Šikanovanie, agresivita

Ostatné » Občianska náuka

Autor: katarina05 (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 02.03.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 300 slov
Počet zobrazení: 605
Tlačení: 60
Uložení: 62

Šikanovanie, agresivita

AGRESIA A AGRESIVITA

 • odlišné pojmy:

AGRESIVITA je to, čo máme v sebe – je to v génoch, dedičnosti

AGRESIA - je prejav chovania

V školskom prostredí môže žiak svoju agresiu vybíjať nasledovne:

 • na neživom predmete (ide napr. o mlátenie perom do lavice,rozbíjanie lavíc či stoličiek...)
 • na zvierati ( nikdy neposlať nahnevané agresívne dieťa venčiť psa, pretože zviera je slabší jedinec, do ktorého si agresor dovolí všetko!)
 • autoagresia ( je agresia orientovaná na seba – samopoškodzovanie, samovražda...Dieťa prežíva vysoké vnútorné napätie, preto je mu bolesť príjemná.)

D r u h y a u t o a g r e s i e :

TRICHOTILOMÁNIA – vytrhávanie vlasov

MASÍVNA ONYCHOFÁGIA hryzenie nechtov na rukách i nohách

GOTIKAROCK - čierna farba prevahe – t.j. nechty čierne,čierne oblečenie, oči namaľované čiernou farbou do šikma

- nesúvisí to so satanizmom !

Do autoagresie môže dieťa vniknúť, ak je:

zlá rodinná situácia – rozvod rodičov, smrť jedného z rodičov...

zlá psychická situácia – ide o šikanované deti

škola v spolupráci s rodinou (príklad dieťaťa, ktoré ide na zápis do 1.roč., ale...)

Staršie deti pri neúspechu unikajú do:

 1. závislostí
 2. úteky do partií

AGRESIA: EMOCIONÁLNA

INŠTRUMENTÁLNA nutná

žiadúca

EMOCIONÁLNA AGRESIA = zúrivosť ( nadávanie, je to podnet pre

 1. signálnu sústavu. Nepatrí sem vydieranie.)

INŠTRUMENTĹNA AGRESIA= do agresie ide človek s jasnou hlavou.

Jedinec žiada zisk.

V školskom prostredí je ziskom šikanovanie.

Nutná inštrumentálna agresia = obrana

KLASIFIKÁCIA AGRESIÍ

 • Predátorská agresia= prevažuje tu názor jednotlivca nad ostatnými – viď – neobľúbený žiak jedného učiteľa sa v zborovni stáva neobľúbencom celého pedagogického zboru
 • Agresia medzi samcami (samicami) = prejavuje sa v 2 obdobiach: - okolo 5. roku veku – JA! Poviem, s kým sa môžeš hrať (1 je vodca) - v puberte – 2 chlapci sa pobijú o jedno dievča
 • Dráždivá agresia = súvisí s hraničením, t.j. presne uč. zadá, čo od žiakov chce. Pr.: učiteľ diktuje diktát, dopredu povie stupnicu. V triede sa utvoria 3 skupiny – 1.sk. hodí pero na lavicu

2.sk. sa snaží rýchlo písať

3.sk. sa začna smiať

SMIECH je obrana proti dráždivej agresii.

 • Agresia vyvolaná strachom = u zvierat ide o útok

 V školskom prostredí ide o nenápadné inštrukcie – pred vstupom do

 1. triedy rodičia povedia „ Neboj sa, bude tam ...“
 • príchod Mikuláša – „ Príde čert a ten si ťa vezme...“
 • strach zo známky na vysvedčení

Dieťa sa nebojí postáv, bojí sa, že príde o priazeň svojich rodičov.

 • Rodičovská agresia otcovská alebo materinská
 • Agresia sexuálna = patrí sem SADIZMUS, MASOCHIZMUS...
 • Agresia ako obrana teritória = v školskom prostredí :

pre žiaka je jeho teritóriom vlastná školská aktovka. Učiteľ nesmie

chytať a vyberať z jeho tašky nič.

