Bedřich Smetana

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

Autor: oliverius
Typ práce: Referát
Dátum: 29.08.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 413 slov
Počet zobrazení: 3 364
Tlačení: 398
Uložení: 434
Praktické!
(1824 - 1884)
Zhruba ani deset fotografií, jež vystihuji podobu Bedřicha Smetany, nejsou naprosto přesné. Jelikož ani dodnes není známa detailně jeho podoba. Bedřich  Smetana byl mimořádný umělec nejen svým dílem, nýbrž i svým osudem. Pocházel z Litomyšle z rodiny sedláků, studoval v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a Plzni, v Praze byl žákem slepého Josefa Proksche, u něhož studoval kompozici  i virtuózní hru  na klavír.  Od počátku své kariéry cítil, že právě on může ve sféře vrcholného umění uskutečnit poslání a pomoci probudit se národu českému. Ač vědom si cílů , jejichž chtěl v hudbě dosáhnout, musel opustit vlast a přivydělávat si ve Švédsku. Teprve po zlomením tzv. Bachova absolutismu se vrací do Čech. Stává se sbormistrem v Hlaholu, řídí hudební školu, je dirigentem  opery v Prozatímním divadle.

Svými operami Braniboři v Čechách  a zejména Prodanou nevěstou na libreto Karla Sabiny dosáhl skutečného ideálu české národní hudby. Jeho české tance  pro klavír stylizace polek ,jako nejtypičtějšího projevu české tvořivosti ,dua pro housle a klavír Z domoviny, sbory Věno, Rolnická, Píseň na moři, Odrodilec, Tři jezdci , Tři ženské sbory, kvartet  Z mého života ad. Jsou díla, jež vývoj české hudby orientovala k pozitivním národním hodnotám. Smetanův cyklus symfonických básní Má vlast , svým rozsahem a vzájemnou vnitřní vazbou  jsou nejznámější skladbou nejen v Čechách ale i jinde na světě. Také opery  Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna a nedokončená Viola, v nichž autor dokázal hudebně individualizovat  slohovou výlučnost jednotlivých oper podle charakteru jejich námětů, jsou skutečnými pilíři české národní kultury. Smetanova vokální melodika se stala
typem české melodiky, na niž navazovali další skladatelé včetně Antonína Dvořáka. Vrcholem Smetanovy operní tvorby byla nejen Prodaná nevěsta , jež skladateli v roce 1892,zajistila světovou slávu , ale též Libuše, komponovaná  na Špindlerův překlad německého textu Josefa Wenziga a určená ke slavnostnímu otevření Národního divadla v roce 1881.

Druhým jedinečným vrcholem je již zmíněná Má vlast.
Autor tu spojil minulost s přítomností  i budoucností, oživil krásu české historie ( Vyšehrad, Tábor, Šárka ), krásu české přírody ( Vltava, Z českých luhů a hájů ), v Blaníku pak povýšil husitskou tradici nad tradici svatováclavskou. Bedřich Smetana byl vpravdě mučednickou osobností. Po svém ohluchnutí v roce 1874 se uchýlil do samoty myslivny a okolních lesů u svého švagra v Jabkenicích, kde dožíval svůj smutný život plný bolesti. Přesto, že žil deset let v absolutní hluchotě, právě v této době tvořil svá vrcholná díla ( Má Vlast, Prodaná nevěsta, či Libuše ), ale některé bohužel vůbec nedokončil.
 
Chvíle, kdy mohl komponovat, aniž trpěl prudkými bolestmi, byly stále řidší. Smetana dožil svůj věk v ústavu pro choromyslné v Praze a byl pochován na Vyšehradském hřbitově, zvaném Slavín.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Bedřich Smetana


Odporúčame

Ostatné » Osobnosti / Životopisy

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021