Pavol Zoch

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

Autor: Butterfly
Typ práce: Referát
Dátum: 23.01.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 198 slov
Počet zobrazení: 3 244
Tlačení: 391
Uložení: 395
(* 18. január 1768 - † 27. december 1852 )

Syn Ctibora Zocha Do školy chodil v rodisku, študoval na slovenskom gymnáziu v Revúcej (1863-68), rok v Prešove a znovu v Revúcej (1869-71), ev. teológiu vo Viedni. Roku 1874, po smrti brata Cyrila, sa stal farárom v Jasenovej, odkial r. 1883 prešiel do Zarečia. roku 1897 sa usadil v modre, kde r. 1905 založil slovenský ev. sirotinec. Od roku 1983 vydával a redigoval časopis Stáž na Sione, roku 1985 sa stal seniorom.

Začínal ako básnik (v almanachu Napred, 1895), od dobových novín a časopisov (dennica, Národnie noviny, Obzor, cirkevné listy, Korouhev na Sionu) prispieval ľudovýchovnými, kultúrnopolitickými a cirkevnohistorickými článkami a krajovými informáciami. Zujal stanovisko k próze J. Škultétyho, publikoval ukážky z nárečia Púchovskej doliny, historické štúdie a nekrológy. Knižne vydal HISTÓRIU CIRKVE EV. A. V. ZARIEČSKEJ (1885). Zážitky zo svojich ciest po Nemecku uverejnil v Cirkevných listoch (1888) a cestopisi z Chorvátska v Bielkových Besedách(1890). Neskôr, ked zacal vydávať časopis Stáž na Sione, venoval sa takmer výlučne cirkevnej spisbe. Popri úvahách. kázňach, vieroučných a cirkevnohistorických článkoch občas písal i beletrické črty zväčša podľa cudzích predlôch a s náboženskovýchovnou tendenciou. Z nemčiny prekladal krátke prózy a nabozenskou tematikou.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Nekrológy #Zazitok z chorvatska


Odporúčame

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013