Stredoveká filozofia – ako ju definujeme? základné znaky? predstavitelia?

Ostatné » Občianska náuka

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 635 slov
Počet zobrazení: 325
Tlačení: 31
Uložení: 27

MATURITNÁ OTÁZKA č. 5

- Stredoveká filozofia – ako ju definujeme? základné znaky? predstavitelia?
- vysvetlite spor o univerzálie
- Temperament – typy, charakteristika podľa Junga alebo Hippokrata
- Ukážka – určite typ temperamentu podľa obrázka
- Globalizácia – názor, argumenty za a proti

STREDOVEKÁ FILOZOFIA
- dlhé obdobie, nepresný začiatok a koniec - približne 4/6 stor.p.n.l – 13/15 stor.
- „stredovek“ pochádza z latinského slova „media ateas“
- nástup Kresťanstva – všetko existuje vďaka Bohu, odvrátilo pozornosť od prírody
temné obdobie - obdobie rozvoja cirkvi a cirkevných vojen, cirkev mala veľkú moc aj vo svetských záležitostiach vytvorila inštitúciu inkvizície kvôli ohrozeniu cirkvi kacírmi, ktorí ju spochybňovali, alebo zosmiešňovali (predovšetkým v Španielsku), inkvizítori používali pri vypočúvaní neraz mučenie, ktoré prinútilo vypočúvaného priznať i nepravdu - trest - upálenie na hranici alebo obesenie
- pozitívom bol predovšetkým rozvoj miest (stavali sa nové mestá, hrady a zámky), rozvoj vzdelania a kultúry (predovšetkým pre vyššie vrstvy)
- delenie a predstavitelia: SCHOLASTIKA (Tomáš Akvínsky) a PATRISTIKA (Augustínus Aurélius)

PATRISTIKA (100-700)
- pater = duchovný otec, učenie svätých otcov – všemohúcnosť Boha, pokora,...
AUGUSTÍNUS AURÉLIUS (354 - 430)
- kňaz, biskup, filozof, najhlbší mysliteľ, preklenul spor medzi filozofiou a náboženstvom (viera a rozum)
- dielo Vyznania – spoveď o zmenách v jeho živote, o hľadaní pravdy (zo zlodeja, svetské radovánky)
- filozofiu chápal ako lásku k múdrosti, tvoril filozofiu pre teológiu
- predmetom jeho skúmania bol Boh (pravda, krása) a človek ako Božie stvorenie (telo+nadradená duša)
- proces poznávania Boha prechádza cez ľudské vnútro
- učenie o predestinácií (predurčenie) – ľudia majú dedičný hriech, preto umierajú

SCHOLARISTIKA (800-1500)
- školská filozofia, učenie sa presunulo do kláštorských škôl, hl. predmet - filozofia má byť slúžkou teológie
- ranná scholaristika – spor realistov a nominalistov o univerzálie = všeobecné pojmy
• realisti – najprv existovali pojmy a podľa nich neskôr vznikli veci
• nominalisti – reálne existujú veci a pojmy slúžia na ich pomenovanie – od rozumu k viere
- vrcholná scholaristika – vzdelanosť na univerzitách – prvé univerzity: Bologna, Paríž, Oxford, vznikajú veľké súhrnné encyklopedické diela, filozofia sa študuje na podklade siedmych slobodných učení: logiky, gramatiky, aritmetiky, rétoriky, geometrie, astronómie, hudby
TOMÁŠ AKVINSKÝ (1225-1274)
- svätec, mystik, teológ, položil základy nového chápania kresťanskej filozofie i teológie
- zakladateľ filozofického smeru TOMIZMUS
- predmet filozofie je Boh (viera) a svet (rozum), rozlišuje pravdy viery – zjavené (dokonalejšie) a pravdy rozumu – obe sú od Boha, kde nepostačuje rozum nastupuje viera
- podstata vecí (vplyv Aristotela) – veci sa skladajú z látky (táto nesie v sebe možnosť stať sa niečím konkrétnym) a z formy (nadobudnutie vlastností, tvarov,..)
- Boh mal najprv myšlienky a predstavy o svete – podľa nich stvoril svet (prechod od všeobecného k jednotlivému)

TEMPERAMENT ČLOVEKA

- sústava psychických vlastností, ktoré sa prejavujú spôsobom reagovania, správania sa a prežívania človeka
- teóriu temperamentu vypracoval Hippokrates (5 stor. p.n.l.) – podľa typu tekutín prevládajúcich v tele
Typy temperamentu podľa Hippokrates:

SANGVINIK (sanguis = krv)
- sa vyznačuje nestálou povahou, živosťou, pohyblivosťou, rýchlym vznikom a striedaním nehlbokých citových vzplanutí
- veselý, optimistický, dobromyseľný, spoločenský
- spoločenský, dobrý vodca, čulý, nenútený, prístupný, bezstarostný.

CHOLERIK (cholé = žlč)
- je výbušnej povahy, ťažko sa ovláda, vznikajú u neho náhle, silné emocionálne reakcie
- neprispôsobivý a netolerantný, nedotklivý, nepokojný, útočný, výbušný, impulzívny, optimista, aktívny

MELANCHOLIK (melan cholé = čierna žlč)
- skôr uzavretý, nesmelý, prevláda u neho smutná nálada, býva depresívnejší, precitlivenejší, horšie prispôsobivý, city vznikajú pomaly ale sú trváce
- intenzívne prežíva udalosti, pomalý , ťažkopádne reaguje na stimuly

FLEGMATIK (phlegma = hlien)
- vyznačuje sa pokojnou povahou, pomalým nástupom a málo výrazným prejavom citových reakcií
- zachováva si odstup a reaguje racionálne i v náročných situáciách
- nepodlieha náladám, býva spoľahlivý, obozretný, rozvážny, zmierlivý, vyrovnaný, pokojný a vie sa ovládať

Typy temperamentu podľa Junga:
INTROVERT = uzavretý človek žijúci bohatým vnútorným životom, nespoločenský, menej komunikujúci s okolím (umelci)
EXTROVERT = je veľmi spoločenský, ľahko nadväzuje kontakty, je povrchnejší

GLOBALIZÁCIA
- proces narastania medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach (ekonomika, politika, kultúra, komunikácia, životné prostredie,..)

POZITÍVA:
- liberalizácia spôsobuje že svetový obchod mimoriadne rastie - rastie konkurencia
- internacionalizácia podnikania – prístup k trhom
- informačné technológie, ktoré umožňujú šetriť náklady a čas 
- poznávanie iných kultúr

NEGATÍVA:
- nárast bohatých a chudobných vrstiev a úbytok strednej vrstvy obyvateľstva
- nárast nezamestnaných
- zvyšovanie medzinárodnej kriminality, terorizmu a násilia
- zväčšovanie nespravodlivosti pri rozdeľovaní svetového bohatstva
- globálne otepľovanie (skleníkový efekt), poškodzovanie životného prostredia (vyrubovanie lesov, ničenie pôdy, znečisťovanie svetových oceánov a morí, vyčerpávanie zásob nerastných surovín, vznik nových civilizačných chorôb)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#stredoveka filozofia #patristika

Diskusia: Stredoveká filozofia – ako ju definujeme? základné znaky? predstavitelia?

Pridať nový komentár


Odporúčame

Ostatné » Občianska náuka

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.067