Galileo Galilei

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

Autor: rox85
Typ práce: Referát
Dátum: 01.04.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 944 slov
Počet zobrazení: 5 289
Tlačení: 410
Uložení: 430
Praktické!
(8. ledna 1564 -15. února 1642)
 
Galileo Galilei se narodil 15. února 1564 v Pise. V dějinách astronomie je tento přední italský fyzik, astronom a matematik nejvíce znám jako ten, kdo v roce 1609 poprvé obrátil dalekohled k obloze a začal systematicky pozorovat nebe dalekohledem. Jeho dalekohled měl za objektiv spojku, za okulár rozptylku a tímto vynálezem začala nová éra astronomie. Záhy potom, co se přes dalekohled podíval na nebe poprvé, objevil existenci množství hvězd nepostřehnutelných okem, nalezl satelity obíhající kolem Jupitera – což je vlastně sluneční systém v malém, fáze Venuše a tedy důkaz, že skutečné obíhá kolem slunce, poprvé popsal  sluneční skvrny (přímé pozorování slunečních skvrn dalekohledem patrně způsobilo, že ve stáří oslepl) a rotaci slunce, hory a krátery na Měsíci a složenost Mléčné dráhy z velké spousty jednotlivých hvězd. To vše byly významné objevy, které od základu měnily tehdejší představy o kosmu. Více či méně přímo tato fakta svědčila ve prospěch Heliocentrického systému (teorie o tom, že Země se točí kolem Slunce), jehož byl Galilei přesvědčívým zastáncem. Heliocentrické astronomii však Galilei nejvíce prospěl vytvořením nauky o pohybu těles, která počítala se setrvačností pohybu a byla schopna mnohem přesněji než předchozí fyzika vysvětlit pohyb těles na zemi, zejména volný pád a vrh, aniž by se dostávala do rozporu s pohybem země.

Galilei se nedal zastrašit osudem Giordana Bruna (Rok 1600 byl v mnohem kritickým pro celou vědu. 17. února byl upálen Giordano Bruno. Byl obviněn z kacířství. Hlavní teze obžaloby spočívala v Brunově popírání ideje stvoření světa proti níž stavěl ideu nekonečného vesmíru složeného z nekonečných světů. Tato teze však byla založena jen myšlenkové úvaze)
a snažil se zabránit oficiálnímu zákazu heliocentrizmu. Došlo však k pravému opaku, když v roce 1616 zvláštní komisí sestavenou papežem Pavlem 5. heliocentrický názor zakázán a Galileimu bylo uloženo, aby ho přestal zastávat. Přesto se Galilei nevzdal. Jeho spis Dialog o dvou nejvýznamnějších systémech světa Ptolemaiově a Kopernikově publikovaný v roce 1632 ve Florencii, formálně spor obou názorů jakoby nerozhoduje, fakticky však přináší přesvědčivý argument pro Kopernikův systém. Spis vyvolal okamžitou bouři. Galilei byl předvolán inkvizicí, uvězněn a v roce 1633 potupně donucen odvolat své názory. Přesto tehdy tiše prohlásil svůj výrok: „ A přece se točí.“ Dožil svůj život pak v domácím vězení, rozsudek mu nebyl nikdy zmíněn. Přes to všechno se však nikdy nevzdal své vědecké práce. Zemřel 8. ledna 1642 v Arcetri u Florencie.
 
Pisa
Rodiště Galilea Galileie, je snad nejvíce proslaveno Šikmou věží.G.G napsal, že Šikmou věž v Pise použil pro jeden ze svých experimentů. Volně pouštěl z věže předměty, aby dokázal, že rychlost pádu není závislá na váze padajícího předmětu. Není pochyb, že Galilei tuto teorii zkoušel. Méně jisté je však to, zda to opravdu prováděl na šikmé věži. Ideálnější podmínky pro takové experimenty než Šikmou věž v Pise však nemohl najít.
 
V této  době by již měla být Šikmá věž znovu otevřena. Byla uzavřena v roce 1990 poté, co její náklon dosáhl takové úrovně, že jakýkoli pobyt v ní mohl být životu nebezpečný.

Po desetiletém úsilí se konečně podařilo věž částečně vyrovnat (samozřejmě ne úplně - to by pak ztratila své kouzlo) a stabilizovat natolik, že už nepokračuje v naklánění. Minulé úterý mohl být odstraněn prstenec závaží, který se podílel na návratu věže do její svislejší polohy a nyní již dojde jen k drobným korekcím.

Výstavba mramorové věže začala v roce 1173 a byla dokončena až takřka o 180 let později. Od té doby se stále nakláněla. Její nynější vyrovnání prý není natolik významné, aby se na první pohled změnil ráz stavby, její stabilita je však podstatně lepší. Věž by měla být znovu otevřena 16 června, při oslavách na počest San Ranieriho, patrona města Pisa. Šikmá věž je zvonicí chrámu v Pise a patří k nádhernému komplexu sestávajícímu z chrámu, zvonice, baptisteria a hřbitova. Kdyby Šikmá věž stála rovně jako jiné věže, zůstala by její sláva pravděpodobně jen na okruh několika architektů a historiků.
Věž je vysoká 55 metrů a nápis poznamenává, že stavba byla započata v roce 1174. Protože však kalendář v Pise předbíhal konvenční datování o rok, je skutečným datem počátku stavby rok 1173. Architekty byli Bonnano Pisano a Wilhelm von Innsbruk, ale oba se dokončení své práce už nedožili. Věž ostatně až do druhé poloviny 14. století neměla zvláštní prostor pro zvony.

Mnozí se domnívají, že šikmá poloha byla od samého počátku naplánovaná tak říkajíc jako odvážná demonstrace architektonické zručnosti. Není to však příliš věrohodné. Mnohem pravděpodobnější je, že architekti věděli, že ji stavějí na extrémě nejistém podkladu, a proto do svých plánu zakalkulovali možnost mírného nachýlení. A tím se stala známou v celém světě.

Při zdolávání 294 schodů zakusíme jedinečnou a matoucí zkušenost, že máme pocit, jako bychom byli taženi k jedné straně, lze se vlastně jen divit, že vůbec ještě stojí. Každým rokem se úhel naklonění zvyšuje a strach z budoucnosti vzrůstá. Na počátku 20. století byla vychýlena od kolmice 4, 30 metru, v součastnosti činí odklon 4,60 metru. Šikmá věž má kruhový půdorys a vzpíná se do výše v deseti poschodích (včetně prostoru pro zvony). Šest centrálních poschodí je obklopeno ozdobnými slepými arkádami,
které byly možná ovlivněny byzantskou nebo islámskou architekturou.

Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice chrámu, s jehož stavbou se začalo o sto let dříve. Bylo to po úspěšné námořní bitvě Pisanů proti Saracénům u Palerma roku 1063. Architektonický styl se stal známý jako románsko-pisánský stavební sloh. Ve ztvárněné vnější zdi, která je obložena střídavě červeným a bílým mramorem, je islámský vliv opět patrný. Podél přízemí byly na čelní straně zhotoveny arkády a na horní části se nachází několik řad arkád nad sebou, jejichž rozměry se postupně zmenšují a které tvoří konstrukci štítu. Chrám s centrální a křížovou lodí byl později rozšířen a má vnitřek bohatě vyzdobený ornamenty.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Galileo Galilei


Odporúčame

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.052