Občianske právo – spôsobilosť na právo a právne úkony

Ostatné » Občianska náuka

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 398 slov
Počet zobrazení: 2 416
Tlačení: 189
Uložení: 190

MATURITNÁ OTÁZKA č.12

- Občianske právo – spôsobilosť na právo a právne úkony, kedy vzniká/zaniká spôsobilosť, rozdiel medzi fyzickou a právnickou osobou, charakteristika právneho úkonu
- Filozofia Augustína Aurélia – jeho citát ′Miluj a konaj čo len chceš.′ + porovnanie s Aristotelom
- Problematika tolerancie v Slovenskej republike, rómske ekubu – ukážky

OBČIANSKÉ PRÁVO
- základné odvetvie občianskeho práva
- upravuje vzájomné vzťahy medzi občanmi, fyzickými a právnickými osobami aj vo vzťahu k štátu
- patrí tu: ochrana osobnej slobody, občianskej cti, ľudskej dôstojnosti apod., osobných prejavov, ochrana mena (u fyzických os.) alebo názvu (u právnickych osôb)
- hlavný prameň: Občiansky zákonník (char. a upravuje právne úkony), Ústava SR, Občiansky súdny poriadok
právna spôsobilosť = spôsobilosť mať práva a povinnosti, súd môže osobu pozbaviť právnej spôsobilosti, ak je duševne chorá, obmedziť ak osoba nadmerne užíva alkohol, omamné látky a pod., vzniká narodením, zaniká smrťou
spôsobilosť na právne úkony = spôsobilosť svojím konaním vytvárať, meniť, rušiť právne úkony, nadobúda sa plnoletosťou, zaniká smrťou
právne úkony: kúpna zmluva, závet, darovacia zmluva, poistná zmluva, nájomná zmluva, zmluva o ubytovaní, vyhlásenie verejnej súťaže
fyzická osoba = jednotlivec
právnická osoba = organizácia osôb alebo majetku (napr.: firma)
- právna subjektivita právnickej osoby = vstupovanie do právnických vzťahov pod vlastným menom alebo hlavičkou firmy a niesť zodpovednosť za záväzky, vzniká zdiadením

AUGUSTÍNUS AURÉLIUS (354 - 430)
- kňaz, biskup, filozof, najhlbší mysliteľ, preklenul spor medzi filozofiou a náboženstvom (viera a rozum)
- dielo Vyznania – spoveď o zmenách v jeho živote, o hľadaní pravdy (zo zlodeja, svetské radovánky)
- filozofiu chápal ako lásku k múdrosti, tvoril filozofiu pre teológiu
- predmetom jeho skúmania bol Boh (pravda, krása) a človek ako Božie stvorenie (telo + nadradená duša)
- proces poznávania Boha prechádza cez ľudské vnútro – epochálny objav – „Nevychádzaj von, vráť sa späť do svojho vnútra! V ľudskom vnútri prebýva pravda.“
- učenie o predestinácií (predurčenie) – ľudia majú dedičný hriech, preto umierajú
- v etike zdôrazňuje lásku, ktorú stotožňuje s vôľou; „Miluj – a konaj, čo chceš.“ láska k Bohu je najvyššou cnosťou a zárukou dobrého konania

ARISTOTELES (384-322 p.n.l.)
- podľa neho sa podstata nachádza vo veciach samotných, základ vedeckého
 poznania tvorí zmyslové vnímanie
logicky usporiadal pojmy: DRUH (najužší pojem), ROD, KATEGÓRIA (najširší pojem)
- prvý krát sa objavuje metafyzika = nadprírodné skúmanie nadzmyslového sveta
dualista – každá vec má svoju látku formu, látka je vec z ktorej môže niečo vzniknúť, podlieha zmene, forma je nadobudnutie charakteristických vlastností
JEDNOTA VECI = látka (kus mramoru) + forma(socha)
- prvolátka, najdokonalejšia forma, neobsahuje žiadnu látku = Boh – čisté bytie, plnosť všetkého, čo existuje = príčina všetkého pohybu, sám je nehybný - „Boh pohybuje svetom, ako milovaný predmet pohybuje svojim milencom“
- geocentrizmus, tvrdil že vesmír je konečný
- Aristotelova zlatá cesta

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#občianske právo #maturitne temy pravna nauka

Diskusia: Občianske právo – spôsobilosť na právo a právne úkony

Pridať nový komentár


Odporúčame

Ostatné » Občianska náuka

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.019 s.
Zavrieť reklamu