmevmi na tvárach, ale aj očakávaním, ako to všetko dopadne.

Aby tá udalosť mala trvalú hodnotu s krásnymi spomienkami všetkých zúčastnených, je dôležité do nej investovať nielen finančnú hotovosť, ale aj premyslenú organizáciu, aby celkový dojem netrpel dezorientáciou , chaosom, nevhodným vystupovaním, ťaživou atmosférou spôsobenou napr. zlým výberom hudobného moderátora, kameramana, nič nehovoriacim programom, hluchými miestami, kedy nikto nevie, čo má nasledovať a podobne.

Rovnako dôležité je uvedomiť si, že stužková slávnosť nie je diskotékou, na ktorú chodia každý týždeň, a kde sa oni len zabávajú, venujú svojim priateľom a priateľkám, bez účasti rodičov a učiteľov.

Stužková slávnosť je v prvom rade udalosť , možno ich prvé spoločné stretnutie s rodičmi, pedagogickým zborom a vôbec s ľuďmi, na ktorých by im malo záležať, aby sa cítili rovnako dobre ako oni, keďže sú hostiteľmi, a pozvali si ich ako svojich hostí.

Triedny učiteľ /učiteľka nie je len pozvaný hosť, ale pre žiakov jediná najbližšia osoba, s ktorou by sa mali radiť, keď im záleží na tom, aby všetko dobre dopadlo. Lebo práve triedny učiteľ /učiteľka zodpovedá za organizačný priebeh stužkovej slávnosti ,a to nielen jej slávnostnej časti , ale aj ďalšieho programu.

Citlivo usmerňuje, odporúča vhodnejšie spôsoby, možnosti a pod., aby stužkovou slávnosťou neutrpelo dobré meno školy a stužková slávnosť mala dôstojný priebeh.

Program by mal byť nápaditý, zábavný, vtipný, ale nemal by byť zbytočne dlhý, nemal by nikoho urážať a pod.

Keďže žiaci s organizovaním podobných spoločenských udalostí nemajú skúsenosti, je potrebné ,aby im bol triedny učiteľ /učiteľka nápomocný .

Scenár na stužkovú slávnosť

 1. Odporúča sa na začiatku školského roka zvoliť si v triede organizačný výbor, ktorý bude mať na starosti celý scenár a bude dohliadať na to, aby zodpovední za zverené úlohy si plnili svoje povinnosti na 100% .
 1. Rozdelenie úloh:

Predpríprava:

Zabezpečiť min. 1 rok dopredu vhodnú miestnosť, termín konania slávnosti.

Zabezpečiť postupné vyberanie peňazí, aby celkové náklady neboli nárazovým zaťažením finančného rozpočtu rodiny.

Zabezpečiť dobrého diskotekára, ktorý vyplní hluché miesta hovoreným slovom a dobrým výberom hudby, ktorá sa nielen dobre počúva, ale hlavne, na ktorú sa dobre zabávajú rodičia aj žiaci. Neznamená to, že to zákonite musia byť ošúchané skladby „70 rokov“, je určite veľa dobrých súčasných skladieb, či už modernej, alebo ľudovej hudby, len ich treba vedieť nájsť a zaradiť do repertoáru. (Za to platíte, tak vyžadujte kvalitu!).

(Min. 50 % úspechu dobrej stužkovej slávnosti je dobrý diskotekár.)

Získať rodičov, ktorí sú ochotní aktívne pomôcť pri organizácii, pri odvoze, pri vyúčtovaní ako aj ukončení slávnosti, a pod.

Zabezpečiť naozaj profesionálneho kameramana, fotografa.

Je zbytočné, aby fotilo či natáčalo mnoho ľudí, a hostia v sále tak vidia len tmoliacich sa ľudí s kamerami a fotoaparátmi ,a nie program, či stužkujúcich žiakov.

Zabezpečiť primerané jedlo, nápoje a občerstvenie.

V dostatočnom predstihu nacvičiť program a viackrát si ho preskúšať.

Nacvičiť slávnosť nástupu s vhodným výberom hudby a vhodnou choreografiou. Nacvičiť a preskúšať si moderovanie programu. Moderátor má mať výrazný hlas, správne artikulovať a vedieť vystupovať, nespoliehať sa na improvizáciu.

Zhotoviť pravopisne bezchybné pozvánky pre učiteľov s náležitými údajmi o mieste, termíne a čase konania stužkovej slávnosti, a najskôr dva týždne pred stužkovou pozvať učiteľov /učiteľky.

Dať si zhotoviť oznámenia o ukončení štúdia, na ktorých nemajú svoje miesto nevhodné citáty, alebo obrázky . Mali by odrážať vedomosti a zručnosti žiakov/žiačok školy, ktorú reprezentujú.

