William Wordsworth

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

Autor: oleg
Typ práce: Referát
Dátum: 17.11.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 475 slov
Počet zobrazení: 3 389
Tlačení: 441
Uložení: 478
Praktické!
(1770 - 1850)

William Wordsworth měl všechny potřebné vlastnosti k tomu, aby  se mohl stát uznávaným romantikem: miloval přírodu, prosté lidi a věci  a toužil po svobodě. Narodil se v jezerním kraji Cumberland, který ho  silně inspiroval, většinu života však prožil v Grandsmere, kde také  zemřel. Už jako student se podíval do Švýcarska, Itálie a Francie. Do  Francie znovu zavítal v roce 1791, kde na něj silně zapůsobily tamější  revoluční myšlenky. Přitahovaly ho ideály Velké francouzské revoluce,  ale po příchodu jakobínů k moci procitl ze svého okouzlení a našel si  jiné životní hodnoty: lásku k přírodě a obdiv patriarchálního zřízení.  Nikdy později se už nevrátil k mladickému radikalismu.

Když Anglie  v roce 1793 vyhlásila válku Francii, ke které choval stále silné city,  byl v šoku. V tomto roce též vydal svá první důležitější básnická díla:  Večerní procházka a Opisné črty, pro které čerpal náměty ze své cesty  po Alpách a v nichž zachytil své pocity z francouzské revoluce. Roku  1795 navázal upřímné a velice plodné přátelství s Coleridgem, s nímž  o tři roky později vydal sbírku Lyrické balady. Wordsworth byl natolik  unesen krásami přírody, že prohlásil, že básnický jazyk by měl být  prostý jako jazyk chudého rolníka. Pravdou ovšem je, že ve svých  myšlenkách zacházel daleko hlouběji než prostý vesničan. Jako básník  měl pocit, že všechny věci jsou čarovné, narozdíl od Coleridge však  nedokázal podat čtenáři záhadné věci tak, aby vypadaly jako skutečné,  a proto se v jeho díle všednost proplétá s vyjímečností. Wordsworth se  zajímal zejména o ubohé a trpící, o čemž svědčí jeho báseň Starý žebrák  z Cumberland Beggar. Roku 1798 odcestoval se svou sestrou Dorothy do  Německa, kde napsal tři díla (Lucy, Ruth a Nutting) a začal pracovat na  autobiografické skladbě Preludium, ve které zaznamenal vlastní intimní,  myšlenkový a umělecký vývoj.

Součástí této skladby je i Poustevník  a filozofická báseň Výlet. V té době, pravděpodobně pod vlivem nemoci  a pocitu zodpovědnosti za rodinu (oženil se) se z Wordswortha stává  konzervativec. Podnikl dvě cesty po Skotsku, kde navázal přátelství  s Walterem Scottem. První z jeho sérií Básní (1807, 1815, 1845),  obsahovala i ódu Předtuchy nesmrtelnosti, ve které je cítit přechod od  básníkovy rané přírodní poezie k metafyzickým a teologickým úvahám. Ve  Wordsworthově lyrice je znát jeho láska k svobodě a zájem o přírodu,  psychologii, metafyziku a starou literaturu. Mezi jeho nejkratší sonety  patří například Londýn, Milton, Nad Westminsterským mostem nebo  Nepohrdej sonetem. Ještě mnohokrát navštívil Evropu a výsledkem jedné  z jeho cest je básnická sbírka Vzpomínky na cestu po kontinentě.

Wordsworth většinou vycházel z procítěné přírodní deskriptivní  poezie, od níž se odrážel k velkým filozofickým tématům (Poustevník), k  idealizaci starých patriarchálních pořádků (Preludie, Vycházka) nebo  dokonce k oslavě náboženství (Církevní sonety). Wordsworthův význam je  v tom, že do poezie uvedl čistý a jednoduchý básnický jazyk. Právě jeho  hluboká citovost ukázala básníkům budoucí generace zcela nové možnosti  poezie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.010