Podstata pragmatickej filozofie – konsenzová teória pravdy, dynamické chápanie sveta

Ostatné » Občianska náuka

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 438 slov
Počet zobrazení: 1 782
Tlačení: 168
Uložení: 172

MATURITNÁ OTÁZKA č. 9

- Podstata pragmatickej filozofie – konsenzová teória pravdy, dynamické chápanie sveta, charakteristika idey pragmatizmu
- Štát, vznik štátu a jeho znaky, funkcie, štátne symboly
- Vecné právo – ukážka – aké práva majiteľa boli porušené?
- kam sa môže majiteľ obrátiť?
- na koho strane bola pravda?

PRAGMATICKÁ FILOZOFIA (19. stor. USA)
pragram = konanie, čin
- pôvodná americká filozofia, zachytáva americkú mentalitu – zbytočne sa niečím nezaoberať ak to neprináša zisk
- praktická filozofia – má 3 problémy: poznanie, pravda, význam
- pravdivé je len to, čo je človeku užitočné – podstatná užitočnosť
- nie je podstatné či sa predstavy, pojmy, súdy zhodujú so skutočnosťou, dôležité je aby boli prínosom pre konanie
- predstavitelia: Charles Sanders Peirce, John Dewey, Richard Rorty
• WILLIAM JAMES
- profesor na Harvardskej univerzite
- všetky naše pojmy, súdy majú zmysel iba vtedy, ak sú spojené s naším praktickým životom a sú pre nás užitočné
- pravda nie je odrazom pôvodných princípov, musí sa osvedčiť ako užitočná pre náš každodenný život
- kritérium pravdivosti je využiteľnosť, užitočnosť, úspešnosť
KONSENZOVA TEÓRIA PRAVDY = pravda na ktorej sa viacerí dohodnú, na pravde sa s „konečnou platnosťou“ dohodnú ľudia, ktorý sa napríklad podieľajú na výskume v nejakej oblasti poznávania
- James vychádza z dynamického chápania sveta = myslenie je neustále dianie, proces plynutia

ŠTÁT
– právna forma usporiadania spoločnosti

VZNIK - 6-4 tisíc rokov p.n.l.
- obdobie rozkladu prvotnopospolnej spoločnosti v súvislosti so spoločenskou deľbou práce
- chod spoločnosti sa komplikoval – vela remesiel, nárast obyvateľstva, konflikty, výmenný obchod
- ľudia sa z pudu sebazáchovy vzdali časti slobody a dali ju do rúk jednotlivca (malej skup.) kt. riadi spoločnosť
- verejná moc sa mení na štátnu moc

CHARAKTER ŠTÁTU
- forma organizácie spoločnosti, ktorá vznikla na základe zmluvy (istý poriadok)
- neosobný mocenský mechanizmus ktorého cieľom je efektívne spravovať územie a všetko čo sa na ňom nachádza

ZNAKY ŠTÁTU
1. štátne územie - vyznačené hranicami
2. štátna moc – jednotlivec/skupina riadia štát
3. štátne symboly – znak, hymna, vlajka, pečať
4. štátny jazyk, občianstvo
5. štátna zvrchovanosť/suverenita (samostatnosť/nezávislosť od inej moci)

FUNKCIE ŠTÁTU
vnútorné: ochrana práv a slobôd občanov, života, zdravia, ochrana súkromného a verejného majetku, ochrana verejného poriadku, ochrana prírody a kultúry, podpora rozvoja školstva, vedy, kultúry a vzdelania, zabezpečenie pravidiel chodu ekonomiky,...
vonkajšie: zabezpečenie spolupráce s inými štátmi, medzinárodnými organizáciami, obranyschopnosť štátu, zapojiť sa do boja za mier vo svete,...

VECNÉ PRÁVO
- zahŕňa: vlastníctvo, spoluvlastníctvo, bezpodielové vlastníctvo a právo k cudzím veciam
- vlastník je oprávnený vec držať, nakladať s ňou a užívať jej úžitkovú hodnotu
Nadobúdanie vlastníctva:
- zmluvou (kúpnou, darovacou alebo inou)
- dedením (zo zákona, zo závetu alebo odúmrťou - keď niet dedičov)
- rozhodnutím štátneho orgánu alebo súdu
- na základe iných skutočností stanovených zákonom
- Nájdením veci, ak je vlastník nájdenej veci neznámy, vlastníkom sa po roku stáva štát, ktorý tieto veci vydraží, ak je vlastník známy, vzniká povinnosť vec nájdenú vrátiť, pričom nálezné je spravidla 10% z ceny nálezu

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Podstata pragmatickej filozofie – konsenzová teória pravdy, dynamické chápanie sveta

Pridať nový komentár


Odporúčame

Ostatné » Občianska náuka

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.021 s.
Zavrieť reklamu