 1. MODUL

ŠIKANOVANIE

 • NIKDY NEPOUŽÍVAŤ SLOVO – „ŠIKANOVANIE“ ani pred deťmi, pretože pôvod slova je z franc. a znamená – ubližovať=trápiť, ani pred rodičmi, pretože oni si svoje deti bránia, a potom my sa stávame obeťou šikanovania zo strany rodičov,
 • V zákonníku ČR a ani v SR neexistuje toto slovo, vždy sa píše ako o zámernom ubližovaní

ŠIKANOVANIE musí spĺňať podmienky:

 1. Prevaha sily – psychickej, fyzickej, mentálnej, či mocenskej sily (pr. dieťa s vyššou inteligenciou môže šikanovať slabšieho jedinca, fyzicky zdatnejší športovec utiahnutého žiaka, dokonca aj riaditeľ školy príp. veľkého podniku môže šikanovať pracovníka kladením neprimeraných úloh, ktoré sa nedajú splniť...

„Čím inteligentnejší je človek,

tým je šikana premyslenejšia a skrytá.“

Pr. chlapec z vojenskej rodiny, izba 4+1, o 16.oo hod. nástup pred dverami bytu, všetci v pozore čakajú na príchod otca z práce, kontrola žiackej knižky a účtu z nákupov, jedálny lístok pred večerou, ráno – rozcvička pre celú rodinu, budík o 6.oo hod.,pri zlej známke a prekročení limitu pri nákupe = basa v malej izbe, kde bola len 1 posteľ – chlieb a voda=1 deň tvrdej basy

(chlapcovi hrozila dvojka zo správania a matka sa bála postihu svojho synu = 2 mesiace tvrdej basy. Nakoniec sa rozviedla - ===toto bol inteligentný agresor.!

 1. Obeť vníma útok nepríjemne – prezývky medzi deťmi - ak je niektorému žiakovi nepríjemná, ak sa s ňou nedokáže stotožniť, ide o šikanovanie

- útoky na rodičov – dieťa má právo brániť si svojho rodiča

- posmechy z nosenia okuliarov, posmechy z toho, čoho sa dieťa bojí – 

výška, pavúky...

 1. Dlhodobosť príp. krátkodobosť

Krátkodobé sú nebezpečnejšie, pretože prebiehajú počas vyučovacieho procesu. Tento spôsob šikanovania môže byť iba jednározový s rozsiahlymi následkami. (Chlapec, ktorého cez prestávku vyzliekli dohola a fotili ho mobilom. Bál sa to povedať.)

Smery šikanovania

 1. žiak žiak
 1. žiak učiteľ (žiak útočí na ženy pred dôchodkom a na handicapovaných uč. – krívajúci, silné okuliare...)
 1. učiteľ žiak (docilita, racionalizmus, skupinová hlúposť)
 1. rodič učiteľ ( veľmi často, pretože pre rodičov jev školevšade prístup, vplyv médií, platy a unikanie informácií zo zborovne!)
 1. učiteľ rodič ( učiteľ sa môže cez dieťa pomstiť rodičom)
 1. učiteľ učiteľ ( napr. pri generačnej výmene kolegov – mladí chcú prinieť niečo nové a starším dávajú pociťovať, že sú staromódni... Vtedy riaditeľ zo svojej pozície musí nastaviť v zborovni jasné tvrdé pravidlá.)

VÝVOJOVÉ ŠTÁDIÁ ŠIKANOVANIA

 1. OSTRAKIZMUS
 2. FYZICKÁ AGRESIA A PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA
 3. VYTVÁRANIE JADRA
 4. VYTVÁRANIE NORIEM
 5. TOTALITA
 1. ostrakizmus – ide o manipuláciu s obeťou – nikdy tu nejde o telesné ubližovanie

= ohováranie, zošmiešňovanie, ponižujúce nádavky, negatívne hodnotenie oblečenia spolužiačky či spolužiaka (utvorí sa skupina detí – obeť medzi seba nepustia = je to cudzinec)

OBEŤ – zhorší si prospech

 • na vyučovaní je „mimo“ (ak dieťa oslovíme, zľakne sa)
 • dieťa začne navštevovať mladšie ročníky ( začne ich následne šikanovať)

AGRESOR s obeťou experimentuje

 1. 2. fyzická agresia a psychická manipulácia

 OBEŤ – začne mať poruchy spánku (nočné pomočovanie, výkriky zo spánku...)

