Politický systém, zložky politického systému

Ostatné » Občianska náuka

Autor: katyp (19)
Typ práce: Referát
Dátum: 29.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 344 slov
Počet zobrazení: 2 263
Tlačení: 230
Uložení: 224

Vysvetlite pojem politický systém, vymenujte a charakterizujte zložky politického systému. Uveďte ciele a úlohy ekonomických a neekonomických nátlakových skupín

a porovnajte prostriedky ich „nátlaku“. Zaujmite vlastné stanovisko k pôsobeniu 3. sektora v politickom systéme SR.

OSNOVA:

1. Politický systém

 1. Zložky politického systému
 2. TretísektorvpolitickomsystémeSR

Politický systém:

 • systém politických subjektov a politických vzťahov, rovnako aj vykonávanie všetkých politických činností

Zložky politického systému:

1. Štát a štátne orgány:

 • najdôležitejšia zložka politického systému
 • patria sem:
 1. orgány štátnej správy – okresné a krajské úrady
 2. orgány štátnej moci - vláda, parlament , súdnictvo
 3. štátne inštitúcie - školy, SAV, FNM, Štatistický úrad SR
 4. úradnícke osoby – pracovníci štátnej správy
 5. ostatné zložky – polícia, armáda

2. Politické strany a hnutia:

 • prostredníctvom nich sa občania zúčastňujú na politickom živote spoločnosti
 • členom s právom voliť a byť volený môže byť občan SR starší ako 18
 • politické strany nesmú porušiť ústavu a zákony

3. Ekonomické nátlakové skupiny

 • zoskupenia občanov, ktoré nechcú priamo vstúpiť do politiky, nestoja však mimo politiky
 • združenia sa menia v politike na nátlakové vtedy ak chcú presadiť svoj cieľ
 • cieľ: ekonomické a existenčné záujmy jednotlivých členov
 • zaraďujeme sem:
 1. pracovné organizácie
 2. obchodná komora
 3. poľnohospodárske združenia
 4. výrobné a profesné združenia
 • majú 3 možnosti ovplyvňovať politiku:
 1. vytvoriť dohodu s PS a tá dá do svojho programu presadzovanie ich záujmov
 2. rokovať s vládou (Kolektívna zmluva)
 3. organizovať nátlakové akcie – štrajky, demonštrácie, mítingy

4. Neekonomické nátlakové skupiny

 • podstatou je neekonomický charakter
 • zaraďujeme sem:
  1. organizácia žien a mládeže
  2. rasové, etnické organizácie
  3. náboženské organizácie, združenia miest a obcí
  4. na ochranu občianskych a ľudských práv
  5. mierové, ekologické
 • cieľ: dosiahnuť isté úspechy vo svojich oblastiach pôsobenia; nejde pri tom prioritne

o získavanie financií, ale o cieľ veci samotnej

 • zaujíma ich problém mieru, menšín, ekológie, občianskych práv, ochrany ..
 • hnutia – Greenpeace, Hnutie ..

5. Masmédia a iné inštitúcie

 • súkromné a verejnoprávne – televízie, rozhlas, tlač
 • ich úlohou je:
 1. sprostredkovať aktuálne informácie
 2. zabávať
 3. sprístupňovať vedomosti a vzdelanie
 4. pomáhať v živote

Tretí sektor v politickom systéme SR:

 • poslanie: poukázanie na problémy, ktoré sú dôležité pre celospoločenské zmeny
 • niektorými z problémov sa väčšinová časť populácie nemusí zaoberať
 • na poslanie a funkcie tretieho sektora môže mať každý človek iný názor
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#Politicky systém #občianska náuka


Odporúčame

Ostatné » Občianska náuka

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu