Albrecht Dürer

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

Autor: oliverius
Typ práce: Referát
Dátum: 24.08.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 437 slov
Počet zobrazení: 4 759
Tlačení: 512
Uložení: 554
Praktické!
Německý  malíř  a  grafik, významná  postava  německé  renesance. Narodil  se  21. 5.  1471 v  Norimberku v  rodině  zlatníka  jako  třetí  z  osmnácti  dětí. Zemřel  6. 4. 1528 rovněž  v  Norimberku. Již  od  dětství  projevoval  Dürer  vzácný  a  výjimečný  kreslířský  talent, dokumentovaný  např.  jeho  vlastním  portrétem  z  r. 1484 nebo  portrétem  své  matky, který  vznikl  brzy  nato. Přes  otcovo  naléhání, aby  se  rovněž  věnoval  zlatnictví  a  v  něm  uplatnil  své  vlohy, prosadil  mladý  Albrecht  vlastní  vůli  a  roku  1486  vstoupil  jako  učeň  do  malířské  dílny  předního  norimberského  mistra  Michala  Wohlgemuta. V  letech  1490 - 1494 podnikl  delší  vandrovní  pouť,  na  níž  se  patrně  dostal  až  do  Benátek. Po  návratu  se  oženil  a  své  úsilí  věnoval  jednak  studiu  přírody  a  lidské  anatomie ( což  je  charakteristické  pro  renesanční  umělce  ),  jednak  cyklům  obrazů  i  grafických  děl ( dřevorytů, dřevořezů  a  mědirytin ), vznikajících  pod  vlivem  učeného  humanisty  Pirkheimera. Ze  všech  je  zřejmé, že  se  Dürer  jako  syn  své  doby  zabýval  tehdy  rozkvétajícími  tzv.  tajnými  vědami. Jeho  obrazy  jsou  jinotajné, s  astrologickou  nebo  alchymickou  symbolikou. Rázem  Dürera  proslavil  cyklus  dřevorytů  Apokalypsa  podle  biblické  knihy  Zjevení  sv. Jana, v  níž  byl  spatřován  i  obraz  soudobé  německé  společnosti  se  všemi  tísnivými  rozpory. Roku  1500  vzniká  slavná  Dürerova  Vlastní  podobizna  s  dlouhými  vlasy.

Podstatný  vliv  na  zralou  Dürerovu  tvorbu  měla  jeho  druhá  cesta  do  Itálie, podniknutá  s  Pirkheimerovou  podporou  v  letech  1505 - 1507. Její  nejskvělejší  výtěžek  je  Vzývání  Panny  Marie, objednané  sdružením  německých  obchodníků  v  Benátkách. Tento  obraz, nazvaný  později  Růžencovou  slavností,  zakoupil  Rudolf  2. Dnes  je  jedním z  klenotů  sbírek  Národní  galerii, kam  přišel  z  majetku  Strahovského  kláštera. Dürerovi  byly  v  Benátkách  nabízeny  velmi  výhodné  podmínky - nepřijal  je  pro  osobní  i  tvůrčí  spory  s  italskými  mistry. Právě  tak  nezůstal  trvale  v  Nizozemí. Svá  nejslavnější  díla  tvořil  ve  zralém  věku  opět  v  Norimberku - především  Čtyři  apoštoly ( též  Čtyři  povahy ), obrazy  v  životní  velikosti, chované  zprvu  v  Norimberku, později  v  mnichovské  Pinakotéce ( obrazárně ).

Podobně  jako  jeho  velcí  současníci  jižně  od  Alp  byl  i  Dürer  jako  první  ze  severských  umělců  duchem  renesančně  univerzálním. Kromě  výzkumů  perspektivy  a  stínů  vrhaných  tělesy, i  přístrojů  sloužících  k  ulehčení  správného  zachycení  viděného ( čímž  se  Dürer  dostává  do  blízkosti  praotců  fotografie ), publikovaných  roku  1525, sepsal  i  první  německé  dílo  o  opevňování  ( 1527 ) a  čtyři  knihy  plastické ( povrchové )  anatomie, vydané  teprve  po  jeho  smrti  roku  1528. Dürer  tak  otevřel  německému  malířství cestu  k  objektivnímu  studiu  přírody. Jeho  životní  dílo  zasluhuje  veškeré  úcty  i  proto, že  pracoval  ber  vzorů, bez  podpory  malířských  skupin, obvyklých  v  Itálii  a  v  Nizozemí, a  především  v  prostředí  umělcům  daleko  méně  nakloněném.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#albrecht durer #albrech durer


Odporúčame

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018