 • dieťa začne psychomatizovať (bolí ho brucho, hlava,... návštevy lekárov nepomôžu!)
 • začne voliť akúkoľvek formu úteku – napr. záškoláctvo
 • sebapoškodzovanie

Patrí sem – slovné vyhrážanie, psychické týranie, rozrezanie bundy, zlomenie pravítka. ..

AGRESOR - má pocit uspokojenia

- má pocit moci a dobre si ju užíva

 1. vytváranie jadra

 Agresor má svojich pomocníkov. Od šikanovania sú chránení, ale

 zúčastňujú sa ho. Tvoria pyramídu šikanovania.

OBEŤ je: - ťažko poškodzovaná

- prestáva dôverovať okoliu – učiteľom, spolužiakom, rodičom

- tu končí záškoláctvo

- v škole sa začne meniť jeho správanie –( vyhľadáva prítomnosť učiteľa, ale nenadviaže s ním kontakt)

- nechce chodiť na hodiny telesnej výchovy –( nechce ukazovať modriny, na hod. môže agresor v rámci hry nenápadne obeti ďalej ubližovať)

AGRESOR je závislý na šikane a je opojený mocou. Stále však dáva pozor, aby obeť nemusela ísť k lekárovi.

„ŠÁTEK“ – hra o život

 1. vytváranie noriem

- agresorov v pyramíde pribúda. Šikanujú: aktívnepasívne.

kopanie do obeti vymýšľanie trestov pre obeť, aby

sa zavďačili hlavnému

agresorovi.

OBEŤ: - je poškodzovaná na svojom zdraví

- prestáva sa brániť

- zmieri sa s osudom – dostáva sa do 1. štádia závislosti na šikanovaní

- nastáva u neho 1. paradoxný prevrat osobnosti (dieťa začne na seba

upozorňovať šaškovaním, obeť vykrikuje na hodine, baví agresorov...)

Hra: „odber krvi!“

 1. a 4. štádium šikanovania netreba riešiť!

Riešia sa metódou vonkajšieho nátlaku. Rieši to polícia !!!

Všetky tieto druhy šikanovania sa končia na súde.

 1. totalita toto štádium sa terapeuticky nerieši. Trieda sa musí rozpustiť.

OBEŤ končí na psychiatrii.

 • paradoxný prevrat v osobnosti
 • „Štokholmský syndróm“ – obeť vníma agresora ako kamaráta, obhajuje ho... pr. týrané ženy...

AGRESOR – končí v reedukačnom ústave

- stráca prehľad o tom, čo s obeťou robí = ide o život !

- v triede vládnu normy agresora, on nerozpráva – mlčí

Pr. chlapca, kt. bol na internáte, musel nosiť agresorovi raňajky na izbu, upratovať jeho izbu, musel mu nosiť obedy, musel bežať do školy, aby tam bol prvý – aby každé ráno bozkával topánky agresorovi a jeho spoločníkom. Keď tento prípad prepukol, zastával sa agresora a tvrdil aj psychológovi, že „veď to bola len sranda!“ Chlapec skončil na psychiatrii a pred polrokom ako 23-ročný dostal plný invalidný dôchodok.

 • varovné miesta šikanovania (trieda, WC, telocvičňa, šatňa, jedáleň, skryté miesta v škole, izby na chatách – lyžovačka, ostatné priestory školy- dielne, školský dvor, školské ihrisko...)
 • varovné signály šikanovania ( zhoršenie prospechu, návšteva žiakov nižších ročníkov, zádumčivosť, reakcia zľaknutím, posmešky, čakanie na príchod učiteľa pred triedou, poškodené veci, záškoláctvo, vyhýbanie sa TV, somatizovanie sa = vymýšľanie chorôb, hľadanie blízkosti učiteľa, časté chodenie na WC, hľadanie záchranného objektu, náhle volanie o pomoc
 • typológia obetí :
 1. obete na prvý pohľad – sú tiché a čumia
 2. obete pod dlhodobou ochranou mamičiek a babičiek
 3. sociálne slabšie rodiny – nekomentovať, že dieťa smrdí pred

triedou !

 1. učiteľské deti – ohrozované sú z viacerých strán – spolužiaci,

rodič=učiteľ danej školy, príp. aj pomsta nepríjemného kolegu )

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Občianska náuka

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.046 s.
Zavrieť reklamu