Filozofia humanizmu a renesancie – predstavitelia

Ostatné » Občianska náuka

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 470 slov
Počet zobrazení: 2 535
Tlačení: 194
Uložení: 168

MATURITNÁ OTÁZKA č. 7

- Filozofia humanizmu a renesancie – predstavitelia
- Analyzujte súčasné problémy rodinného a manželského života - príčiny konfliktov, ich riešenia, prevencia
Ukážky – je to rodina alebo nie?
- Problematika policajných právomocí - aké donucovacie prostriedky môžu používať?
- aké sú práva obvineného?
- postup pri zaistení osoby?
- aké úlohy má policajný zbor?
- Ukážka – charakterizujte právomoci

FILOZOFIA HUMANIZMU A RENESANCIE (14-16 stor.)
humanizmus = smer v ktorého centre pozornosti je človek, osobnosť so snahou poznať pravdu, prírodné zákonitosti, príčiny a dôsledky spoločenského diania
renesancia = znovuzrodenie, návrat k Antike, prechod medzi stredovekom a novovekom
- zmena pohľadu na svet vďaka objavom (nové kontinenty), vynálezom (kníhtlač, kompas, ďalekohľad, pušný prach,..), zmenám v kultúre, ekonómii (nové tovary, peňažná ekonómia, bankovníctvo), reformačné hnutia v cirkvi, nový spôsob výroby, géniovia v umení a ich tvorba
sekularizácia = svetskosť, zosvetšenie
- pozornosť sústredená na človeka a pozemský život, vyzdvihuje fantáziu, tvorivosť, individuálna činnosť
- voľnosť v myslení, umení (nahé telá), človek sa zbavil hanby a názoru že je len hriešnik = rozkvet umenia
- oslava prírody, prepojenie filozofie a prírodných vied
- pri poznávaní bolo v popredí zmyslové vnímanie
- MIKULÁŠ KUZÁNSKY – pripravil cestu heliocentrizmu, nekonečná vesmír, pohyb Zeme
- pojem Jedno = základ všetkého existujúceho, Jedno + Boh = dokonalosť
- učenie o učenej nevedomosti
- novoveká prírodoveda:
• VEDA O MAXIME (astronómia)
heliocentrizmus = Slnko stred vesmíru
- Mikuláš Kopernik – Zem sa točí oko vlastnej osi za 24h, obiehanie planét okolo Slnka
- Johann Kepler – planéty sa hýbu po eliptických dráhach, Slnko v ohnisku vesmíru
- Galileo Galilei – teória voľného pádu, ďalekohľad, „A predsa sa točí!“
- Issac Newton – zákon gravitácie, heliocentrizmus, dielo: Matematické princípy prírodnej filozofie
- Giordano Bruno – vrchol renesančnej prír. filozofie, kozmológia, myšlienka panteizmu = alebo naturalizmus je nábožensko-filozofické učenie, stotožňujúce boha s prírodou a pokladajúce prírodu za stelesnenie božstva (kvôli tomu upálený za kacírstvo)

 • VEDA O MINIME (anatómia)
  - skúmanie ľudského tela – prvé verejné pitvy, rozvoj fyziológie = náuka o fungovaní orgánov
  - W. Harwey – objavil malý krvný obeh
  - A. Vesalius – prvý atlas ľudského tela
  - Paracelsus – základy farmácie
 • NÁBOŽENSTVÁ – reformátori: Luther, Zwingli, Kalvín

PROBLEMATIKA POLICAJNÝCH PRÁVOMOCÍ

 1. Aké donucovacie prostriedky môžu používať?
  - hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany
  - prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku
  - putá, zbraň, služobný pes
  - technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku ( zastavovací pás )
  - špeciálna vodná striekačka
  - zásahová výbuška
  - úder strelnou zbraňou, hrozba zbraňou
  - varovný výstrel do vzduchu
 2. Aké sú práva obvineného?
  - právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich
  - právo odmietnuť vypovedať
  - právo uvádzať okolnosti svedčiace v jeho prospech
  - právo navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy
  - právo robiť návrhy, podávať žiadosti a opravné prostriedky proti rozhodnutiam činných orgánov
  - právo zvoliť si obhajcu a radiť sa s ním aj počas úkonov
 3. Postup pri zaistení osoby?
  -
 4. Aké úlohy má policajný zbor?
  - chráni život a bezpečnosť osôb a majetku (osobnú bezpečnosť určených osôb a ochranu určených subjektov
  - odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov
  - vedie boj proti terorizmu
  - zabezpečuje ochranu štátnych hraníc
  - dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
  - vykonáva pátranie po osobách a pátranie po veciach

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Občianska náuka

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.063 s.
Zavrieť reklamu