:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Ostatné » Osobnosti / Životopisy

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Jindřich VIII.

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

Autor: Dievča katika (32)
Typ práce: Referát
Dátum: 12.05.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 1 128 slov
Počet zobrazení: 3 886
Tlačení: 365
Uložení: 470
Praktické!

Jindřich VIII. usedá na Anglický trůn v roce 1509, v té době mu bylo 18 let. Jeho prvním činem bylo uvěznění finančníků svého otce, lid je ostatně nenáviděl a s radostí uvítal jejich popravu. Jejich nemalý majetek pak rozdělil svým přisluhovačům. Za zmínku zde stojí pobožný advokát Thomas More, budoucí královský kaplan Wolsey a rod Howardů. Howardové spoléhali hlavně na Alžběru Howardovou, kterou korunnímu princi již dříve předhodili do postele. Po smrti svého otce se však Jindřich podivuhodně změnil, začal studovat svaté spisy a bývalá milenka ho omrzela.

Jako vhodná nástupkyně se jevila Kateřina Aragonská. Ta o pět let starší, měla v tuto dobu za sebou již pohnutou minulost. Jako dítě byla provdána za Jindřichova staršího bratra Artura, ten ale krátce po svatbě zemřel. V Jindřichových dvanácti s ní byl zasnouben, ale po dvou letech byly zásnuby Jindřichem VII. anulovány. Po smrti otce však nic svazku nebránilo a Kateřina souhlasila. Brzy otěhotněla, ale potratila. Král brzy poté skončil v ložnici další milenky. V tuto dobu (1512-1516) se rozhořel konflikt mezi Ferdinandem Španělským, a Ludvíkem XII. Francouzským. Ferdinanda podporoval Maxmilián a Jindřich. Na Ludvíkovu stranu se postavil Jakub IV. Skotský. Francouzský král byl poražen a zajat, ale nakonec francouzští diplomaté přesvědčili Jindřicha o výhodách svazku s Francií. Ludvík XII. (53 let) byl propuštěn a za manželku dostal mladičkou Jindřichovu sestru Marii. Po 82 nocích francouzský král umírá a na trůn usedá František I. Ten záhy poté napadl a dobyl severní Itálii.

Mezitím se v Anglii stává Wolsey prvním ministrem, od papeže dostává kardinálský titul a coby šedá eminence Anglického dvora prakticky vládne Anglii. Jindřich, který nenalézá uspokojení u své těhotenstvím a potraty vyčerpané ženy, se schází s Bessie Blountovou. Besii mu dá levobočka Richmonda Fitzroye, a je pak diskrétně provdána za francouzského šlechtice.
V tuto dobu umírá Ferdinand a odkazuje Španělsko svému vnukovi Karlu Flanderskému. Posléze umírá i Karlův otec Maxmilián a tak je Karel roku 1519 korunován na Říšského císaře Karla V.. Tím se v jedněch rukou shromáždila vláda takřka nad celou Evropou. Jindřich se dal do jednání o spojenectví s Františkem I., ale po nešťastných jednáních upřednostňuje Karla V..

Jindřich, v tutu chvíli již po boku Marie Boleynové, píše spis ostře odsuzující Luthera, papežem Lvem X. je mu zato 1521 udělen titul Ochránce víry. Karel V. slíbil Wolseyovi papežský stolec za pomoc proti Francii a tak se Anglie chystala na válku. Z Paříže přijíždí 15 letá Anna Boleynová. Upoutala oko krále a ten poprvé pomýšlí na rozvod s Keteřinou, již uplynuly čtyři roky od jejího posledního těhotenství a ze všech potomků přežila jen malá Marie. Jindřich se obrací proti Wolseyovi a v parlamentu mu zmařil vypsání daně z které chtěl financovat válku s Francií. Vyslaná armáda byla slabá a přišla příliš pozdě, po neúspěšném tažení se vrací do Anglie. Karel V. prosadil za papeže vlastního kandidáta a to mu Wolsey nikdy nezapomněl.

Jindřich mezitím sklízí z cesty všechny nápadníky mladé Anny a sám se o ní uchází. Anna odpověděla stručně, chce královninu korunu. Wolsey má všechno zařídit, ale jeho poselstvo u Klementa VII. nepochodilo. Nakonec však papež vyšle legáta s plnou mocí. Jednání skončí fiaskem a papežský legát prchá z Anglie. Wolsey je zbaven veškerého majetku. Byl obviněn ze zrady a 1531 umírá na cestě do Toweru. Jeho místo krátce zaujme Thomas Moore, ale je záhy vystřídán Cromwellem, který dříve pracoval pro Wolsye. Cromwell navrhl Jindřichovi, aby sám zaujal místo papeže v anglické církvi. Mezi katolíky nastalo zděšení. Král se tajně nechal oddat s Annou. Cromwell posléze svolal tribunál, a ten 1533 prohlásil sňatek s Kateřinou za neplatný. Anna byla korunována královnou, ale ani ona Jindřichovi neporodila syna, děvčátko dostalo jméno Alžběta.

