Vzťah k Bohu – teizmus, antiteizmus, monoteizmus, polyteizmus, ateizmus

Ostatné » Občianska náuka

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 408 slov
Počet zobrazení: 434
Tlačení: 45
Uložení: 42

MATURITNÁ OTÁZKA č.3

- Vzťah k Bohu – teizmus, antiteizmus, monoteizmus, polyteizmus, ateizmus
- Kultúra – kultúrny relativizmus, dominantná kultúra, subkultúra, kontrakultúra
- Ukážka – analyzujte nemateriálne prvky kultúry
- Postoj k eutanázii - výhody/nevýhody + protiargumenty
- pasívna/aktívna eutanázia
- krajiny v kt. je schválená + situácia na Slovensku

VZŤAH K BOHU

TEIZMUS
- viera v Boha, pričom Boh je chápaný ako konkrétna osoba, ktorá zapríčinila vznik sveta, ale aj priamo zasahuje do jeho diania, koná zázraky a využíva nadprirodzené sily
ANTITEIZMUS
- presvedčenie, že náboženstvo a osobitne teistické názory sú pre ľudskú spoločnosť škodlivé a aj keby mal teizmus pravdu, tak by boli jeho tézy neprijateľné
MONOTEIZMUS
- viera v jedného Boha (Kresťanstvo, Judaizmus, Islam)
POLYTEIZMUS
- viera vo viacerých bohov (Hinduizmus – Brahma, Višna, Šiva)
ATEIZMUS – popiera existenciu Boha.
Deizmus – odmieta teistického osobného Boha, avšak uznáva Boha ako prvotnú príčinu – stvoriteľa sveta, ktorý do jeho diania viac nezasahuje, nekoná zázraky ani nepoužíva nadprirodzené sily.
Agnosticizmus – Božiu existenciu nemožno ani vyvrátiť, ani potvrdiť.

KULTÚRA
- zahŕňa všetky výtvory ľudskej práce (jazyk, hodnoty, vzory správania, normy, poznatky,..) – kolektívny produkt viacerých generácií
• materiálna – predmety vytvorené človekom
• duchovná (nemateriálne) – názory, poznatky, hodnoty, normy,.. – organizujú ľudské správanie a život v spoločnosi

- sociokultúrny systém zahŕňa:
1. dominantnú kultúru – hlavnú, najviac ľudí
2. subkultúry – kultúry sociálnych skupín existujúce v dominantnej
3. kontrakultúry – kultúry sociálnych skupín ktoré sú v rozpore s dominantnou

- pri hodnotení rozmanitostí kultúr sa uplatňujú dve základné stanoviská:
• etnocentrizmus = vyzdvihovnie len vlastnej kultúry
• kultúrny relativizmus = chápanie všetkých ,ultúr ako výnimočných

EUTANÁZIA
- akt spôsobenia alebo urýchlenia smrti ťažko chorého človeka
- rozoznávame niekoľko druhov eutanázie:
• priamu /nepriamu
• nedobrovoľnú - ak sa vykoná bez jeho žiadosti
• dobrovoľnú – ak sa vykoná na jeho žiadosť
• násilnú - proti vôli pacienta
• aktívnu - zdravotnícky pracovník koná tak, aby spôsobil pacientovu smrť, napr. pichnutie smrtiacej injekcie
• pasívnu - zdravotnícky pracovník neposkytne pacientovi potrebnú starostlivosť s úmyslom, aby pacient zomrel

ARGUMENTY ZA EUTANÁZIU
- Nemá význam predlžovať ľudské utrpenie
- Udržiavaním nevyliečiteľne chorých pri živote sa plytvá prostriedkami na zdravotnú starostlivosť
- Empatia so žalostným stavom pacienta vyvoláva psychické útrapy príbuzných

ARGUMENTY PROTI EUTANÁZII
- Každý má právo na dôstojnú smrť
- Život ja boží dar, ktorý treba chrániť od počiatku po prirodzenú smrť
- Eutanázia prináša aj možnosť omylov a manipulácii
- Vždy existuje nádej na uzdravenie

- k európskym krajinám, kde je eutanázia legálna, patrí Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Švajčiarsko a Albánsko – v týchto štátoch sa jej hovorí aj aktívna eutanázia a predstavuje podanie smrtiaceho prostriedku na žiadosť chorého
- z mimoeurópskych krajín majú úpravu niektorej formy ukončenia života americké štáty Texas, Oregon, Washington a aj Japonsko
- na Slovensku orgány činné v trestnom konaní neskúmajú či ide o eutanáziu, posudzujú ju ako trestný čin

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Polywtyzmu

Diskusia: Vzťah k Bohu – teizmus, antiteizmus, monoteizmus, polyteizmus, ateizmus

Pridať nový komentár


Odporúčame

Ostatné » Občianska náuka

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021