Žiacka organizácia :

· vybrať moderátora / moderátorku večera,

 • pripraviť príhovor žiaka/žiačky,
 • určiť zodpovedných za výzdobu sály, zasadací poriadok, menovky na stôl, 2 šerpy a stužky
 • určiť zodpovedných za kvety pre rodičov, učiteľov,
 • postarať sa o rodičov po príchode do sály – uviesť ich na miesto,
 • určiť zodpovedných za uvedenie učiteľov na ich miesto po príchode do sály,
 • určiť zodpovedných za starostlivosť o plynulý priebeh stužkovej slávnosti, bez hluchých miest, striedať program s tanečnými kolami, a
 • uvedomiť si starostlivosť o rodičov a učiteľov, aby sa aj oni dobre cítili a

Doporučená organizácia slávnostnej časti večera:

 1. Nástup žiakov podľa vopred odskúšanej choreografie,
 2. Otvorenie stužkovej slávnosti – moderátorka/ moderátor privítajú rodičov, učiteľov a pozvaných hostí.
 3. Jeden z moderátorov prednesie príhovor za žiakov, kde v závere by malo byť poďakovanie triednemu učiteľovi / učiteľke. Dvaja žiaci(chlapec a dievča) na konci príhovoru odnesú kvety pre triedneho učiteľa / triednu učiteľku.
 4. Potom vyzvú na príhovor zástupcu rodičov(ak sú vopred dohodnutí), ak nie, tak tak vyzvú triedneho učiteľa/ učiteľku. Medzitým poverený žiak ide k stolu, kde sedia učitelia a odvedie triedneho učiteľa/ triednu učiteľku na miesto stužkovania.
 5. Triedny učiteľ / triedna učiteľka po skončení príhovoru zostane čakať na ošerpovanie
 6. Moderátor večera poprosí o účasť na slávnostnom akte stužkovania riaditeľa školy, príp. zástupcov riaditeľa školy. Medzitým poverený žiak ide k stolu, kde sedia učitelia, odovzdá kvety riaditeľovi a odvedie na ho na miesto stužkovania.
 7. Moderátor vyzve svojich spolužiakov, aby dali „šerpovacie “ stuhy triednemu učiteľovi / triednej učiteľke a riaditeľovi školy. Dvaja žiaci prinesú stuhy a pripnú ich triednemu učiteľovi a riaditeľovi školy.
 8. Moderátor večera vyzve triedneho učiteľa/ triednu učiteľku a riaditeľa školy k slávnostnému aktu stužkovania žiakov.
 9. Zástupca inej triedy ( odporúča sa tretiak z triedy rovnakého odboru, či špecializácie) číta mená žiakov a druhý žiak ( z rovnakej triedy) drží vankúšik zo stužkami.
 10. Každý žiak po prečítaní svojho mena príde k triednemu učiteľovi, ktorý mu pripne stužku, podá ruku, prejde k riaditeľovi, tiež podá ruku a pred zaradením sa na miesto sa všetkým prítomným ukloní, prejde k stolu s pohármi na prípitok, zoberie si ho a zaradí sa na svoje miesto.
 11. Po skončení stužkovania moderátor večera vystúpi, poďakuje sa za slávnostný akt stužkovania a požiada riaditeľa školy o slávnostný prípitok.
 12. Po prípitku odložia poháre na stôl a zaspievajú študentskú
 13. Po odznení študentskej hymny moderátor večera ukončí slávnostnú časť, ešte raz sa poďakuje triednemu učiteľovi a riaditeľovi školy, ktorých určení žiaci odvedú na miesto. Ostatní žiaci čakajú, nerozchádzajú sa, až kým sa vrátia žiaci , ktorí odviedli učiteľov k stolu.
 14. Moderátor sa všetkým poďakuje za pozornosť, ukončí slávnostnú časť večera a uvedie v krátkosti ďalší program s tým, že oznámi, v akom poradí čo bude nasledovať, aby rodičia, učitelia i hostia, ktorí budú musieť odísť skôr, vedeli, čo bude nasledovať.

Napr. oznámiť , v akom poradí bude nasledovať :

 • tanec s rodičmi,
 • tanec s učiteľmi,
 • večera,
 • predávanie lístkov do tomboly,
 • program,
 • pred polnocou(alebo presný čas) losovanie tomboly,
 • sólo pre triedneho učiteľa, akt krájania torty či rozbitia pohára,
 • čas podávania druhej večere.

15. Na záver všetkým popraje príjemnú zábavu, pekné prežitie večera a všetci sa rozídu na svoje miesta.

Zmeny akéhokoľvek druhu sú povolené, napríklad:

 • vítanie hostí dvojicou do kroja oblečených žiakov, ktorí vítali hostí pred vstupom do miestnosti chlebom, soľou a „štamperlíčkom“,
 • pripravený scenár( program) na stoloch, aby rodičia a učitelia vedeli, čo bude nasledovať, kto tam bude účinkovať, čo sa bude podávať a pod.( ale skôr v zábavnej forme, netradičný)
 • nečakané prekvapenia v podobe netradičných cien v tombole,...

A slovo na záver:

Stužková slávnosť má byť jedinečná, neopakovateľná. Nemala by prebehnúť škrobene, násilne, s potom na tvári a studenými rukami od nervozity a trémy. Je čarovná práve v tých

nedokonalostiach, malých prešľapoch, ale aj v tej obrovskej snahe všetkých, aby slávnostný večer vyšiel tak, ako sme si všetci priali.

Tak nech sa Vám vydarí tak, aby ostali tie najkrajšie spomienky, spomienkami zo stužkovej slávnosti, na celý život.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#stužková slávnosť


Odporúčame

Ostatné » Nezaradené

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.027 s.
Zavrieť reklamu