1533 dochází k rozchodu s katolickou církví, Jindřich zaujal v církevní hierarchii místo papeže a zastavil tak Římu přísun poplatků. Aby oslabil moc horlivých katolíků povolal za Biskupa německého protestanta Cranmera. Roku 1535 dochází k popravě přívrženců Kateřiny a zastánců papeže, mezi nimi je popraven i Jindřichův bývalý přítel Thomas More. Anna opět potratila a vinu dávala kouzlům Kateřiny. Král pokynul Cromwellovi a Kateřina začne po měsíci trpět žaludeční nevolností. Napoprvé se zotaví, ale posléze v zimě 1536 umírá. Ale i poté Anna potratí a král ztrácí zájem, jeho novou favoritkou se stává Jana Seymourová. Cromwell sestrojil proces a přednesl králi obvinění Anny z cizoložství. Obviněno bylo pět nepohodlných mužů, včetně Annina bratra. Všichni společně s královnou končí roku na jaře 1536 na popravišti.
Roku 1536 také král ruší 376 klášterů,jejich půdu rozdává svým věrným. Zakládá školy a šest nových biskupství. Král hodlá svou říši zanechat svému levobočkovi Richmondovi, ten ale posléze umírá. Dochází k povstání katolíků na severu Anglie, král ruší zbytek klášterů a nechává popravit řadu katolických vůdců. Jindřich si za manželku bere Janu Seymourovou. Ta umírá krátce po porodu syna Eduarda (1537).

Papež se na pevnině snaží spojit Karla V. a  Františka I. za účelem tažení do Anglie. Aby Jindřich uklidnil domácí katolíky vydává takzvaných šest článků. (Ježíš v chlebu a víně přebývá, laici nemají přijímat pod obojí, ženatí kněží musí vyhnat své ženy, slib čistoty musí být zachován, věřící mohou ve zvláštních případech dávat číst mši svatou a svátost zpovědi bude zachována.).

Cromwell mezitím opatřil pro Jindřicha novou nevěstu, měla jí být protestantka Anna Klévská. (Vyslal za ní Holbeina). Po jejím příjezdu se ještě pokusil ze sňatku vykličkovat, ale nakonec si ji vzít musel. V tuto dobu o Anglii zápasili dvě frakce: první katolickou vedl Howard s biskupem Cardinerem, protestantskou Cromwell a Cranmer. Howard Jindřichovi předhodil svou mladičkou neteř Kateřinu Howardovou. Král v ní brzy nalezl zalíbení. Desátého června 1540 byl Cromwell zatčen, obviněn ze zrady a koncem července popraven. Rozvod s Annou Klevskou proběhl klidně, Jindřich si koupil její souhlas za státní rentu a Richmondský zámek. Cranmer byl zatlačen do defenzívy, spojil se se Seymoury a brzy přichystal na Kateřinu udání. Pomocí dalších intrik dosáhl pro Kateřinu trestu smrti. Kateřina Howardová pátá manželka Jindřicha VIII. byla popravena roku 1542.

Jindřich se ponořil do dvorských radovánek. Do Anglie vtrhl Jakub V. Skotský, ale jeho armádu Howard porazil. Howard se ocitl na vrcholu moci, chtěl svého syna oženit s Marií a Eduard? Žijeme přece v nebezpečném světě. Král však nechal Howardova syna uvěznit za noční výtržnosti a dal jasně najevo nepřípustnost takového svazku. V tu dobu si Thomas Seymour nalezl snoubenku, byla to dvojnásobná vdova Kateřina Parrová. Na jaře 1543, kdy se Jindřich přikláněl na stranu protestantů se sní seznámil a přes její protesty posléze si ji posléze i vzal. V tuto dobu se Karel V. chystal konečně zůčtovat s Františkem I. a na jaře 1544 uvítal Jindřichovu pomoc. Pro potíže v říši sní však brzy musel uzavřít separátní mír a Jindřich ho posléze následoval. Poté se začal Jindřichův stav prudce zhoršovat, nemohl se hýbat, ochrnuly mu paže a pomalu ztrácel jasnou mysl. Protestanti stihli ještě schválit Howardovo uvěznění a popravu jeho syna, jakož i vyřazení katolíků z boje o regenství. Pak 28. 1. 1547 Jindřich VIII. Ochránce víry, Král Anglický, vydechl naposledy.

Literatura:
Morton, A.: Dějiny Anglie, Praha 1950
Poličenský, J.: Dějiny Británie, Praha
Rival, P.: Šest žen Jindřicha VIII., Praha 1992 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3)
0.013