RUDNAY, Alexander (1760 – 1831)

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

Autor: petuska1 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.01.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 221 slov
Počet zobrazení: 1 311
Tlačení: 89
Uložení: 95

RUDNAY, Alexander (1760 – 1831)

Narodil sa 4. októbra 1760 v Povaťanoch. Kňazskú vysviacku prijal 12. októbra 1738 v Trnave, a začiatkom apríla 1784 bol promovaný za doktora teológie. V januári 1785 nastúpil za kaplána do Častej. Alexander Rudnay bol tiež členom Slovenského učeného tovarišstva, založeného r. 1792 Antonom Bernolákom v Trnave, na povznesenie náboženského, kultúrneho a mravného života Slovákov. V roku 1805 sa stal ostrihomským kanonikom a r. 1806 rektorom kňazského seminára v Trnave a profesorom teológie. V roku 1816 bol ustanovený za sedmohradského biskupa so sídlom v Alba Iulii. V decembri roku 1819 dostal Alexander Rudnay pápežskú bulu o svojom menovaní za ostrihomského arcibiskupa. Na žiadosť samého panovníka sa presťahoval spolu s kapitulou z Trnavy do Ostrihomu. V Pešti zriadil systematizované miesto pre slovenského kaplána pri kostole sv. Jozefa. Na tomto mieste pôsobil istý čas aj Dr. Štefan Moyses. V roku 1828 ho pápež Lev XII. vymenoval za kardinála (z tej doby pochádza aj jeho výrok „Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem“). Biskup Rudnay dbal zvlášť o to, aby slovenské farnosti dostávali slovenských kňazov. Biskup Rudnay sa tiež pričinil o vydanie Bernolákovho Slovára a preklad Svätého Písma do bernolákovskej slovenčiny. Okrem toho dával každoročne značné sumy na podporu chudobných študentov. Alexander Rudnay zomrel 13. septembra 1831 v Ostrihome.

Pozri nižšie aj ďalšie osobnosti Slovenska.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#psychologia osobnosti


Odporúčame

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020